ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ประมวลภาพ “หลวงปู่ปัญญา ปัญญาวัฑโฒ” วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=42521
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 29 มิ.ย. 2012, 14:12 ]
หัวข้อกระทู้:  ประมวลภาพ “หลวงปู่ปัญญา ปัญญาวัฑโฒ” วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

ประมวลภาพ
“หลวงปู่ปัญญา ปัญญาวัฑโฒ”

พระปีเตอร์ จอห์น มอร์แกน (Peter J. Morgan)


วัดป่าบ้านตาด
ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี


:b39: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * :b39:

:b49: ประวัติและปฏิปทา “หลวงปู่ปัญญา ปัญญาวัฑโฒ”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=45022

:b49: ธรรมเทศนาหลวงตามหาบัว : “หลวงปู่ปัญญาวัฑโฒ”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=44902

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

“หลวงปู่ปัญญา ปัญญาวัฑโฒ” พระภิกษุชาวอังกฤษ
ศิษย์ชาวตะวันตกรูปแรกของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 29 มิ.ย. 2012, 14:13 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่ปัญญา ปัญญาวัฑโฒ” วัดป่าบ้านตาด จ.อุดร

รูปภาพ

รูปภาพ

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๑๓
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ
ทรงมาออกตรวจการคณะสงฆ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายธรรมยุต
และเข้าเยี่ยม “หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน”
เพื่่อมาสนทนาขอคำชี้แนะในการปฏิบัติธรรม โดยท่านได้ขอพักและจำวัด
ณ วัดป่าบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี เพื่อความสะดวก
พร้อมกันนี้ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยม “พระอาจารย์ปัญญาวัฑโฒ”
(พระปีเตอร์ จอห์น มอร์แกน - Peter J. Morgan)
พระภิกษุชาวอังกฤษ ผู้เป็นสัทธิวิหาริกที่องค์ท่านได้อุปสมบทให้


รูปภาพ

หลวงปู่ปัญญา ปัญญาวัฑโฒ กำลังสนทนาธรรมกับ
“พระราชสุเมธาจารย์ (โรเบิร์ต สุเมโธ)” พระภิกษุชาวอเมริกัน
ศิษย์ชาวตะวันตกรูปแรกของพระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท)
แห่งวัดหนองป่าพง ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี


รูปภาพ

“หลวงปู่ปัญญา ปัญญาวัฑโฒ”
เมื่อครั้งไปเยี่ยมพระอาจารย์ฟัก สนฺติธมฺโม
ณ วัดพิชัยพัฒนาราม (วัดเขาน้อยสามผาน)
ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
พระอาจารย์อัครเดช (ตั๋น) ถิรจิตฺโต
แห่งวัดบุญญาวาส ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
จึงนำพาพระภิกษุสงฆ์ไปกราบนมัสการองค์หลวงปู่ปัญญา


รูปภาพ

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 29 มิ.ย. 2012, 14:13 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่ปัญญา ปัญญาวัฑโฒ” วัดป่าบ้านตาด จ.อุดร

รูปภาพ

รูปภาพ

ศิษย์ฝรั่งรูปแรกของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

รูปภาพ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กราบนมัสการ “หลวงปู่ปัญญา ปัญญาวัฑโฒ”
ณ วัดป่าบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

หนังสือสุทธิของหลวงปู่ปัญญา ปัญญาวัฑโฒ

รูปภาพ

:b44: แถวยืนซ้ายสุด : “หลวงปู่ปัญญา ปัญญาวัฑโฒ” เมื่ออายุได้ ๓๑ ปี
พระกปิลวัฑโฒภิกขุ (พระภิกษุชาวศรีลังกา แต่อุปสมบทในประเทศไทย)
พระอุปัชฌาย์ในคราวบรรพชาเป็นสามเณร ได้พาท่านเข้ามาในประเทศไทย
แล้วให้ท่านเข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุในคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย
เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๙๙
โดยมี “พระมงคลเทพมุนี (หลวงพ่อสด จนฺทสโร)”
- องค์นั่งเก้าอี้
วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เป็นพระอุปัชฌาย์
ท่านได้ถวายตัวเป็นศิษย์และศึกษาวิชชาธรรมกาย
กับหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ อยู่ระยะหนึ่งจนเป็นที่กระจ่าง
ก่อนเดินทางกลับไปยังประเทศอังกฤษ ในเดือนกรกฎาคมปีเดียวกัน
และได้พักจำพรรษาอยู่ ณ พุทธวิหาร กรุงลอนดอน เป็นเวลากว่า ๕ ปี

