ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ประมวลภาพ “หลวงปู่ท่อน ญาณธโร” วัดศรีอภัยวัน จ.เลย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=22879
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 07 มิ.ย. 2009, 08:37 ]
หัวข้อกระทู้:  ประมวลภาพ “หลวงปู่ท่อน ญาณธโร” วัดศรีอภัยวัน จ.เลย

ประมวลภาพ
“หลวงปู่ท่อน ญาณธโร”


วัดศรีอภัยวัน
บ้านหนองมะผาง ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย


รูปภาพ

รูปภาพ

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 07 มิ.ย. 2009, 08:42 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่ท่อน ญาณธโร”

รูปภาพ

รูปภาพ

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 14 มิ.ย. 2009, 10:01 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่ท่อน ญาณธโร”

รูปภาพ

รูปภาพ

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 15 มิ.ย. 2009, 07:10 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่ท่อน ญาณธโร”

รูปภาพ

รูปภาพ

หลวงปู่ท่อน ญาณธโร กำลังลงยันต์กระดานชนวน

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ที่มา...ของกระดานชนวนนี้
ซึ่งได้มาอยู่กับนาม “ยาจกซู”


นมัสการ หลวงปู่ท่อน ญาณธโร
สุปฏิปันโน เมตตาเหลือ
กระดานนี้ แต่อดีต ขีดเขียนเบื่อ
น่าเหลือเชื่อ วันนี้หนา ค่าสูงจริง

จึงลงเลข เสกคาถา ว่ากำกับ
นะกำชับ ปัญญาปรุ ทะลุยิ่ง
ครั้นเขียนเสร็จ กล่าวเพราะ เสนาะพริ้ง
“ซู”ก้มนิ่ง วันทากราบ รีบรับเอย.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ที่มาของภาพ : “อ.ยาจกซู” แห่งลานธรรมจักร

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 01 มี.ค. 2011, 07:27 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่ท่อน ญาณธโร”

รูปภาพ

ภาพอัศจรรย์ “องค์พระ กับ หลวงปู่ท่อน ญาณธโร”

รูปภาพ

หลวงปู่สาย เขมธัมโม กับ หลวงปู่ท่อน ญาณธโร

รูปภาพ

จากซ้าย : พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร),
หลวงพ่อคำพอง ติสฺโส, หลวงปู่พวง สุวีโร,
หลวงปู่จันทร์โสม กิตฺติกาโร และหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 30 มี.ค. 2011, 10:11 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่ท่อน ญาณธโร”

รูปภาพ

รูปภาพ

หลวงปู่ท่อน ญาณธโร กับ หลวงพ่อคูณ สุเมโธ

รูปภาพ

หลวงพ่ออินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก, หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก
และหลวงปู่ท่อน ญาณธโร

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 14 พ.ค. 2011, 15:40 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่ท่อน ญาณธโร”

รูปภาพ

รูปภาพ

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 14 พ.ค. 2011, 15:46 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่ท่อน ญาณธโร”

รูปภาพ

รูปภาพ

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 14 พ.ค. 2011, 16:00 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่ท่อน ญาณธโร”

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 14 พ.ค. 2011, 16:01 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่ท่อน ญาณธโร”

:b8: กิตติกรรมประกาศ :b20:

ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุการ
สำหรับที่มาของรูปภาพ “หลวงปู่ท่อน ญาณธโร”

(๑) http://www.watpa.com/
(๒) อาจารย์ยาจกซู แห่งลานธรรมจักร
(๓) คุณอริยชน แห่งลานธรรมจักร


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

• ประวัติและปฏิปทาหลวงปู่ท่อน ญาณธโร •
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=20749

• รวมคำสอน “หลวงปู่ท่อน ญาณธโร” •
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=50532

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/