ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ประมวลภาพ “หลวงปู่สิงห์ทอง ธมฺมวโร” วัดป่าแก้วชุมพล จ.สกลนคร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=42484
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 25 มิ.ย. 2012, 21:01 ]
หัวข้อกระทู้:  ประมวลภาพ “หลวงปู่สิงห์ทอง ธมฺมวโร” วัดป่าแก้วชุมพล จ.สกลนคร

ประมวลภาพ
“หลวงปู่สิงห์ทอง ธมฺมวโร”


วัดป่าแก้วชุมพล
บ้านชุมพล ต.ค้อใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร


ขอกราบขอบพระคุณ..ที่มาของรูปภาพ
:b8: :b8: :b8: อ. Narongchai Toprasert
อ.อนัตตา ห้องพระ เว็บไซต์ udon108.com
อ.kittiwat-คุณอริยชน แห่งลานธรรมจักร


:b47: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * :b47:

• ประวัติและปฏิปทา “พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=22237

• รวมคำสอน “พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=44382

• “พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร” เป็น ๑ ในครูบาอาจารย์
ที่เป็นคน “บ้านศรีฐาน” จ.ยโสธร ถิ่นกำเนิดนักปราชญ์

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=48526

รูปภาพ

รูปภาพ

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 25 มิ.ย. 2012, 21:01 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร” วัดป่าแก้วชุมพล จ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 25 มิ.ย. 2012, 21:01 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร” วัดป่าแก้วชุมพล จ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 25 มิ.ย. 2012, 21:21 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร” วัดป่าแก้วชุมพล

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 25 มิ.ย. 2012, 21:28 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร” วัดป่าแก้วชุมพล

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งพระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร
ประดิษฐาน ณ ตึกอริยาคาร วัดญาณสังวราราม จ.ชลบุรี


รูปภาพ

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 25 มิ.ย. 2012, 21:41 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร” วัดป่าแก้วชุมพล

รูปภาพ

รูปภาพ

ครูบาอาจารย์พระป่ากรรมฐาน สานุศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

จากซ้าย : หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ,
พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร,
ไม่ทราบนามฉายา, หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน,
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี, หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ,
พระครูทัศนปรีชาญาณ (หลวงปู่ชม โฆสโก) วัดป่าสามัคคีธรรม
บ้านวัวข้อง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี,
ไม่ทราบนามฉายา, หลวงปู่อ่อนสี สุเมโธ, หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ


รูปภาพ

รวมพระมหาเถราจารย์
บันทึกภาพ ณ โรงพยาบาลสุขุมวิท กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๐


แถวหน้า จากซ้าย :
พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร, พระอาจารย์วัน อุตฺตโม,
หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ, สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี (ทองเจือ จินฺตากโร),
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร, องค์สุดท้าย ไม่ทราบนามฉายา


แถวหลัง จากซ้าย : หลวงปู่แปลง สุนทโร, หลวงพ่อสีทน สีลธโน,
หลวงปู่ท่อน ญาณธโร, หลวงปู่คำพอง (หลวงตาน้อย) ปญฺญาวุโธ,
พระอาจารย์สุพัฒน์ สุขกาโม


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

จากซ้าย : พระอาจารย์วัน อุตฺตโม, พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ
และพระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร
บันทึกภาพที่บ้าน ดร.เชาว์ ณ ศีลวันต์ องคมนตรี
เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๕


รูปภาพ

คุณหญิงไขศรี ณ ศีลวันต์
ภรรยาของ ดร.เชาว์ ณ ศีลวันต์ องคมนตรี
กำลังถวายเครื่องไทยทานแด่หลวงพ่อวัน อุตฺตโม,
พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ, พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร,
พระอาจารย์หนู สุจิตฺโต และพระอาจารย์สุพัฒน์ สุขกาโม
บันทึกภาพที่บ้าน ดร.เชาว์ ณ ศีลวันต์ องคมนตรี
เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๕


ต่อมา หลวงพ่อวัน อุตฺตโม, พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ,
พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร, พระอาจารย์สุพัฒน์ สุขกาโม
และคุณหญิงไขศรี ณ ศีลวันต์ ก็ประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตก
ที่ท้องนาทุ่งรังสิต เขตหมู่ที่ ๔ ต.คลองสี่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๗ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๒๓


รูปภาพ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ
พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ๗ วัน พระราชทานศพ
พระคณาจารย์ทั้ง ๕ รูปที่มรณภาพพร้อมกันด้วยเหตุเครื่องบินตก
ณ ตึกติสสมหาเถร วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๒๓


:b44: :b47: :b44:

= การสูญเสียครั้งใหญ่ของพระคณาจารย์พระป่ากัมมัฏฐาน
สายท่านพระอาจารย์มั่น ไปพร้อมกันทีเดียวถึง ๕ รูป

