ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ประมวลภาพ “พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป” วัดอรัญญวิเวก
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=36190
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  ดุสิตธานี [ 10 ม.ค. 2011, 21:49 ]
หัวข้อกระทู้:  ประมวลภาพ “พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป” วัดอรัญญวิเวก

ประวัติย่อวัดอรัญญวิเวก

วัดอรัญญวิเวกเดิมเป็นสำนักสงฆ์เก่าแก่มาแต่อดีตกาล ได้มีการจัดตั้งขึ้นจากบุคคลผู้ใฝ่ในทางพระพุทธศาสนาหลายตระกูลในหมู่บ้านปง ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งล้วนแต่เป็นผู้ที่มีความเชื่อ ความเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนา ได้ประชุมปรึกษาหารือกันว่าพวกเราควรที่จะหานิมนต์พระ ครูบาอาจารย์กัมมัฏฐานผู้มีคุณธรรม ให้มาอยู่ในที่ใดที่หนึ่งในหมู่บ้าน เพื่อฟังธรรมในคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ต่อมาได้ยินข่าวคราวว่ามีพระกัมมัฏฐานมาพักอยู่ที่วัดเงี้ยว อ.แม่แตง จึงขออาราธนานิมนต์พระคุณท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ ท่านหลวงปู่มั่นไม่ขัดข้องประการใด หลวงปู่มั่นก็ชวนคณะศรัทธาและศิษย์ของท่านเที่ยวหาสถานที่อื่นเพื่อพักเจริญภาวนา เที่ยวสำรวจอยู่ ๔ วัน ท่านหลวงปู่มั่นก็มาพบสถานที่แห่งนี้ ที่พวกคณะศรัทธาทุกคนอยู่เดี๋ยวนี้เอง เมื่อออกพรรษาแล้ว หลวงปู่มั่นจึงได้ชักชวนศิษยานุศิษย์ ปรารภจะออกจากที่นี่ไปเที่ยวธุดงค์ต่อไป จึงได้สั่งคณะศรัทธาบ้านปงที่มาอุปัฏฐากไว้ว่า สถานที่แห่งนี้ เราได้ตั้งชื่อว่า สำนักสงฆ์อรัญญวิเวก ณ สำนักสงฆ์แห่งนี้ก็ได้ชื่อว่า สำนักสงฆ์อรัญญวิเวก เป็นชื่อซึ่งหลวงปู่มั่นตั้งให้ ในสำนักนี้ได้มีพระอาจารย์กัมมัฏฐานหลายท่านหลายองค์มาจำพรรษา อาทิเช่น หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล อุดรธานี หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง หนองคาย หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ เลย หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ อุดรธานี หลวงปู่คำแสน เชียงใหม่ หลวงปู่โค่ง เชียงใหม่ หลวงปู่คำอ้าย เชียงใหม่

ต่อมาประมาณปี ๒๔๙๕ หลวงปู่แหวน สุจิณโณ ได้กลับมาจำพรรษาอยู่ที่สำนักนี้อีก ๑๐ ปีติดๆ กัน ปีต่อมามีหลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม หลวงปู่สาม อกิญจโน หลวงปู่คำอ้าย ฐิตธัมโม อยู่จำพรรษาด้วยกัน เป็นเวลา ๓ ปี เมื่อออกพรรษาแล้วต่างก็พากันเดินธุดงค์กันหมด ไม่มีพระเณรอยู่ที่สำนักสงฆ์ในหน้าแล้ง ต่อมาหาพระเณรมาอยู่ลำบาก เมื่อไม่มีพระเณรอยู่เช่นนี้ก็ว่างเปล่า มีเพียงวิหารหลังเก่าซึ่งชำรุดลงในภายหลังต่อมาหลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป ท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่พรหม หลวงปู่แหวน หลวงปู่ตื้อ ท่านได้ธุดงค์มาพักอยู่องค์เดียว ในปี พ.ศ. ๒๕๐๙ และจำพรรษาอยู่ในสำนักสงฆ์แห่งนี้จนถึงปัจจุบัน:b44: :b44: :b44: :b44:


