ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ประมวลภาพ “หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี” วัดหินหมากเป้ง จ.หนองคาย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=42782
หน้า 1 จากทั้งหมด 2

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 26 ก.ค. 2012, 16:48 ]
หัวข้อกระทู้:  ประมวลภาพ “หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี” วัดหินหมากเป้ง จ.หนองคาย

ประมวลภาพ
พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์
“หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี”

วัดหินหมากเป้ง
ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย


:b8: :b8: :b8: ขอกราบขอบพระคุณ..ที่มาของรูปภาพ
อาจารย์ Narongchai Toprasert,
อาจารย์ Pakorn Kengpol, artgazine.com,
อาจารย์อนัตตา ห้องพระ udon108.com


:b39: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * :b39:

• ประวัติและปฏิปทา “หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=35963

• รวมคำสอน “หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=43000

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

ภาพเขียนสีน้ำมัน “หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี”
ประดิษฐานอยู่ภายใน
“พระวิริยะมงคลมหาเจดีย์ ศรีรัตนโกสินทร์”
พระมหาเจดีย์ที่สูงที่สุดในประเทศไทย
ณ วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร (วัดธรรมมงคล)

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 26 ก.ค. 2012, 16:48 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี” วัดหินหมากเป้ง จ.หนองค

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 26 ก.ค. 2012, 16:48 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี” วัดหินหมากเป้ง จ.หนองค

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 26 ก.ค. 2012, 16:48 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี” วัดหินหมากเป้ง จ.หนองค

รูปภาพ

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ภายในกุฏิที่พัก
ณ วัดถ้ำขาม ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร


รูปภาพ

รูปภาพ

ภาพเขียนสีน้ำมัน “หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี”
ณ เทสกเจดีย์ เทสรังสีอนุสรณ์ ลานหินวัดถ้ำขาม
บ้านคำข่า ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร


รูปภาพ

รูปภาพ

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 26 ก.ค. 2012, 16:48 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี” วัดหินหมากเป้ง จ.หนองค

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
บันทึกภาพ ณ วัดอรัญญวาสี
ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๑


รูปภาพ

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 27 ก.ค. 2012, 07:25 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี” วัดหินหมากเป้ง จ.หนองค

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 27 ก.ค. 2012, 11:55 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี” วัดหินหมากเป้ง จ.หนองค

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

ในบั้นปลายของการดำรงขันธ์แห่ง “หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี”
องค์หลวงปู่เทสก์ท่านได้ย้ายขึ้นไปพำนักจำพรรษา ณ วัดถ้ำขาม
บ้านคำข่า ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ซึ่งเป็นวัดของหลวงปู่ฝั้น อาจาโร
เก้าอี้สีเหลืองตัวนี้เป็นเก้าอี้ตัวเดิมที่องค์หลวงปู่ฝั้นท่านใช้นั่งรับแขก
เมื่อองค์หลวงปู่เทสก์ท่านได้ย้ายขึ้นมาพำนักจำพรรษา
จึงได้นำเก้าอี้ตัวนี้มาถวายให้องค์หลวงปู่เทสก์ได้ใช้นั่งรับแขกเช่นเดียวกัน
และเมื่อองค์หลวงปู่เทสก์ท่านได้ทิ้งขันธ์มรณภาพ ณ วัดถ้ำขาม
จึงได้มีการสร้าง “รูปเหมือนไฟเบอร์กลาส” ขององค์หลวงปู่เทสก์ขึ้น
ให้ได้กราบไหว้ บูชาสักการะ ณ “กุฏินิพพานหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี”
หรือ “กุฏิพระมหาเถราจารย์รำลึกเทสรังสี-อาจาโรอนุสรณ์”
เก้าอี้สีเหลืองที่เคยใช้นั่งรับแขกตัวนี้จึงได้ไปทำหน้าที่ให้
“รูปเหมือนไฟเบอร์กลาส” ขององค์หลวงปู่เทสก์ได้นั่งตราบจนทุกวันนี้