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=25698

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 25 มิ.ย. 2012, 21:41 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร” วัดป่าแก้วชุมพล

รูปภาพ

รูปภาพ

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน กับ พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร
ณ ศาลาวัดป่าบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๓


รูปภาพ

จากซ้าย : หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน, พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร
และพระอาจารย์บุญเพ็ง เขมาภิรโต

รูปภาพ

จากซ้าย : พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ, พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร
และพระอาจารย์สุพัฒน์ สุขกาโม กำลังฉันจังหันร่วมกัน

รูปภาพ

จากซ้าย : พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร
กำลังฉันจังหันร่วมกับพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ

รูปภาพ

พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร กับ หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล

รูปภาพ

พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร
มาเยี่ยมอาการป่วย “แม่ชีแก้ว เสียงล้ำ”


:b47: :b44: :b47:

หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน เล่าว่า ครั้งท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต
มาจำพรรษาอยู่ที่บ้านห้วยทราย อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
ท่านได้มีโอกาสสนทนาและให้อุบายทางจิตตภาวนาอันสำคัญยิ่งต่อ
“แม่ชีแก้ว เสียงล้ำ” ทีนี้พอท่านจะจากที่นั่นไป ท่านก็บอกตรงๆ เลย บอกว่า

“หากเจ้าเป็นชาย เราจะให้บวชเณรและให้ติดตามไปด้วย
แต่นี่เจ้าเป็นหญิงไปด้วยก็ลำบาก...เราไปนี้ห้ามไม่ให้ภาวนา
จะไปใช้ชีวิตตามประสาโลกก็เอา...ต่อไปจะมีครูบาอาจารย์
(ซึ่งก็คือ องค์หลวงตามหาบัว นั่นเอง) มาสอนเองนั่นแหละ”

องค์หลวงตามหาบัว ท่านว่า นี่สำคัญ ท่านพระอาจารย์มั่นสั่งไว้จุดนี้แหละ
เพราะแม่ชีแก้วมักจะมีความรู้แปลกพิสดารมาก นิสัยแกผาดโผนมาก
เรื่องภาวนานี้นิสัยผาดโผนมากจริงๆ
เหาะเหินเดินฟ้าดำดินบินบนในหัวใจมันออกรู้ออกเห็นหมด
เทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมเปรตผีนี้มันไปรู้ไปหมดนั่นซิ
ทีนี้เวลาไม่มีครูมีอาจารย์คอยแนะคอยบอก
กลัวมันจะเสีย ท่านจึงห้ามไม่ให้ภาวนา

ในพรรษาที่ ๖ พ.ศ.๒๔๙๕ ของ “หลวงปู่เพียร วิริโย” นั้น
ท่านได้ไปพักอบรมศึกษาอยู่กับหลวงปู่อ่อน ญาณสิริ
ที่วัดป่าศรีดอนเงิน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
ท่านว่าจิตของท่านได้รวมลงสู่ฐานของสมาธิเป็นครั้งแรก

ออกพรรษาปีนั้นหลวงปู่เพียรต้องการจะกลับไปเยี่ยมบ้าน
เพื่อทำบุญอุทิศให้กับโยมแม่ของท่าน
พอดีท่านได้รับจดหมายจากท่านพระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร
ซึ่งขณะนั้นท่านพระอาจารย์สิงห์ทองศึกษาอบรมอยู่ที่บ้านห้วยทราย
ใจความของจดหมายว่า

“ให้หลวงปู่เพียรเข้าถวายตัวเป็นศิษย์ต่อองค์หลวงตามหาบัว”

หลวงปู่เพียรจึงได้กราบลาหลวงปู่อ่อน และได้เดินทางไปยังหมู่บ้านท่าลาด
อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร เพื่อทำบุญอุทิศให้โยมแม่ของท่าน
และท่านยังได้สอบถามโยมพี่สาวของท่านเกี่ยวกับเรื่องที่โยมแม่ท่านเสียชีวิต
พร้อมกับเหตุการณ์ในวันประกอบพิธีศพ
ซึ่งเรื่องราวต่างๆ ที่โยมพี่สาวเล่าให้ท่านฟังก็ตรงกับนิมิต
ที่มาปรากฏในสมาธิภาวนาของท่าน เมื่อครั้งพักจำพรรษาที่ ๓
ที่วัดป่าหนองโดก (วัดป่าโสตถิผล) อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร นั่นเอง

เมื่อเสร็จจากการทำบุญอุทิศให้กับโยมแม่แล้ว
ท่านจึงได้เดินทางมายังสำนักวัดห้วยทราย
อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร (สมัยนั้นขึ้นกับ จ.นครพนม)
วันนั้นหลวงปู่เพียรท่านได้เดินแวะเข้าไป
ที่สำนักชีบ้านห้วยทราย ซึ่งมีแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ เป็นเจ้าสำนัก
ในเช้าของวันนั้นก่อนที่หลวงปู่เพียรจะไปถึง
แม่ชีแก้วได้พูดกับบรรดาแม่ชีในสำนักว่า

“...วันนี้ลูกชายของเราจะมา...”

