ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ประมวลภาพ “หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร” วัดป่าหมู่ใหม่
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=27858
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 21 ธ.ค. 2009, 09:56 ]
หัวข้อกระทู้:  ประมวลภาพ “หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร” วัดป่าหมู่ใหม่

ประมวลภาพ
“หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร”


วัดป่าหมู่ใหม่
บ้านป่าหมู่ใหม่ ต.แม่แตง
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่


:b47: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * :b47:

รวมคำสอน “หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=50287

ประวัติและปฏิปทา “หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=21027

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 21 ธ.ค. 2009, 11:13 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร” วัดป่าหมู่ใหม่

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 21 ธ.ค. 2009, 11:15 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญฺญมากโร”

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 21 ธ.ค. 2009, 11:44 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญฺญมากโร”

รูปภาพ

รูปภาพ
:b8: ที่มาของรูปภาพ : คุณโต้งและคุณเก้า

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 21 ธ.ค. 2009, 11:51 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญฺญมากโร”

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ
:b8: ขอขอบพระคุณที่มาของรูปภาพ :
เว็บไซต์
http://www.santidham.com

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 05 ม.ค. 2010, 11:59 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร” วัดป่าหมู่ใหม่

รูปภาพ

แถวหน้า องค์ที่ ๑-๔ จากซ้าย : หลวงปู่รินทร์ (กองมี) ปิยสีโล,
พระอาจารย์ชำนาญ ชุติปัญโญ, พระอาจารย์ประสิทธิ์ ปุญญมากโร
และพระอาจารย์สมศรี อัตตสิริ

แถวหลัง องค์ขวามือสุด : พระอาจารย์นิสสัย กันตวีโร
ในงานถวายกฐินแด่วัดป่าเวฬุวนาราม (วัดป่าผาน้อย)
บ้านโนนกกจาน ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย
เมื่อวันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๕


รูปภาพ

แถวหน้า จากซ้าย : พระอาจารย์ประสิทธิ์ ปุญญมากโร, หลวงปู่บัวทอง กันตปทุโม,
พระอาจารย์สมัย ธัมมโฆสโก, พระอาจารย์ผจญ อสโม

แถวหลัง จากซ้าย : พระอาจารย์บุญรอด อธิปุญโญ, พระอาจารย์สมศรี อัตตสิริ,
หลวงปู่รินทร์ (กองมี) ปิยสีโล และพระอาจารย์นิสสัย กันตวีโร
ในงานถวายกฐินแด่วัดป่าเวฬุวนาราม (วัดป่าผาน้อย)
บ้านโนนกกจาน ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๔


รูปภาพ

แถวหน้า จากซ้าย : พระอาจารย์สมัย ธัมมโฆสโก, พระอาจารย์ประสิทธิ์ ฉันทาคโม,
พระอาจารย์ไพโรจน์ วิโรจโน และพระอาจารย์ประสิทธิ์ ปุญญมากโร

แถวหลัง จากซ้าย : พระอาจารย์บุญมา ฐิตธัมโม,
พระอาจารย์เดช เตชวัณโณ และพระอาจารย์เจริญ จัตตสัลโล

ในงานทำบุญฉลองศาลา สำนักสงฆ์ป่าเมี่ยงแม่สาย
บ้านแม่สาย ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๓


หมายเหตุ : ใต้ฐานพระประธานองค์ใหญ่ในภาพ
พระอาจารย์คำบ่อ ฐิตปัญโญ ได้บรรจุอัฐิของ
พระอาจารย์มหาสุด (ไม่ทราบนามฉายา)
ซึ่งเป็นพระพี่ชายของพระอาจารย์ประสิทธิ์ ฉันทาคโม


รูปภาพ

คณะสงฆ์ลงอุโบสถฟังพระปาฏิโมกข์เป็นปฐมฤกษ์
ในงานทำบุญฉลองศาลา สำนักสงฆ์ป่าเมี่ยงแม่สาย
บ้านแม่สาย ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๓

พระผู้ใหญ่ที่นั่งแถวนอก จากซ้าย : พระอาจารย์บุญมา ฐิตธัมโม,
พระอาจารย์สมัย ธัมมโฆสโก, พระอาจารย์ประสิทธิ์ ฉันทาคโม,
พระอาจารย์ไพโรจน์ วิโรจโน และพระอาจารย์ประสิทธิ์ ปุญญมากโร