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 27 ก.ค. 2012, 17:46 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี” วัดหินหมากเป้ง จ.หนองค

รูปภาพ

ในบั้นปลายของการดำรงขันธ์แห่ง “หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี”
องค์หลวงปู่เทสก์ท่านได้ย้ายขึ้นไปพำนักจำพรรษา ณ วัดถ้ำขาม
บ้านคำข่า ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ซึ่งเป็นวัดของหลวงปู่ฝั้น อาจาโร
เก้าอี้สีเหลืองตัวนี้เป็นเก้าอี้ตัวเดิมที่องค์หลวงปู่ฝั้นท่านใช้นั่งรับแขก
เมื่อองค์หลวงปู่เทสก์ท่านได้ย้ายขึ้นมาพำนักจำพรรษา
จึงได้นำเก้าอี้ตัวนี้มาถวายให้องค์หลวงปู่เทสก์ได้ใช้นั่งรับแขกเช่นเดียวกัน
และเมื่อองค์หลวงปู่เทสก์ท่านได้ทิ้งขันธ์มรณภาพ ณ วัดถ้ำขาม
จึงได้มีการสร้าง “รูปเหมือนไฟเบอร์กลาส” ขององค์หลวงปู่เทสก์ขึ้น
ให้ได้กราบไหว้ บูชาสักการะ ณ “กุฏินิพพานหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี”
หรือ “กุฏิพระมหาเถราจารย์รำลึกเทสรังสี-อาจาโรอนุสรณ์”
เก้าอี้สีเหลืองที่เคยใช้นั่งรับแขกตัวนี้จึงได้ไปทำหน้าที่ให้
“รูปเหมือนไฟเบอร์กลาส” ขององค์หลวงปู่เทสก์ได้นั่งตราบจนทุกวันนี้


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

“กุฏิพระมหาเถราจารย์รำลึกเทสรังสี-อาจาโรอนุสรณ์”
หรือ “กุฏินิพพานหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี”
ณ วัดถ้ำขาม บ้านคำข่า ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร


รูปภาพ

รูปภาพ

เตียงที่ท่าน “หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี” นอนปลงสังขาร
ภายใน “กุฏิพระมหาเถราจารย์รำลึกเทสรังสี-อาจาโรอนุสรณ์”
หรือ “กุฏินิพพานหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี”
ณ วัดถ้ำขาม บ้านคำข่า ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปปั้นเสือภายใน “ถ้ำเสือ” ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆ กับ
“กุฏิพระมหาเถราจารย์รำลึกเทสรังสี-อาจาโรอนุสรณ์”
หรือ “กุฏินิพพานหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี”
ณ วัดถ้ำขาม บ้านคำข่า ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 27 ก.ค. 2012, 17:48 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี” วัดหินหมากเป้ง จ.หนองค

• หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี กับ ครูบาอาจารย์รูปอื่นๆ •

รูปภาพ

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี กับ หลวงปู่จันทร์โสม กิตฺติกาโร
ซึ่งเป็นพระหลานชายขององค์หลวงปู่เทสก์


รูปภาพ

รูปภาพ

หลวงปู่จันทร์โสม กิตฺติกาโร
มากราบนมัสการเยี่ยมหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
ณ วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย


รูปภาพ

รูปภาพ

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
บันทึกภาพร่วมกับพระหลานชายทั้งสองขององค์ท่าน
เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๙ ณ ด้านหน้าอุโบสถ
วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
องค์ที่ทราบนามกันดี คือ หลวงปู่จันทร์โสม กิตฺติกาโร
วัดป่าจันทรังสี (วัดป่านาสีดา) อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
ส่วนอีกองค์ คือ พระอาจารย์พูน


:b47: :b40: :b47:

