ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ประมวลภาพ “สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=26854
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 10 พ.ย. 2009, 18:36 ]
หัวข้อกระทู้:  ประมวลภาพ “สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ)”

ประมวลภาพ
“สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์”
(ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙)


วัดปากน้ำ (วัดปากน้ำภาษีเจริญ)
แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ


:b8: ขอกราบขอบพระคุณ..ที่มาของรูปภาพ
fb.วัดสามพระยา วรวิหาร, พระราชอุทัยกวี พุฒ สุทตฺตเถระ
เว็บไซต์ http://www.watpaknam.org
และเว็บไซต์ http://www.alittlebuddha.com


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

เจ้าของ:  วรานนท์ [ 10 พ.ย. 2009, 21:40 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “สมเด็จพระมหารัชชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ)”

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 22 พ.ย. 2009, 17:59 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “สมเด็จพระมหารัชชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ)”

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

เจ้าของ:  ตักบาตรถามพระ [ 29 มิ.ย. 2010, 03:19 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “สมเด็จพระมหารัชชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ)”

รูปภาพ

รูปภาพ

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  น้อมเศียรเกล้า [ 29 มิ.ย. 2010, 17:12 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “สมเด็จพระมหารัชชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ)”

:b8: ขอบคุณมากนะคะสำหรับภาพที่เป็นสังฆานุสสติ ดูแล้วอิ่มใจ พระเดชพระคุณหลวงพ่อดูผ่องใสดีนะคะ ท่านได้ประพฤติพรหมจรรย์บวชเป็นสามเณรตั้งแต่เยาว์วัย จวบจนปัจจุบันอยู่ในสมณเพศมาตลอด สาธุ

เจ้าของ:  ธรรมบุตร [ 29 มิ.ย. 2010, 18:40 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “สมเด็จพระมหารัชชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ)”

รูปภาพ

:b8: อนุโมทนาด้วยครับ..ท่านwebmaster :b8:

เจ้าของ:  วรานนท์ [ 29 มิ.ย. 2010, 21:34 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ)”

รูปภาพ

พระราชอุทัยกวี (หลวงพ่อพุฒ สุทตฺโต)
วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (วัดทุ่งแก้ว) อ.เมือง จ.อุทัยธานี
กับ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ)


รูปภาพ

จากซ้าย : สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ),
พระราชอุทัยกวี (หลวงพ่อพุฒ สุทตฺโต)
วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (วัดทุ่งแก้ว) อ.เมือง จ.อุทัยธานี
และสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธโร)


รูปภาพ

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ)
กำลังกราบถวายรายงานแด่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธโร)
ในพิธีเปิดการฝึกซ้อมอบรมและสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ รุ่นที่ ๓๑
เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๓๙
ณ ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา วรวิหาร กรุงเทพมหานคร


ในภาพ :: ยังมี “สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)”
และสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสโร) เข้าร่วมในพิธีฯ ด้วย


รูปภาพ

“สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ)”
วัดปากน้ำภาษีเจริญ (พระอารามหลวง) กรุงเทพมหานคร
ได้เมตตามากราบสรีระสังขารหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ
เมื่อวันพุธที่ ๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๕


โดยมี พระธรรมกิตติมุนี (สาย ฐานมงฺคโล) เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
เจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี,
พระโสภิตกิตติธาดา (ศรชัย ธมฺมทินโน) เจ้าคณะอำเภอเมืองนนทบุรี
วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี
และ หลวงพ่อไพรินทร์ สิริวฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดสังฆทานองค์ปัจจุบัน
ตลอดจนพระภิกษุ สามเณร แม่ชี และสาธุชน มาร่วมกันถวายการต้อนรับ


รูปภาพ

แถวหน้า จากซ้าย : หลวงพ่อสามารถ สมาธิโก รองเจ้าอาวาสวัดสังฆทาน,
พระโสภิตกิตติธาดา (ศรชัย ธมฺมทินโน) เจ้าคณะอำเภอเมืองนนทบุรี,
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ)
และพระธรรมกิตติมุนี (สาย ฐานมงฺคโล) เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี----------------------------------------