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

หลวงปู่จันทร์เรียน คุณวโร ท่านกำลังนิมนต์
“หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร” ขึ้นชั่งน้ำหนัก
เนื่องจากหลวงพ่อประสิทธิ์มีอาการอาพาธ
ในช่วงที่เดินทางมาเยี่ยมหลวงปู่จันทร์เรียน
ณ วัดถ้ำสหาย (วัดถ้ำสหายธรรมจันทร์นิมิต)
ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี


:b47: :b44: :b47:

จากกระทู้...ประมวลภาพ “หลวงปู่จันทร์เรียน คุณวโร”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=48725

เจ้าของ:  ตะแง๊ว [ 12 ม.ค. 2010, 07:18 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญฺญมากโร”

รูปภาพ

หลวงปู่ชอบ ฐานสโม เมตตาเดินทางมาเยี่ยม
“หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญฺญมากโร” ณ วัดป่าหมู่ใหม่
เมื่อเดือนมีนาคม ปีพุทธศักราช ๒๕๓๐


------

:b8: เคยมีเพื่อนที่แชทให้ห้องสนทนา แนะนำให้ไปกราบเพราะได้มีโอกาสเดินทางไปกราบหลวงพ่อบ่อยๆที่เชียงไหม่ แต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปเสียที สาธุค่ะ

เจ้าของ:  moddam [ 12 ม.ค. 2010, 07:35 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญฺญมากโร”

เคยไปกราบแทบเท้าท่านมา 1ครั้่ง

ถือว่า เป็นบุญของกระผมจริงๆ

หลวงพ่อท่านผ่องใสมาก เวลาได้เห็นใกล้ๆ

ท่านก็แสดงธรรมมาให้ 1ข้อด้วย

:b8:

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 21 มี.ค. 2013, 17:56 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร” วัดป่าหมู่ใหม่

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

“หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร”
กับพระเณรที่จำพรรษา ณ วัดป่าหมู่ใหม่ ปี ๒๕๕๕


รูปภาพ

จากซ้าย : หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร,
หลวงปู่บุญพิน กตปุญโญ และหลวงพ่อบุญรอด อธิปุญโญ
ในงานประชุมเพลิงสรีระสังขาร “หลวงปู่คำผอง กุสลธโร”
เมื่อวันที่ ๕ กรกฏาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖
ณ วัดป่านิโครธาราม ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี


รูปภาพ

จากซ้าย : หลวงพ่อประสงค์ สุสันโต,
หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร และหลวงปู่กวง โกสโล


รูปภาพ

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 21 มี.ค. 2013, 17:57 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญฺญมากโร” วัดป่าหมู่ใหม่

รูปภาพ

หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป, หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร,
หลวงพ่อประสงค์ สุสันโต และหลวงพ่อเจริญ จัตตสัลโล
เจ้าอาวาสวัดอรัญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่


รูปภาพ

หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร กับ หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป

รูปภาพ

หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร กับ หลวงพ่อประสงค์ สุสันโต

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร
ในงานพระราชทานเพลิงศพพระนพีสีพิศาลคุณ
(หลวงพ่อมหาทองอินทร์ กุสลจิตฺโต)
ณ เมรุชั่วคราว วัดสันติธรรม อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 04 ต.ค. 2017, 15:44 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร” วัดป่าหมู่ใหม่

หลวงปู่ทองบัว ตันติกโร วัดโรงธรรมสามัคคี มรณภาพแล้ว
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=38232

:b50: :b49: :b50:
รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญฺญมากโร เดินทางมากราบคารวะ
สรีระสังขาร “พระราชพุทธิมงคล (หลวงปู่ทองบัว ตนฺติกโร)”
เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘
ณ วัดโรงธรรมสามัคคี ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่


:b50: :b49: :b50:

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 04 ต.ค. 2017, 15:45 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร” วัดป่าหมู่ใหม่

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญฺญมากโร เดินทางมากราบคารวะ
สรีระสังขาร “พระราชพุทธิมงคล (หลวงปู่ทองบัว ตนฺติกโร)”
เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘
ณ วัดโรงธรรมสามัคคี ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่


:b50: :b49: :b50:

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 08 พ.ค. 2019, 13:19 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร” วัดป่าหมู่ใหม่

Kiss
:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/