ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ประมวลภาพ “หลวงปู่หลวง กตปุญโญ” วัดสามัคคีบุญญาราม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=21429
หน้า 1 จากทั้งหมด 2

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 02 เม.ย. 2009, 10:59 ]
หัวข้อกระทู้:  ประมวลภาพ “หลวงปู่หลวง กตปุญโญ” วัดสามัคคีบุญญาราม

ประมวลภาพ
“หลวงปู่หลวง กตปุญโญ”


วัดสามัคคีบุญญาราม (วัดคีรีสุบรรพต)
บ้านทุ่งสามัคคี ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง


:b8: ขอกราบขอบพระคุณ..ที่มาของรูปภาพ
เว็บไซต์ romphosai.com, เว็บไซต์ phradunk.com
คุณณรงค์ชัย โตประเสริฐ-คุณอริยชน แห่งลานธรรมจักร


:b45: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * :b45:

• ประวัติและปฏิปทาหลวงปู่หลวง กตปุญโญ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=27238

• ลายลิขิตที่เขียนไว้อาลัย “หลวงปู่หลวง กตปุญโญ”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=27300

• แผนที่วัดสามัคคีบุญญาราม (วัดคีรีสุบรรพต)
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=18296

• ประมวลภาพ “หลวงปู่หลวง กตปุญโญ”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=21429

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 06 เม.ย. 2009, 12:01 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่หลวง กตปุญโญ”

รูปภาพ

รูปภาพ

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 17 พ.ค. 2009, 07:51 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่หลวง กตปุญโญ”

รูปภาพ

รูปภาพ

อิริยาบทขององค์หลวงปู่หลวง กตปุญฺโญ
ขณะท่านเมตตาแจกหนังสืออนุสรณ์ ๗๒ ปี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖
บันทึกภาพ ณ กุฏิองค์หลวงปู่ วัดป่าสำราญนิวาส จ.ลำปาง

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 28 พ.ย. 2009, 10:16 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่หลวง กตปุญโญ”

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 28 พ.ย. 2009, 16:35 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่หลวง กตปุญโญ”

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปป้้นหุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่หลวง กตปุญโญ
ณ วัดสามัคคีบุญญาราม (วัดคีรีสุบรรพต)
บ้านทุ่งสามัคคี ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง


รูปภาพ

รูปภาพหลวงปู่หลวง กตปุญโญ
ณ วัดสามัคคีบุญญาราม (วัดคีรีสุบรรพต)
บ้านทุ่งสามัคคี ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 28 พ.ย. 2009, 16:36 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่หลวง กตปุญโญ”

รูปภาพ

รูปภาพ

จากซ้าย : หลวงปู่ท่อน ญาณธโร, หลวงปู่หลวง กตปุญโญ,
หลวงพ่อหลอ นาถกโร, หลวงตาคำดี ปัญโญภาโส และคณะสงฆ์
ร่วมกันถวายทองคำและปัจจัยสมทบทุนเข้ากองผ้าป่าช่วยชาติ
ณ วัดป่าบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี


รูปภาพ

จากซ้าย : พระครูการุณยธรรมนิวาส (หลวงปู่หลวง กตปุญโญ),
หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต, หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ,
หลวงปู่จันทร์โสม กิตฺติกาโร และหลวงพ่อคำบ่อ ฐิตปญฺโญ


รูปภาพ

รูปภาพ

ครูบาอาจารย์บันทึกภาพร่วมกันหน้าพระอุโบสถ
วัดบวรนิเวศวิหาร บางลำภู เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในพิธีพุทธาภิเษกพระกริ่งพระศาสดา ญสส. (รุ่นแรก)
เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๓๕


แถวนั่ง จากซ้าย : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ, หลวงปู่ลี ฐิตธมฺโม,
หลวงปู่บุญเพ็ง กปฺปโก, หลวงปู่บุญมา คมฺภีรธมฺโม,
พระอาจารย์สนั่น รกฺขิตสีโล, พระอาจารย์เปลี่ยน ปญฺญาปทีโป,
หลวงพ่อคำบ่อ ฐิตปญฺโญ และพระอาจารย์จันดี เขมปญฺโญ