:b8: :b8: :b8: อนุโมทนา..สาธุ..ครับ :b8: :b8: :b8:

วรานนท์เคยเป็นศิษย์วัดปากน้ำภาษีเจริญ
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๙ - ๒๕๓๖ ครับ
ตอนนั้นพระเดชพระคุณท่านยังเป็น พระธรรมธีรราชมหามุนี

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 20 มิ.ย. 2013, 17:32 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ)”

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ ป.ธ.๙)
เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระพรหมคุณาภรณ์ วัดสระเกศ

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙)
เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระธรรมธีรราชมหามุนี วัดปากน้ำ

และพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต ป.ธ.๙)
เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระราชวรมุนี วัดพระพิเรนทร์

บันทึกภาพร่วมกันเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๙


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

ทุกวันนี้ พระเณรยังได้เรียนนักธรรม เรียนภาษาบาลี
และในหลวงยังพระราชทานสมณศักดิ์ ยังได้เป็นพระครู
เป็นเจ้าคุณ ต่อไปข้างหน้าจะไม่มีอย่างนี้แล้ว
พระพุทธศาสนา คือ ลมหายใจของแผ่นดิน
พระพุทธศาสนาในเมืองไทยมีภัยรอบด้านในโลกปัจจุบัน
การจะรักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้ให้ได้นั้น
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้พระเณรได้มีความรู้ มีการศึกษา
ทั้งธรรมะและวิชาการทางโลก ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการวางแผน
เพื่อให้พระพุทธศาสนาไปอยู่ตามประเทศต่างๆ ทั่วโลก

:b44: บางตอนในหนังสือ เย็นหิมะในรอยธรรม
โดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)


รูปภาพ

กำลังสนทนากับสมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ ๖
เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๑๙
ณ นครวาติกัน (Vatican City State) ประเทศอิตาลี


รูปภาพ

พระมหาเถระทั้ง ๓ รูปได้เดินทางร่วมกันไปปฏิบัติศาสนกิจ
ในประเทศสหรัฐอเมริกา พำนักที่รัฐพิลาเดลเฟีย เป็นเวลาหลายเดือน
โดยท่านเจ้าคุณพระราชวรมุนี (ป.อ.ปยุตฺโต ป.ธ.๙)
ได้เป็นมันสมองของคณะสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เป็นผู้ร่างบายลอว์
หรือธรรมนูญสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาเป็นฉบับแรก
เพื่อก่อตั้งสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาขึ้นมา ณ วัดพุทธวราราม
นครเดนเวอร์ รัฐโคลโลราโด เมื่อเดือนมิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๑๙
กระทั่งทำให้พระพุทธศาสนาเบ่งบาน เจริญรุ่งเรือง
ในสหรัฐอเมริกา และยุโรป จนแพร่หลายในปัจจุบัน
การก่อตั้งวัดไทยในต่างประเทศปัจจุบันมีจำนวนกว่า ๓๕๗ วัดทั่วโลก

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 08 ก.ย. 2015, 11:20 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “สมเด็จพระมหารัชชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ)”

รูปภาพ

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ)
เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระธรรมปัญญาบดี เข้าถวายสักการะ
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระชันษา ๘๖ ปี
เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๒
ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร (วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร)


พระคุณเจ้าองค์ที่นั่งข้างขวาของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
คือ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสโร)
วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร


พระคุณเจ้าองค์ที่นั่งข้างหลังของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
คือ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (พุฒ สุวฑฺฒโน)
วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร


รูปภาพ

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ)
เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระธรรมปัญญาบดี เข้าถวายสักการะ
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระชันษา ๗๗ ปี
เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๓๓
ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร (วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร)


รูปภาพ

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ)
เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระธรรมปัญญาบดี ร่วมเฝ้ารับเสด็จ
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ในคราวเสด็จไปประทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร
ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๓๒
ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน


จากกระทู้...สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ กับ วงศ์พระกรรมฐาน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=43558

:b50: :b49: :b50:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/