ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ประมวลภาพ “หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ” วัดป่าเขาน้อย จ.บุรีรัมย์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=42409
หน้า 1 จากทั้งหมด 2

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 16 มิ.ย. 2012, 18:02 ]
หัวข้อกระทู้:  ประมวลภาพ “หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ” วัดป่าเขาน้อย จ.บุรีรัมย์

ประมวลภาพ
พระโพธิธรรมาจารย์เถร

“หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ”


วัดป่าเขาน้อย
ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์


:b8: :b8: :b8: ขอกราบขอบพระคุณ..ที่มาของรูปภาพ
facebook วัดระหาน เกาะแก้วธุดงคสถาน


:b46: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * :b46:

• ประวัติและปฏิปทา “หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=22212

• รวมคำสอน “หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=48833

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 16 มิ.ย. 2012, 18:02 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ” วัดป่าเขาน้อย จ.บุรีรัม

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 16 มิ.ย. 2012, 18:03 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ” วัดป่าเขาน้อย จ.บุรีรัม

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 16 มิ.ย. 2012, 18:03 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ” วัดป่าเขาน้อย จ.บุรีรัม

รูปภาพ

รูปภาพ

หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต กับ หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ
ในงานพิธีเปิดเจดีย์พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ
ณ วัดเจติยาคิรีวิหาร (วัดภูทอก)
บ้านนาคำแคน ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๓


รูปภาพ

รูปภาพ

(บนซ้าย) หลวงปู่ชอบ ฐานสโม (นั่งล่าง) หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต
(บนขวา) หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ
ในงานพิธีเปิดเจดีย์พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ
ณ วัดเจติยาคิรีวิหาร (วัดภูทอก)
บ้านนาคำแคน ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๓

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 16 มิ.ย. 2012, 18:03 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ” วัดป่าเขาน้อย จ.บุรีรัม

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

(ยืน) หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ (นั่งรถเข็น) หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
ณ วัดภูริทัตตวนาราม เมืองออนทาริโอ
มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา


:b47: :b44: :b47:

หลวงปู่ชอบ ฐานสโม เมตตาไปเยี่ยมหลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ
ที่วัดภูริทัตตวนาราม ประเทศสหรัฐอเมริกา
และเป็นประธานสงฆ์ในงานวางศิลาฤกษ์สร้างศาลา
เมื่อเดือนเมษายน ปีพุทธศักราช ๒๕๓๓

หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะสงฆ์ไทย
ให้ทำหน้าที่พระธรรมฑูต
ดังนั้น ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๒๕-๒๕๓๘
ท่านจึงได้ไปให้การอบรมและเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ในประเทศสหรัฐอเมริกา
ท่านได้วางระเบียบข้อวัตรปฏิบัติตามแบบอย่าง
ของวัดกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถระ
เพื่อมุ่งเผยแผ่พระธรรมคำสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคจิตตภาวนา
ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 16 มิ.ย. 2012, 18:04 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ” วัดป่าเขาน้อย จ.บุรีรัม

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ เมื่อครั้งยังมีพรรษาไม่มากนัก

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 16 มิ.ย. 2012, 18:04 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ” วัดป่าเขาน้อย จ.บุรีรัม

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ เมื่อครั้งเป็นพระธรรมทูต
ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกา

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 16 มิ.ย. 2012, 18:10 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ” วัดป่าเขาน้อย จ.บุรีรัม

รูปภาพ

รูปภาพ

ครูบาอาจารย์พระป่ากรรมฐานสานุศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

:b44: จากซ้าย : หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ, พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร,
ไม่ทราบนามฉายา, หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน,
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี, หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ,
พระครูทัศนปรีชาญาณ (หลวงปู่ชม โฆสโก) วัดป่าสามัคคีธรรม
บ้านวัวข้อง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี,
ไม่ทราบนามฉายา, หลวงปู่อ่อนสี สุเมโธ, หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ


รูปภาพ

หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ (ยืน)
มาเยี่ยมหลวงปู่มหาปราโมทย์ ปราโมชฺโช (นั่ง)
ณ วัดป่าห้วยน้ำริน
บ้านห้วยน้ำริน ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่


รูปภาพ

:b50: นั่งรถเข็น : หลวงปู่ชอบ ฐานสโม, หลวงปู่หลุย จันทสาโร

:b50: แถวที่ ๒ จากซ้าย : หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ,
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ, หลวงปู่บัวพา ปัญญาภาโส


:b50: แถวที่ ๓ จากซ้าย : พระอาจารย์ขันตี ญาณวโร,
ไม่ทราบนามฉายา,
พระอาจารย์สาคร ธัมมาวุโธ, ไม่ทราบนามฉายา

บันทึกภาพ ณ ลานด้านหน้ามณฑปพระธาตุมุเตา
(เจดีย์ชเวมอดอร์) เมืองหงสาวดี ประเทศพม่า

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 16 มิ.ย. 2012, 19:30 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ” วัดป่าเขาน้อย จ.บุรีรัม

รูปภาพ

หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ
กราบเยี่ยมองค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพมหานคร


รูปภาพ

หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ เดินตาม
องค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ออกบิณฑบาต
ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพมหานคร


ในสมัยที่องค์หลวงตามหาบัวเดินทางมาพำนัก ณ สวนแสงธรรม
ในปีแรกๆ จะเห็นตัวศาลาหลังเก่าอยู่ทางด้านขวา
และทิศทางขึ้น-ลงของตัวบันไดชี้ไปทางทิศตะวันออก
แนวต้นสนด้านหลังคือสระน้ำเดิม ที่ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของศาลาหลังใหม่
และหลังแนวต้นมะพร้าวทางซ้ายจะเป็นที่ตั้งของกุฏิเก่าขององค์หลวงตา


ครูบาอาจารย์รูปสุดท้ายที่เดินรับบาตร
คือ พระอาจารย์จิรวัฒน์ อัตตรักโข
วัดป่าไชยชุมพล ต.สะเดาะพง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์


รูปภาพ

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
ออกเดินทางจากวัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา
โดยมีองค์หลวงพ่อพุธ ฐานิโย ติดตามไปส่ง
เพื่อรับผ้าป่าช่วยชาติ ณ วัดป่าเขาน้อย อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑
ซึ่งหลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ ได้ให้การต้อนรับคณะของหลวงตา


รูปภาพ

หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ ขณะนั่งรถเข็น
ในวันรับผ้าป่าช่วยชาติโดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
ณ วัดป่าเขาน้อย เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
นำพาหลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ และหลวงปู่ปัญญา ปัญญาวัฑโฒ
ออกรับบิณฑบาต ณ วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 16 มิ.ย. 2012, 20:32 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ” วัดป่าเขาน้อย จ.บุรีรัม

รูปภาพ

รูปภาพ

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ กับ หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ

รูปภาพ

:b49: จากซ้าย : พระอาจารย์จิรวัฒน์ อตฺตรกฺโข แห่งวัดป่าไชยชุมพล,
หลวงปู่จันทา ถาวโร, หลวงปู่ศรี มหาวีโร, หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ,
หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม และหลวงพ่ออุทัย สิริธโร


รูปภาพ

ภาพวันเคลื่อนสรีระสังขาร “หลวงปู่ชอบ ฐานสโม”

:b49: แถวที่ ๑ จากซ้าย : องค์ประธานที่มือปิดหน้า คือ หลวงปู่หลอด ปโมทิโต,
หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร


:b49: แถวที่ ๒ จากซ้าย : หลวงปู่จันทร์เรียน คุณวโร, หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ

:b49: แถวที่ ๓ จากซ้าย : หลวงปู่ดาด สิริปุญโญ,
พระอาจารย์จิรวัฒน์ อตฺตรกฺโข แห่งวัดป่าไชยชุมพล ฯลฯ

ณ วัดป่าสัมมานุสรณ์ (วัดเหนือ) ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย


