ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ประมวลภาพ “หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม” วัดอรัญญวิเวก จ.นครพนม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=26976
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 06 ธ.ค. 2009, 14:46 ]
หัวข้อกระทู้:  ประมวลภาพ “หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม” วัดอรัญญวิเวก จ.นครพนม

ประมวลภาพ
“หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม”


วัดอรัญญวิเวก
ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

:b47: :b45: :b47:

:b50: ประวัติและปฏิปทา “หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=26069

:b50: รวมคำสอน “หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=43511

:b50: หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ กับ หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ท่านคุยกันถึงเรื่อง “หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม”

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48455

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพทั้ง ๕ รูปนี้เป็นรูปภาพที่อยู่ ณ วัดโรงธรรมสามัคคี
ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ มีอายุมากกว่า ๕๐ ปี
และลายมือบนรูปภาพนั้นเป็นลายมือของ
หลวงปู่ทองบัว ตนฺติกโร อดีตเจ้าอาวาสวัดโรงธรรมสามัคคี

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 06 ธ.ค. 2009, 14:46 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม”

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 06 ธ.ค. 2009, 14:47 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม”

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

ลายพิมพ์หัวนิ้วมือขวาหลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 06 ธ.ค. 2009, 14:48 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม”

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

สร้อยลูกประคำของ “หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม” ท่านแกะของท่านเอง
แต่ตามปกติองค์หลวงปู่ตื้อก็มิได้คล้องสร้อยลูกประคำไว้ตลอดเวลา
ท่านจะนำสร้อยลูกประคำออกมาคล้องคอเฉพาะเมื่อมีผู้มาขอถ่ายภาพ

ลูกศิษย์ขององค์หลวงปู่ตื้อ ที่เห็นท่านคล้องสร้อยลูกประคำในเวลาถ่ายภาพ
ได้แก่ ท่านพระอาจารย์ไท ฐานุตฺตโม วัดเขาพุนก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
ซึ่งเป็นทั้งลูกศิษย์ และเป็นหลานขององค์ท่าน
เนื่องจากท่านได้มรณภาพไปหลายปีแล้ว
ปัจจุบันจึงยังมิอาจทราบในอุบายธรรมเรื่องสร้อยลูกประคำ
ที่องค์หลวงปู่ตื้อท่านฝากเอาไว้ในภาพถ่าย

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 06 ธ.ค. 2009, 14:49 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม”

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 09 ก.พ. 2011, 11:39 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม”

รูปภาพ

จากซ้าย : หลวงปู่อุ่น อุตฺตโม, หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม
และพระครูสถิตธรรมวิสุทธิ์ (หลวงปู่ถิร ฐิตธมฺโม)
ในงานฉลองเจดีย์วัดอรัญญวิเวก (วัดป่าบ้านข่า)
ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๕


รูปภาพ

จากซ้าย : พระอาจารย์สุนิยม จนฺทิโย, หลวงปู่ผ่าน ปญฺญาปทีโป,
หลวงปู่อุ่น อุตฺตโม, หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม
และพระครูสถิตธรรมวิสุทธิ์ (หลวงปู่ถิร ฐิตธมฺโม)
ในงานฉลองเจดีย์วัดอรัญญวิเวก (วัดป่าบ้านข่า)
ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๕


รูปภาพ

แถวนั่ง จากซ้าย : หลวงปู่สาม อกิญฺจโน, หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม,
หลวงปู่คำปัน สุภทฺโท, หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร และคณะศิษยานุศิษย์
บันทึกภาพร่วมกัน ณ วัดป่าดาราภิรมย์
ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๐


:b44: :b47: :b44:

ในปีนั้น หลวงปู่สาม อกิญฺจโน
จำพรรษา ณ วัดผาเด็ง ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม
จำพรรษา ณ วัดป่าปากทาง ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “วัดป่าอาจารย์ตื้อ”
สาเหตุที่มีชื่อเดิมว่า วัดป่าปากทาง
เพราะวัดตั้งอยู่ปากทางเข้าโครงการชลประทานแม่แฝก

พระครูสุภัทรคุณ (หลวงปู่คำปัน สุภทฺโท)
จำพรรษา ณ วัดสันโป่ง ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท)
และท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต
ได้มารุกขมูลหาความสงบสงัดวิเวกภาวนาที่วัดสันโป่ง
จึงเป็นโอกาสที่หลวงปู่คำปัน สุภทฺโท ได้กราบถวายตัวเป็นศิษย์
เพื่อขอศึกษาอบรมธรรมจากท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต
ท่านพระอาจารย์มั่นได้ให้คำชี้แนะอบรมภาวนา
แต่มิได้อนุญาตให้ท่านเข้าทำการญัตติกรรม
เป็นพระภิกษุในคณะธรรมยุติกนิกาย
ท่านให้ปฏิบัติธรรมและดำรงอยู่ในคณะมหานิกายต่อไป

พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)
จำพรรษา ณ วัดสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

รูปภาพ

รูปภาพ

จากซ้าย : พระครูการุณยธรรมนิวาส (หลวงปู่หลวง กตปุญโญ),
หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม และหลวงปู่แว่น ธนปาโล

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 10 ก.ค. 2012, 07:57 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม” วัดอรัญญวิเวก จ.นครพนม

รูปภาพ

จากซ้าย : หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม, หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
และพระราชพุทธิมงคล (หลวงปู่ทองบัว ตนฺติกโร)


รูปภาพนี้เป็นรูปภาพที่อยู่ ณ วัดโรงธรรมสามัคคี
ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ มีอายุมากกว่า ๕๐ ปี