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 29 มิ.ย. 2012, 14:13 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่ปัญญา ปัญญาวัฑโฒ” วัดป่าบ้านตาด จ.อุดร

รูปภาพ

รูปภาพ

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน และ “หลวงปู่ปัญญา ปัญญาวัฑโฒ”
ณ ศาลาใหญ่ วัดป่าบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี


รูปภาพ

ผลงานด้านการแปลหนังสือธรรมะ
ของ “หลวงปู่ปัญญา ปัญญาวัฑโฒ”

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 29 มิ.ย. 2012, 14:33 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่ปัญญา ปัญญาวัฑโฒ” วัดป่าบ้านตาด จ.อุดร

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน นำพา
หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ และ “หลวงปู่ปัญญา ปัญญาวัฑโฒ”
ออกบิณฑบาต ณ วัดป่าบ้านตาด


รูปภาพ

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน นำพา
“หลวงปู่ปัญญา ปัญญาวัฑโฒ” พระภิกษุชาวอังกฤษ
และ “พระอาจารย์เชอร์รี่ อภิเจโต” พระภิกษุชาวแคนาดา
ออกบิณฑบาต ณ วัดป่าบ้านตาด


:b49: :b49: หมายเหตุ : หลวงปู่ปัญญาท่านอุปสมบทครั้งที่ ๒
ในคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ด้วยวิธีทัฬหีกรรม
คือทำการอุปสมบทซ้ำโดยไม่ต้องลาสิกขาไปเป็นฆราวาสก่อน
พร้อมกันกับพระอาจารย์เชอร์รี่ อภิเจโต

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 21 ก.ค. 2012, 20:42 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่ปัญญา ปัญญาวัฑโฒ” วัดป่าบ้านตาด จ.อุดร

รูปภาพ

รูปภาพ

หลวงปู่ปัญญา ปัญญาวัฑโฒ ขณะออกบิณฑบาต
ณ วัดป่าบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี


รูปภาพ

รูปภาพ

เมื่อเดือนมิถุนายน ปีพุทธศักราช ๒๕๑๗
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน, หลวงปู่ปัญญา ปัญญาวัฑโฒ
และ “พระอาจารย์เชอร์รี่ อภิเจโต”
เมตตาเดินทางไปโปรดญาติโยม ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 21 ก.ค. 2012, 20:44 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่ปัญญา ปัญญาวัฑโฒ” วัดป่าบ้านตาด จ.อุดร

รูปภาพ

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน แสดงธรรมเทศนา
ในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเพลิงศพ “หลวงปู่ปัญญา ปัญญาวัฑโฒ”
รองเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗
ณ วัดป่าบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี


รูปภาพ

พระอาจารย์เชอร์รี่ อภิเจโต นำพาพระภิกษุชาวต่างประเทศ
ยืนพิจารณาศพ “หลวงปู่ปัญญา ปัญญาวัฑโฒ”
ก่อนประกอบพิธีถวายเพลิงศพ


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

พระภิกษุและฆารวาสชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก
มาร่วมงานประชุมเพลิงศพ “หลวงปู่ปัญญา ปัญญาวัฑโฒ”
รองเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗
ณ วัดป่าบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 19 ส.ค. 2012, 06:59 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่ปัญญา ปัญญาวัฑโฒ” วัดป่าบ้านตาด จ.อุดร

• พระธาตุ “หลวงปู่ปัญญา ปัญญาวัฑโฒ” •

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

• จากหนังสือไม่มาเกิดมาตายเรียกว่า ชาติสุดท้าย •

รูปภาพ

รูปภาพ

เจ้าของ:  ทักทาย [ 21 ส.ค. 2012, 07:33 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่ปัญญา ปัญญาวัฑโฒ” วัดป่าบ้านตาด จ.อุดร

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 28 พ.ย. 2015, 19:09 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่ปัญญา ปัญญาวัฑโฒ” วัดป่าบ้านตาด จ.อุดร

Kiss

เจ้าของ:  sirinpho [ 27 ก.พ. 2018, 18:57 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่ปัญญา ปัญญาวัฑโฒ” วัดป่าบ้านตาด จ.อุดร

Kiss :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/