ต้องกล่าวว่า เป็นบุญเป็นกุศลของเราเองอย่างที่สุดที่ได้เข้ากราบหลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป แห่งวัดอรัญญวิเวก หลวงพ่อได้เมตตาให้พวกเราได้เก็บภาพอย่างเป็นกันเอง กราบขอบพระคุณหลวงพ่อเปลี่ยนเป็นที่สุดที่ได้เมตตา สาธุๆๆ :b8: :b8:

ไฟล์แนป:
ลพป005.JPG
ลพป005.JPG [ 305.6 KiB | เปิดดู 5856 ครั้ง ]
ลพป050.JPG
ลพป050.JPG [ 150.15 KiB | เปิดดู 5856 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ดุสิตธานี [ 10 ม.ค. 2011, 22:00 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพหลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป

:b8:

ไฟล์แนป:
คำอธิบาย: พระสงฆ์ชาวต่างชาติขณะกำลังกวาดลานวัดอยู่เห็นคณะของพวกเราเดินผ่านก็บอกว่า "สาธุๆๆ"
ลพป001.JPG
ลพป001.JPG [ 178.78 KiB | เปิดดู 5850 ครั้ง ]
คำอธิบาย: ขณะเดินเข้าไปจะผ่านป่าไม้มากมายบริเวณวัดกว้างขวางมาก และอุดมไปด้วยป่าไม้ธรรมชาติมากมาย
ลพป002.JPG
ลพป002.JPG [ 138.85 KiB | เปิดดู 5850 ครั้ง ]
ลพป007.JPG
ลพป007.JPG [ 183.77 KiB | เปิดดู 5849 ครั้ง ]
ลพป009.JPG
ลพป009.JPG [ 404.45 KiB | เปิดดู 5849 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ดุสิตธานี [ 10 ม.ค. 2011, 22:13 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพหลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป

:b8:

ไฟล์แนป:
ลพป010.JPG
ลพป010.JPG [ 212.11 KiB | เปิดดู 5849 ครั้ง ]
ลพป011.JPG
ลพป011.JPG [ 217.75 KiB | เปิดดู 5849 ครั้ง ]
ลพป013.JPG
ลพป013.JPG [ 219.75 KiB | เปิดดู 5849 ครั้ง ]
ลพป019.JPG
ลพป019.JPG [ 213.4 KiB | เปิดดู 5849 ครั้ง ]
ลพป021.JPG
ลพป021.JPG [ 229.75 KiB | เปิดดู 5849 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ดุสิตธานี [ 10 ม.ค. 2011, 22:28 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพหลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป

:b8:

ไฟล์แนป:
ลพป022.JPG
ลพป022.JPG [ 221.59 KiB | เปิดดู 5846 ครั้ง ]
untitled.bmp
untitled.bmp [ 1.33 MiB | เปิดดู 5823 ครั้ง ]
ลพ.เปลี่ยน-1.jpg
ลพ.เปลี่ยน-1.jpg [ 82.58 KiB | เปิดดู 5823 ครั้ง ]
ลพ.เปลี่ยน-2.bmp
ลพ.เปลี่ยน-2.bmp [ 1010.44 KiB | เปิดดู 5823 ครั้ง ]
ลพ.เปลี่ยน-3.jpg
ลพ.เปลี่ยน-3.jpg [ 97.87 KiB | เปิดดู 5823 ครั้ง ]
ลพ.เปลี่ยน-10.bmp
ลพ.เปลี่ยน-10.bmp [ 1010.44 KiB | เปิดดู 5823 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ดุสิตธานี [ 10 ม.ค. 2011, 23:00 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพหลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป

:b8:

ไฟล์แนป:
ลพ.เปลี่ยน-4.jpg
ลพ.เปลี่ยน-4.jpg [ 89.66 KiB | เปิดดู 5823 ครั้ง ]
ลพ.เปลี่ยน-5.jpg
ลพ.เปลี่ยน-5.jpg [ 72.32 KiB | เปิดดู 5823 ครั้ง ]
ลพ.เปลี่ยน-6.jpg
ลพ.เปลี่ยน-6.jpg [ 106.15 KiB | เปิดดู 5823 ครั้ง ]
ลพ.เปลี่ยน-7.jpg
ลพ.เปลี่ยน-7.jpg [ 94.7 KiB | เปิดดู 5823 ครั้ง ]
ลพ.เปลี่ยน-8.jpg
ลพ.เปลี่ยน-8.jpg [ 145.66 KiB | เปิดดู 5823 ครั้ง ]
ลพ.เปลี่ยน-9.jpg
ลพ.เปลี่ยน-9.jpg [ 146.95 KiB | เปิดดู 5823 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ทักทาย [ 11 ม.ค. 2011, 01:47 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพหลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป

