ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ประมวลภาพ “หลวงพ่อคำพอง ติสฺโส” วัดถ้ำกกดู่ จ.อุดรธานี
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=42541
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 01 ก.ค. 2012, 09:14 ]
หัวข้อกระทู้:  ประมวลภาพ “หลวงพ่อคำพอง ติสฺโส” วัดถ้ำกกดู่ จ.อุดรธานี

ประมวลภาพ
“หลวงพ่อคำพอง ติสฺโส”


วัดถ้ำกกดู่
ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี


:b44: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * :b44:

• ประวัติและปฏิปทา “หลวงพ่อคำพอง ติสฺโส” •
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=30837

...หลักค้ำประกัน...(หลวงพ่อคำพอง ติสฺโส)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=27104รูปภาพ

รูปภาพ

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 01 ก.ค. 2012, 09:15 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงพ่อคำพอง ติสฺโส” วัดถ้ำกกดู่ จ.อุดรธานี

รูปภาพ

รูปภาพ

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย กับ หลวงพ่อคำพอง ติสฺโส

รูปภาพ

จากซ้าย : พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร),
หลวงพ่อคำพอง ติสฺโส, หลวงปู่พวง สุวีโร,
หลวงปู่จันทร์โสม กิตฺติกาโร และหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ


รูปภาพ

หลวงปู่ทองพูล สิริกาโม, หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร
และหลวงพ่อคำพอง ติสฺโส


รูปภาพ

แถวยืนจากซ้าย : หลวงปู่พวง สุวีโร, หลวงพ่อคำบ่อ ฐิตปัญโญ
และหลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม


แถวนั่งจากซ้าย : หลวงพ่อคำพอง ติสฺโส, หลวงปู่ผ่าน ปัญญาปทีโป,
หลวงปู่จันทร์แรม เขมสิริ และหลวงปู่ท่อน ญาณธโร


รูปภาพ

หลวงพ่อคำพอง ติสฺโส
ขณะออกรับบิณฑบาตจากศรัทธาญาติโยม


รูปภาพ

หลวงพ่อคำพอง ติสฺโส แห่งวัดถ้ำกกดู่ จ.อุดรธานี
สรงน้ำหลวงปู่ลี ฐิตธมฺโม ในงานวันคล้ายวัดเกิดของหลวงปู่ลี


รูปภาพ

รูปภาพ

พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
นำพาครูบาอาจารย์ไปเผยแผ่ธรรมสายกรรมฐาน
เพื่อโปรดศรัทธาญาติโยมทางภาคใต้
ในจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๙๓
หลังเสร็จงานประชุมเพลิงถวายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๙๓
ณ วัดป่าสุทธาวาส ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร แล้ว


:b49: :b50: แถวนั่ง จากซ้าย : องค์ที่ ๑ คือ
หลวงพ่อคำพอง ติสฺโส

อธิบายภาพโดย หลวงปู่เนตร จิรปุญฺโญ
แห่งวัดแหลมสัก ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 01 ก.ค. 2012, 09:15 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงพ่อคำพอง ติสฺโส” วัดถ้ำกกดู่ จ.อุดรธานี

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

วันนี้เป็นวันพระ ตรงกับวันลอยกระทง
การลอยกระทง คือ การลอยกิเลส ลอยตัณหา ลอยราคะ
ลอยโกรธ ลอยโลภ ลอยหลง ออกจากตัวเรา
ลอยเกิด ลอยแก่ ลอยตาย ออกจากตัวเราไป
จะได้ไม่ต้องมาเวียนเกิด เวียนแก่ เวียนเจ็บ เวียนตายอีก
หมดกิเลส หมดทุกข์อย่างแท้จริง นี้แหล่ะลอยกระทง

หลวงพ่อคำพอง ติสฺโส

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 01 ก.ค. 2012, 09:15 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงพ่อคำพอง ติสฺโส” วัดถ้ำกกดู่ จ.อุดรธานี

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

ใบสุทธิหลวงพ่อคำพอง ติสฺโส

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 01 ก.ค. 2012, 09:15 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงพ่อคำพอง ติสฺโส” วัดถ้ำกกดู่ จ.อุดรธานี

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 01 ก.ค. 2012, 09:15 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงพ่อคำพอง ติสฺโส” วัดถ้ำกกดู่ จ.อุดรธานี

เจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคำพอง ติสฺโส
ณ วัดถ้ำกกดู่ จ.อุดรธานี


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 01 ก.ค. 2012, 09:26 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงพ่อคำพอง ติสฺโส” วัดถ้ำกกดู่ จ.อุดรธานี

ภายในเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคำพอง ติสฺโส
ณ วัดถ้ำกกดู่ จ.อุดรธานี


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 01 ก.ค. 2012, 09:26 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงพ่อคำพอง ติสฺโส” วัดถ้ำกกดู่ จ.อุดรธานี

รูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งหลวงพ่อคำพอง ติสฺโส
ภายในเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคำพอง ติสฺโส


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 01 ก.ค. 2012, 09:27 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงพ่อคำพอง ติสฺโส” วัดถ้ำกกดู่ จ.อุดรธานี

“หลวงพ่อคำพอง ติสฺโส” ละสังขาร
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๔ เวลา ๒๑.๓๕ น.


รูปภาพ

รูปภาพ

หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง จ.อุดรธานี
และหลวงพ่อสวาท ปัญญาธโร วัดป่าโป่งจันทร์ จ.ราชบุรี
ร่วมกับคณะสงฆ์เคลื่อนสรีระสังขาร “หลวงพ่อคำพอง ติสฺโส”


:b44: :b47: :b44:

งานประชุมเพลิง “หลวงพ่อคำพอง ติสฺโส”
เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
ณ วัดถ้ำกกดู่ ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี


รูปภาพ

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน เป็นประธานสงฆ์
ในงานประชุมเพลิง “หลวงพ่อคำพอง ติสฺโส”


รูปภาพ

รูปภาพ

พระอาจารย์สมาน กุสุโม
จุดเทียนถวายให้หลวงตามหาบัว เป็นผู้จุดเพลิง


รูปภาพ

หลวงพ่อไพบูลย์ สุมังคโล วัดอนาลโยทิพยาราม จ.พะเยา
มาร่วมงานประชุมเพลิง “หลวงพ่อคำพอง ติสฺโส”


รูปภาพ

หลวงปู่ท่อน ญาณธโร วัดศรีอภัยวัน จ.เลย
มาร่วมงานประชุมเพลิง “หลวงพ่อคำพอง ติสฺโส”

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 01 ก.ค. 2012, 10:22 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงพ่อคำพอง ติสฺโส” วัดถ้ำกกดู่ จ.อุดรธานี

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ, หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
และพระอุดมญาณโมลี (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)
ในงานประชุมเพลิง “หลวงพ่อคำพอง ติสฺโส”


รูปภาพ

รูปภาพ

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
เมตตาเดินทางมาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์
“เจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคำพอง ติสฺโส” วัดถ้ำกกดู่
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

เจ้าของ:  ดาราวรรณ [ 26 มิ.ย. 2015, 03:53 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงพ่อคำพอง ติสฺโส” วัดถ้ำกกดู่ จ.อุดรธานี

กราบสาธุๆๆ
:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  Duangtip [ 10 ส.ค. 2018, 10:24 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงพ่อคำพอง ติสฺโส” วัดถ้ำกกดู่ จ.อุดรธานี

:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  ศิษย์หลวงปู่ทา [ 01 ก.ค. 2019, 09:43 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงพ่อคำพอง ติสฺโส” วัดถ้ำกกดู่ จ.อุดรธานี

:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/