พอตกถึงบ่ายวันนั้น หลวงปู่เพียรก็ได้เดินทางเข้าไปสำนักชีแต่เพียงรูปเดียว
ในเรื่องนี้หลวงปู่เพียรได้เล่าให้พระฟังถึงเรื่องที่แม่ชีแก้ว
ได้บอกกับหลวงปู่เพียรสมัยที่ศึกษาอบรมอยู่ที่บ้านห้วยทราย ว่า

“ท่าน (หลวงปู่เพียร วิริโย) เคยเกิดเป็นลูกชายในอดีตชาติ
ของแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ โดยมีองค์หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน เป็นพ่อ
และมีท่านพระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร เป็นพี่ชายในชาตินั้น”


จากกระทู้...ประวัติ “หลวงปู่เพียร วิริโย”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=48847

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 27 มิ.ย. 2012, 12:51 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร” วัดป่าแก้วชุมพล

รูปภาพ

ศาลาวัดป่าแก้วชุมพล จ.สกลนคร

รูปภาพ

รูปหล่อหลวงปู่บุญจันทร์ กมโล-หลวงปู่เพียร วิริโย
ประดิษฐาน ณ วิหารวัดป่าแก้วชุมพล จ.สกลนคร

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 27 มิ.ย. 2012, 12:51 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร” วัดป่าแก้วชุมพล

เจดีย์บรรจุอัฐิธาตุพระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร
ประดิษฐาน ณ วัดป่าแก้วชุมพล
บ้านชุมพล ต.ค้อใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 27 มิ.ย. 2012, 12:51 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร” วัดป่าแก้วชุมพล

รูปหล่อ อัฐิธาตุ และพระธาตุ
พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร

รูปภาพ

พระธาตุพระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร
ณ บุษบกบนเจดีย์บรรจุอัฐิธาตุฯ วัดป่าแก้วชุมพล จ.สกลนคร


รูปภาพ

อัฐิธาตุและพระธาตุพระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร
ประดิษฐาน ณ วัดสันติธรรม อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ได้รับมาจากเจ้าอาวาสวัดศรีสะอาด จ.สกลนคร


รูปภาพ

อัฐิธาตุและพระธาตุพระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร
ประดิษฐาน ณ วัดศรีสะอาด อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนครที่มา : http://www.santidham.com

รูปภาพ

รูปภาพ

พระธาตุพระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร
ประดิษฐาน ณ บ้านเรือนไทย เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯที่มา : http://www.doisaengdham.com

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 27 มิ.ย. 2012, 12:51 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร” วัดป่าแก้วชุมพล

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปหล่อพระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร
ณ เจดีย์บรรจุอัฐิธาตุฯ วัดป่าแก้วชุมพล จ.สกลนคร


รูปภาพ

รูปภาพ

อัฐิธาตุพระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร
ณ เจดีย์บรรจุอัฐิธาตุฯ วัดป่าแก้วชุมพล จ.สกลนคร

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 30 มิ.ย. 2012, 18:56 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร” วัดป่าแก้วชุมพล

รูปภาพ

พระธาตุพระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร

รูปภาพ

รูปภาพ

พระธาตุและอัฐิธาตุพระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร
ประดิษฐาน ณ พระธุตังคเจดีย์ เจดีย์แห่งพระอรหันต์
วัดอโศการาม ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ


รูปภาพ

รูปหล่อเหมือนพระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร
ประดิษฐาน ณ พระธุตังคเจดีย์ เจดีย์แห่งพระอรหันต์
วัดอโศการาม ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ


:b47: :b44: :b47:

• ประวัติและปฏิปทา “พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=22237

• รวมคำสอน “พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=44382

• “พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร” เป็น ๑ ในครูบาอาจารย์
ที่เป็นคน “บ้านศรีฐาน” จ.ยโสธร ถิ่นกำเนิดนักปราชญ์

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=48526

• การสูญเสียครั้งใหญ่ของพระคณาจารย์พระป่ากัมมัฏฐาน
สายท่านพระอาจารย์มั่น ไปพร้อมกันทีเดียวถึง ๕ รูป

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=25698

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 24 ก.ย. 2015, 13:01 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่สิงห์ทอง ธมฺมวโร” วัดป่าแก้วชุมพล จ.สก

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 24 ก.ย. 2015, 13:02 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่สิงห์ทอง ธมฺมวโร” วัดป่าแก้วชุมพล จ.สก

Kiss ศรัทธาในปฏิปทาของหลวงปู่สิงห์ทองมาก กราบองค์หลวงปู่นะเจ้าค่ะ :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/