เป็นคนเชียงใหม่แท้ๆ ยังไม่รู้ลึก รู้ซึ้ง
เท่ากับคนอยากเป็นสะใภ้เชียงใหม่เลย มีวัดดีๆที่คนพื้นที่
ยังไม่ค่อยทราบ มาแจ้งก็ตอนสะกดรอยตามคุณดุฯนี่แหละ

ขอถือโอกาส สวัสดีปีใหม่ ขอให้โชคดีมีความสุข
มาก็ขอให้มีโชคมีชัย ไปก็ขอให้มีโชคมีลาภ เดินทางไปทางไหน
สว่างไสวทางนั้น คลาดแคล้วจากอุปสรรคอันตรายใดๆตลอดปีและตลอดไปนะค่ะ

อนุโมทนาค่ะ :b8:

เจ้าของ:  ดุสิตธานี [ 11 ม.ค. 2011, 10:02 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพหลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป

taktay เขียน:
เป็นคนเชียงใหม่แท้ๆ ยังไม่รู้ลึก รู้ซึ้ง
เท่ากับคนอยากเป็นสะใภ้เชียงใหม่เลย มีวัดดีๆที่คนพื้นที่
ยังไม่ค่อยทราบ มาแจ้งก็ตอนสะกดรอยตามคุณดุฯนี่แหละ

ขอถือโอกาส สวัสดีปีใหม่ ขอให้โชคดีมีความสุข
มาก็ขอให้มีโชคมีชัย ไปก็ขอให้มีโชคมีลาภ เดินทางไปทางไหน
สว่างไสวทางนั้น คลาดแคล้วจากอุปสรรคอันตรายใดๆตลอดปีและตลอดไปนะค่ะ

อนุโมทนาค่ะ :b8::b19: อุ๊ย!!โดนใจมากมากกับคำว่า "คนอยากเป็นสะใภ้เชียงใหม่" ^^

ขอให้พรอันศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกส่งผลให้ชีวิตของคุณทักทายมีแต่สิ่งที่ดีทุกอย่างตลอดไป สาธุๆๆ :b8:
:b53: :b53:

ไฟล์แนป:
ลพ.เปลี่ยน-11.bmp
ลพ.เปลี่ยน-11.bmp [ 1009.74 KiB | เปิดดู 5821 ครั้ง ]
ลพ.เปลี่ยน-12.bmp
ลพ.เปลี่ยน-12.bmp [ 1010.44 KiB | เปิดดู 5821 ครั้ง ]
ลพ.เปลี่ยน-13.bmp
ลพ.เปลี่ยน-13.bmp [ 1.28 MiB | เปิดดู 5821 ครั้ง ]

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 11 ม.ค. 2011, 10:32 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพหลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป

:b48: :b8: :b48:

เจ้าของ:  Supatorn [ 15 ส.ค. 2011, 10:43 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพหลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป

กราบ กราบ กราบ _/i\_ _/i\_ _/i\_

ขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะอนุโมทนาสาธุๆๆค่ะ :b8: :b8: :b8:

ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง
ทาน ศีล ภาวนา ภาวนา ภาวนา
:b41: :b41: :b41:

เจ้าของ:  nateay [ 30 ส.ค. 2011, 09:56 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพหลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป

อนุโมทนาบุญด้วยคะ :b8: สาธุ :b8: สาธุ :b8: สาธุ
บุญตาแต้ๆ ตี้ได้เผยแผ่หื้อเห็น เจียงใหม่ กว้างไกล น้ำใส ใจเย็น บุญตี้ได้มาเห็นหลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป
tongue :b37: ขอบคุณที่นำมาเผยแผ่ :b48: smiley
:b29: ขอให้ท่านเจริญในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไปคะ :b29:

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 08 มี.ค. 2018, 08:20 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป” วัดอรัญญวิเวก

Kiss

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/