รูปภาพ

จากซ้าย : พระราชพุทธิมงคล (หลวงปู่ทองบัว ตนฺติกโร),
พระพุทธพจนวราภรณ์ (หลวงปู่จันทร์ กุสโล), หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม,
หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร และหลวงปู่เกตุ วณฺณโก

(สัทธิวิหาริกรูปเดียวในท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต)

บันทึกภาพร่วมกัน ณ วัดป่าดาราภิรมย์
ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๑


รูปภาพนี้เป็นรูปภาพที่อยู่ ณ วัดโรงธรรมสามัคคี
ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ มีอายุมากกว่า ๕๐ ปี
และลายมือบนรูปภาพนั้นเป็นลายมือของ หลวงปู่ทองบัว ตนฺติกโร
อดีตเจ้าอาวาสวัดโรงธรรมสามัคคี


:b44: :b47: :b44:

สัทธิวิหาริก แปลว่า ผู้อยู่ด้วย เป็นคำเรียกผู้ที่ได้รับอุปสมบท
คือถ้าอุปสมบทต่อพระอุปัชฌาย์รูปใด
ก็เป็นสัทธิวิหาริกของพระอุปัชฌาย์รูปนั้น


ท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท)
ได้แต่งตั้งให้ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต
เป็นเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง วรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เป็นพระครูวินัยธร และเป็นพระอุปัชฌาย์

พระครูวินัยธรมั่น ภูริทตฺโต แห่งวัดเจดีย์หลวง วรวิหาร
ได้ทำการอุปสมบทพระภิกษุเพียงรูปเดียว คือ
พระปลัดเกตุ วณฺณโก หรือหลวงปู่เกตุ วณฺณโก
ซึ่งเป็นชาวจังหวัดเพชรบุรี เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๗๕


รูปภาพ

รูปภาพ

จากซ้าย : ท่านพ่อลี ธมฺมธโร, หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม
และพระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่แดง ธมฺมรกฺขิโต)
บันทึกภาพร่วมกัน ณ วัดอโศการาม
บ้านนาแม่ขาว ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ


:b44: :b47: :b44:

ในงานฉลองกึ่งพุทธกาล ๒๕ พุทธศตวรรษ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๐
ณ วัดอโศการาม ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
ท่านพ่อลี ธมฺมธโร ได้มอบหมายหน้าที่ให้
พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่แดง ธมฺมรกฺขิโต)
แห่งวัดประชานิยม ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

เป็นผู้ฝึกหัดอบรมสั่งสอนนาคตลอดงาน และให้เป็นหนึ่งในพระอุปัชฌาย์
ที่ให้การอุปสมบทแก่กุลบุตรที่ตั้งใจเข้ามาขอรับการอุปสมบท
เพื่อการสืบต่ออายุบวรพระพุทธศาสนา

ต่อมาอีกหลายปี มีพระภิกษุที่เข้ารับการอุปสมบทจาก
พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่แดง ธมฺมรกฺขิโต) ณ วัดอโศการาม
เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๐๒
และครองสมณเพศเรื่อยมาจวบจนปัจจุบัน
ก็คือ พระพุทธิสารเถร (พระอาจารย์บุญกู้ อนุวฑฺฒโน)
วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 26 ก.ค. 2012, 19:04 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม” วัดอรัญญวิเวก จ.นครพนม

รูปภาพ

รูปหล่อหลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม

รูปภาพ

รูปหล่อเหมือนหลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม
ประดิษฐาน ณ พระธุตังคเจดีย์ เจดีย์แห่งพระอรหันต์
วัดอโศการาม ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ


:b47: :b40: :b47:

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 26 ก.ค. 2012, 19:08 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม” วัดอรัญญวิเวก จ.นครพนม

• เมรุถวายเพลิงศพหลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม •
ณ วัดอรัญญวิเวก จ.นครพนม


รูปภาพ

• พระธาตุ-อัฐิธาตุหลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม •

รูปภาพ

รูปภาพ

พระธาตุและอัฐิธาตุหลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม
ประดิษฐาน ณ พระธุตังคเจดีย์ เจดีย์แห่งพระอรหันต์
วัดอโศการาม ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ


รูปภาพ

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 26 ก.ค. 2012, 19:08 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม” วัดอรัญญวิเวก จ.นครพนม

• พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม •

รูปภาพ

พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม
วัดอรัญญวิเวก ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งขององค์หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม
ภายในพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม วัดอรัญญวิเวก


รูปภาพ

พระอัฐิธาตุขององค์หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม
ภายในพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม วัดอรัญญวิเวก


รูปภาพ

บริขารขององค์หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม
ภายในพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม วัดอรัญญวิเวก


:b47: :b44: :b47:

:b8: ขอขอบพระคุณ..ที่มาของรูปภาพ
(๑) คุณ Narongchai Toprasert
(๒) คุณอนัตตา ห้องพระ เว็บไซต์ udon108.com
(๓) เว็บไซต์ http://www.phradunk.com
(๔) เว็บไซต์ http://www.doisaengdham.com


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

• ประวัติและปฏิปทา “หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=26069

[b] • รวมคำสอน “หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=43511

[b] • หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ กับ หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
ท่านคุยกันถึงเรื่อง “หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม”

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48455

[b] • หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ ถาม...หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม ตอบ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48743

[b] • พระธรรมเทศนาหลวงตามหาบัว : “หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48809

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 22 มิ.ย. 2017, 13:15 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม” วัดอรัญญวิเวก จ.นครพนม

Kiss ศรัทธาเลื่อมใสในปฏิปทาขององค์หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม มากเจ้าค่ะ :b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/