:b44: :b47: :b44:

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 16 มิ.ย. 2012, 20:34 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ” วัดป่าเขาน้อย จ.บุรีรัม

รูปภาพ

รูปภาพ

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 16 มิ.ย. 2012, 20:38 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ” วัดป่าเขาน้อย จ.บุรีรัม

รูปภาพ

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร กำลังฉันจังหันร่วมกับหลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ
ณ ศาลาโรงธรรม วัดถ้ำขาม ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

(ซึ่งเป็นที่ฉันจังหันรวมของพระภิกษุสามเณรภายในวัด)


หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ ได้รับคำสั่งจากท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต
ให้กลับมาอุปัฏฐากดูแลองค์หลวงปู่ฝั้น อาจาโร ผู้เป็นพระอาจารย์
จนท่านได้รับการยกย่องว่าประดุจดัง “มือขวา” ของหลวงปู่ฝั้น


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ บันทึกภาพร่วมกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์
ที่มาร่วมงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ฝั้น อาจาโร
ณ วัดป่าอุดมสมพร ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๒๑


:b50: :b49: :b50:

พระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่ที่มาร่วมในงานพระราชทานเพลิงศพ
หลวงปู่ฝั้น อาจาโร ณ วัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๒๑
ได้แก่

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๘ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เมื่อครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระญาณสังวร
วัดบวรนิเวศวิหาร

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสาโร) วัดราชผาติการาม

สำหรับสมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร นั้น
พระองค์ท่านได้เสด็จจากกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดสกลนคร
ตั้งแต่วันศุกร์ที่่่ ๒๐ มกราคม โดยไปพักแรมอยู่ที่่วัดป่าประสิทธิ์สามัคคี
หรือวัดบ้านต้าย ต.บ้านต้าย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
รุ่งขึ้นวันงานจึงได้เสด็จไปยังวัดป่าอุดมสมพรเพื่อทรงร่วมในพิธีสงฆ์


สำหรับพระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่รูปอื่นๆ ที่มาร่วมงานครั้งนี้ ได้แก่
สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี (ทองเจือ จินฺตากโร) วัดราชบพิธฯ
เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระพุทธพจนวราภรณ์
สมเด็จพระมหามุนีวงค์ (สนั่น จนฺทปชฺโชโต) วัดนรนารถฯ
เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระพรหมมุนี
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร) วัดสัมพันธวงศ์
เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระธรรมบัณฑิต
พระธรรมวราภรณ์ (เพิ่ม อาภาโค) วัดราชาธิวาส
พระธรรมไตรโลกาจารย์ (หลวงปู่รักษ์ เรวโต) วัดศรีเมือง จ.หนองคาย
เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระเทพบัณฑิต
พระธรรมวราลังการ (หลวงปู่ศรีจันทร์ วณฺณาโภ) วัดศรีสุทธาวาส จ.เลย
เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระเทพวราลังการ
พระอุดมญาณโมลี (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป) วัดโพธิสมภรณ์ จ.อุดรธานี
เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระเทพเมธาจารย์
พระราชธรรมานุวัตร (อ่อน จกฺกธมฺโม) วัดประชานิยม จ.กาฬสินธุ์
พระศรีธรรมวงศาจารย์ วัดสุทธจินดา จ.นครราชสีมา เป็นต้น