หลวงปู่จันทร์โสม กิตฺติกาโร แห่งวัดป่านาสีดา
ท่านเป็นพระที่พูดน้อย และไม่ค่อยได้เทศนาธรรม
สมัยก่อนๆ ท่านจึงเป็นพระผู้ใหญ่ที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักมากนัก
ท่านก็เงียบๆ นั่งยิ้มอยู่ในอาสนะต้นๆ

แต่พอเริ่มมีคนรู้ว่าท่านเป็นหลานขององค์หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
ก็มักจะเข้าไปถามว่า “หลวงปู่เป็นหลานของหลวงปู่เทสก์หรือ”
หลวงปู่จันทร์โสมก็ตอบสั้นๆ “เขาว่ายังงั้นหรือ” แล้วท่านก็นั่งยิ้ม
พอมีคนทราบมากขึ้น ก็มีการพิมพ์ภาพหลวงปู่จันทร์โสมขึ้นมาแจก
แต่ท่านก็จะเขียมๆ ไม่ค่อยได้แจกภาพเท่าไร
ภาพเหล่านี้ท่านจึงนำติดมาให้เฉพาะลูกศิษย์เพียงครั้งละไม่กี่ใบเท่านั้น

เมื่อประมาณปีพุทธศักราช ๒๕๓๗ ท่านเข้ามากรุงเทพฯ
เพราะครูบาอาจารย์แถวบ้านผือ จ.อุดรธานี เช่น
หลวงพ่ออุทัย ธมฺมวโร วัดภูย่าอู่ และหลวงพ่อคูณ สุเมโธ วัดป่าภูทอง
นิมนต์เข้ามาพักที่วัดป่าเชิงเลน ริมคลองบางกอกน้อย ด้วยกัน
มีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงปู่จันทร์โสมท่านมาเครื่องบินองค์เดียว
นั่งแทกซี่จากสนามบินดอนเมืองมายังวัดป่าเชิงเลน
ครั้นมาถึงแล้วไม่มีปัจจัยค่ารถ ท่านก็ยืนเก้ๆ กังๆ อยู่
พอดีมีญาติโยมผู้มีวาสนาไปเจอท่านในเวลานั้นพอดี
จึงได้ถวายปัจจัยค่ารถแด่ท่านให้แทกซี่

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 29 ก.ค. 2012, 21:11 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี” วัดหินหมากเป้ง จ.หนองค

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

:b49: :b50: (ซ้าย) หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย


:b49: :b50: (กลาง) หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย


:b49: :b50: (ขวา) หลวงปู่บัวพา ปัญญาภาโส
วัดป่าพระสถิตย์ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
มากราบนมัสการเยี่ยมหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๓๕
ณ วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย


ในปี พ.ศ. ๒๔๘๐ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
และหลวงปู่ชอบ ฐานสโม ได้จำพรรษาร่วมกัน
ที่วัดอรัญญวิเวก บ้านปง ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

และในปลายปี พ.ศ. ๒๕๓๗ และต้นปี พ.ศ. ๒๕๓๘
ถือเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ในบวรพระพุทธศาสนาอีกครั้ง
เนื่องจากหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ได้มรณภาพลง
เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗
และหลวงปู่ชอบ ฐานสโม ได้มรณภาพลง
เมื่อวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘


รูปภาพ

รูปภาพ

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
มากราบนมัสการเยี่ยมหลวงปู่แหวน สุจิณโณ
เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๑
ณ วัดดอยแม่ปั๋ง ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 29 ก.ค. 2012, 21:11 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี” วัดหินหมากเป้ง จ.หนองค

รูปภาพ

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
มากราบนมัสการเยี่ยมหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
ณ วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

หลวงปู่เขี่ยม โสรโย
กำลังนวดถวายหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
ณ วัดถ้ำขาม ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร


รูปภาพ

รูปภาพ

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
มากราบนมัสการเยี่ยมหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
ณ วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย


รูปภาพ

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
มากราบนมัสการเยี่ยมและนวดเส้นถวายหลวงปู่เทสก์ เทสรํสี
ณ วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย


รูปภาพ

พระอาจารย์วัน อุตฺตโม
มากราบนมัสการเยี่ยมหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๔
ณ วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 30 ก.ค. 2012, 06:32 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี” วัดหินหมากเป้ง จ.หนองค

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

“หลวงปู่ฝั้น อาจาโร” ฉันจังหันร่วมกับ “หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี”
องค์หลวงปู่ทั้ง ๒ รูปท่านเป็นสหธรรมิกที่สนิทสนมกันมาก
จากภาพจะเห็นขนาดบาตรเหล็กใบใหญ่ของหลวงปู่ฝั้นได้อย่างชัดเจน


:b44: --------------------------- :b44:

• บาตรของหลวงปู่ฝั้น อาจาโร •

ถ้าหากสังเกตจากภาพประกอบข้างต้น
หรือหากได้เยี่่ยมชมเจดีย์พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร
ณ วัดป่าอุดมสมพร ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

เราจะเห็นบาตรเหล็กใบจริงของ “หลวงปู่ฝั้น อาจาโร”
ซึ่งมีขนาดที่ใหญ่ยิ่งกว่าบาตรพระทั่วๆ ไปที่พบเห็นกันในปัจจุบัน
บาตรเหล็กของหลวงปู่ฝั้นดังกล่าว
ถือเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนถึงบาตรของพระธุดงคกรรมฐาน


ดังที่หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ได้อรรถาธิบายไว้
เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๒๒ ดังนี้


“พระกรรมฐานไปไหน จึงไม่มีห่วงหน้าห่วงหลัง
มีแต่บริขาร ๘ เท่านั้น สิ่งที่เลยบริขาร ๘ ไป
ก็คือกาน้ำ พวกมุ้ง พวกกลด
ขนาดนั้นก็เอาไปได้สบายๆ ไม่เห็นมีอะไร ไปอยู่ที่ไหนก็สบาย
ถ้าว่าจะไปก็จับของเหล่านั้นมาใส่บาตร
บรรจุในบาตรปั๊บเต็มบาตร พอดีสะพายบาตร
เพราะฉะนั้นพระกรรมฐานจึงมีบาตรใหญ่กว่าปกติอยู่บ้าง

บางคนเขาไม่เข้าใจ...ว่า เอ๊ะ
พระกรรมฐานนี่ว่าเป็นผู้มักน้อยสันโดษ
ทำไมจึงต้องมีบาตรใหญ่นักหนา
เขาไม่เข้าใจความหมายของพระกรรมฐาน
ว่าทำบาตรใหญ่เพื่อที่จะได้อาหารมากๆ มาฉัน
ความจริงบาตรใหญ่นั้นใช้แทนกระเป๋าเดินทาง
ถ้าบาตรลูกเล็กๆ ใส่สังฆาฏิตัวเดียวมันก็หมดแล้ว
ทีนี้ของนั้นจะเอาใส่ที่ไหน ไม่มีที่ใส่ เมื่อบาตรใหญ่มุ้งก็ลงที่นั่น
สังฆาฏิก็ลงที่นั่น แน่ะ โคมไฟก็เอาลงที่นั่นพอดี
เทียนไข ไม้ขีดไฟที่มีติดตัวไปบ้างก็เอาลงที่นั่น สะพายพอดีเลย
หนักก็พอดี ไม่หนักมาก กลดก็แบกเสีย บาตรก็สะพายเสีย
ย่ามเล็กใส่ทางบ่าข้างหนึ่งแล้วไปธุดงคกรรมฐานได้อย่างคล่องตัว”


และที่สำคัญเวลาออกธุดงคกรรมฐาน แล้วเกิดฝนตก
ของที่เก็บรักษาไว้ในบาตรใบใหญ่ก็จะไม่เปียกด้วย