ส่วนพระคณาจารย์รูปสำคัญฝ่ายวิปัสสนาธุระที่มาร่วมงานครั้งนี้ ได้แก่
พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรํสี)
วัดหินหมากเป้ง จ.หนองคาย
เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาจารย์
หลวงปู่บุญมา ฐิตเปโม วัดสิริสาลวัน จ.อุดรธานี
หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม จ.อุดรธานี
พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล) วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์
เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระรัตนากรวิสุทธิ
หลวงปู่ซามา อาจุตฺโต วัดป่าอัมพวัน จ.เลย
หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร วัดถ้ำผาปล่อง จ.เชียงใหม่
หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี
หลวงปู่สาม อภิญฺจโน วัดป่าไตรวิเวก จ.สุรินทร์
หลวงปู่มหาปิ่น ชลิโต วัดพระธาตุเขาน้อย จ.ราชบุรี
พระอาจารย์วัน อุตฺตโม วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม จ.สกลนคร
พระอาจารย์จวน กุลเชฏฺโฐ วัดเจติยาคิรีวิหาร จ.บึงกาฬ
พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร วัดป่าแก้วชุมพล จ.สกลนคร
หลวงปู่แบน ธนากโร วัดดอยธรรมเจดีย์ จ.สกลนคร
หลวงปู่มหาเขียน ฐิตสีโล วัดรังสีปาลิวัน จ.กาฬสินธุ์
หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี
หลวงตาพวง สุขินทริโย วัดศรีธรรมาราม จ.ยโสธร
หลวงปู่ถวิล จิณณธมฺโม วัดธรรมหรรษาราม (วัดยางระหง) จ.จันทบุรี
หลวงพ่อพุธ ฐานิโย วัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา
หลวงปู่แปลง สุนทโร วัดป่าอุดมสมพร จ.สกลนคร
หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร วัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร
หลวงปู่บุญรักษ์ ฐิตปุญโญ วัดสำราญนิเวศ จ.อำนาจเจริญ เป็นต้น


รูปภาพ

สรีระสังขารของ “หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ”

รูปภาพ

หลวงตาผนึก สิริมงฺคโล ในงานพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร
พระโพธิธรรมาจารย์เถร (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)
บันทึกภาพหน้าเมรุชั่วคราว
วัดป่าเขาน้อย ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์


:b50: :b49: :b50:

พระโพธิธรรมาจารย์เถร (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ)
ได้ละสังขารจากไปด้วยอาการอันสงบด้วยโรคปอดติดเชื้อ
เมื่อวันที่ ๕ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕ เวลา ๑๓.๑๒ น.
สิริรวมอายุได้ ๘๒ ปี ๗ เดือน ๗ วัน ๖๑ พรรษา

ครั้นเมื่อวันที่ ๑๘ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ
ณ เมรุชั่วคราว วัดป่าเขาน้อย จังหวัดบุรีรัมย์
โดยมี “พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน)”
วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์
และองค์จุดไฟพระราชทานเผาสรีระสังขารหลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 16 มิ.ย. 2012, 20:47 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ” วัดป่าเขาน้อย จ.บุรีรัม

• พระธาตุหลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ •

รูปภาพ

พระธาตุขององค์หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ แปรจากเถ้าอังคาร
เมื่อแรกเห็นพระธาตุของท่านส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวอมส้ม
และยิ่งนานวันจากพระธาตุสีขาวอมส้ม
ก็ค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีส้มที่เข้มขึ้นเรื่อยๆ
แต่ก็มีบางส่วนที่เป็นองค์พระธาตุสีดำ ลักษณะกลมดังไข่ปลา


รูปภาพ

อังคารธาตุขององค์หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ
อังคารธาตุบางส่วนได้รวมตัวเป็นก้อน
และแปรเป็นองค์พระธาตุจากภายในก้อนอังคาร
แล้วแยกตัวออกจากก้อนอังคารเป็นองค์พระธาตุองค์เดี่ยว


รูปภาพ

อัฐิธาตุขององค์หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ บางส่วนสีขาวสะอาด
มีบางส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนสี และความสดใส
และมีบางส่วนได้แปรเป็นองค์พระธาตุที่สมบูรณ์

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 16 มิ.ย. 2012, 21:26 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ” วัดป่าเขาน้อย จ.บุรีรัม

รูปภาพ

รูปภาพ

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 05 ก.ค. 2012, 14:07 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ” วัดป่าเขาน้อย จ.บุรีรัม

• โอวาทธรรมหลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ •

รูปภาพ

รูปภาพ

หน้า 1 จากทั้งหมด 2 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/