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 30 ก.ค. 2012, 06:44 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี” วัดหินหมากเป้ง จ.หนองค

รูปภาพ

หลวงปู่หล้า เขมปัตโต
มากราบนมัสการเยี่ยม “หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี”
ณ วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย


รูปภาพ

รูปภาพ

หลวงปู่หล้า เขมปัตโต
มากราบนมัสการเยี่ยม “หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี”
เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๓๖
ณ วัดถ้ำขาม ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

หลังเสร็จงานประชุมเพลิงถวายองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต แล้ว
“หลวงปู่หล้า เขมปัตโต” ได้ร่วมคณะติดตามองค์หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
ลงไปเที่ยวธุดงค์ทางภาคใต้ระยะหนึ่ง
เพื่อตั้งวงพระธุดงคกรรมฐานทางภาคใต้
ในจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๙๓


:b49: :b50: จากภาพ...แสดงให้เห็นถึงความนอบน้อมและเคารพในธรรม
องค์หลวงปู่หล้าเวลาท่านพบครูบาอาจารย์ที่มีอาวุโสกว่า
และเคยจำพรรษาหรืออยู่ร่วมกัน ท่านก็จะแสดงตนเหมือนเณรน้อย
และมักยกผ้าไตรหรือสิ่งของที่จะถวายขึ้นจบเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม
แล้วจึงน้อมถวายเพื่อเคารพบูชาในธรรม

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 30 ก.ค. 2012, 18:16 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี” วัดหินหมากเป้ง จ.หนองค

รูปภาพ

รูปภาพ

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย พร้อมคณะศิษยานุศิษย์
เดินทางขึ้นถ้ำขาม ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
เพื่อมากราบนมัสการ “หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี”


รูปภาพ

:b50: ซ้ายมือสุด : พระอาจารย์แบน ธนากโร
มากราบนมัสการเยี่ยม “หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี”
เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๓๖
ณ วัดถ้ำขาม ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร


รูปภาพ

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๘ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
ทรงให้พรแก่ “หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี” เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๕
ณ วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย


รูปภาพ

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๘ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ทรงนั่งรอในพิธีร่วมกับครูบาอาจารย์สายกรรมฐาน
อาทิเช่น หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี, หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน,
พระอาจารย์วัน อุตฺตโม พระอาจารย์จวน กุลเชฏฺโฐ เป็นต้น


รูปภาพ

:b50: จากซ้าย : หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี, หลวงปู่บุญมา ฐิตเปโม,
หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ และหลวงปู่ฝั้น อาจาโร


รูปภาพ

หลวงปู่สาม อกิญจโน
มากราบนมัสการเยี่ยม “หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี”
ณ วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

หลังเสร็จงานประชุมเพลิงถวายองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต แล้ว
หลวงปู่สาม อกิญจโน ได้ร่วมคณะติดตามองค์หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
ลงไปเที่ยวธุดงค์ภาคใต้ เพื่อตั้งวงพระธุดงคกรรมฐานทางภาคใต้
ในจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๙๓

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 18 ธ.ค. 2012, 07:44 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี” วัดหินหมากเป้ง จ.หนองค

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

หลวงปู่บุดดา ถาวโร
เมตตาเดินทางมาเยี่ยม “หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี”
เมื่อวันที่ ๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๓๖
ณ วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
องค์หลวงปู่เทสก์จึงขอโอกาสนวดเส้นถวาย


:b47: :b40: :b47:

จากภาพจะเห็นได้ว่าต่างองค์ต่างแสดงความอ่อนน้อม
เคารพซึ่งกันและกัน ท่ามกลางความปลื้มปีติยินดี
และประทับใจของศรัทธาญาติโยมที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์


รูปภาพ

หลวงปู่บุดดา ถาวโร กับ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

หน้า 1 จากทั้งหมด 2 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/