แถวยืน จากซ้าย : หลวงปู่ไม อินฺทสิริ,
หลวงปู่หลวง กตปุญฺโญ
และพระพรหมวชิรญาณ (พระมหาปสฤทธิ์ เขมงฺกโร)

รูปภาพ

จากซ้าย : หลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม,
หลวงปู่หลวง กตปุญฺโญ และหลวงปู่บุญพิน กตปุญโญ

รูปภาพ

จากซ้าย : พระครูภาวนาทัศนวิสุทธิ (หลวงปู่แว่น ธนปาโล),
พระนพีสีพิศาลคุณ (หลวงปู่มหาทองอินทร์ กุสลจิตฺโต)
และ
พระครูการุณยธรรมนิวาส (หลวงปู่หลวง กตปุญโญ)

รูปภาพ

หลวงปู่หลวง กตปุญฺโญ ในอิริยาบถสบายๆ

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 28 พ.ย. 2009, 16:36 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่หลวง กตปุญโญ”

รูปภาพ

จากด้านหน้า : หลวงปู่ศรี มหาวีโร, หลวงปู่หลวง กตปุญโญ,
หลวงพ่อพุธ ฐานิโย และพระอาจารย์ไชยา สิริธมฺโม
ในงานพิธีพระราชทานสถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์
ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมหาราชวัง


รูปภาพ

รูปภาพ

พระครูการุณยธรรมนิวาส (หลวงปู่หลวง กตปุญโญ)
และพระอาจารย์ไชยา สิริธมฺโม
มากราบนมัสการเยี่ยม “หลวงปู่ทา จารุธมฺโม”
ณ วัดถ้ำซับมืด ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา


รูปภาพ

รูปภาพ

พระเถรานุเถระศิษยานุศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต
บันทึกภาพร่วมกันในงานผูกพัทธสีมาอุโบสถ วัดอโศการาม
บ้านนาแม่ขาว ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๐๓
ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ปีกุน


แถวนั่ง จากซ้าย : หลวงปู่มหาปิ่น ชลิโต, หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน,
หลวงปู่อ่อนศรี ฐานวโร, หลวงปู่แว่น ธนปาโล, หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร,
พระเทพวรคุณ (หลวงพ่ออ่ำ ภทฺราวุโธ), ท่านพ่อลี ธมฺมธโร,
พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่แดง ธมฺมรกฺขิโต),

พระปลัดศรี (วัดมณีชลขัณฑ์ จ.ลพบุรี) และหลวงปู่จันทร์ เขมปตฺโต

แถวกลาง จากซ้าย : พระอาจารย์ไสว,
หลวงปู่หลวง กตปุญฺโญ,
พระอาจารย์สวด, พระครูพรหมวิหาร, พระอาจารย์เม้า ธมฺมุตฺตโม,
พระพรหมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร),
พระมหาสมจิตร จิตฺตวโร (วัดควนจงหรือวัดเขาล้อม จ.สงขลา),
พระครูญาณวิศิษฏ์ (ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก), หลวงปู่ถวิล จิณฺณธมฺโม,
พระอาจารย์บุญมี ปญฺญาปทีโป และพระครูสัน (วัดป่าคลองกุ้ง จ.จันทบุรี)

แถวหลัง จากซ้าย : พระครูธงชัย (วัดพุทธมงคลนิมิต จ.นครสวรรค์),
หลวงปู่ฟัก สนฺติธมฺโม, พระอาจารย์ปทุม (วัดหนองบัว),
พระอาจารย์สุพัฒน์ สุขกาโม และพระใบฎีกา (ตุ๋ย)


:b50: :b49: หมายเหตุ : ในงานฉลองกึ่งพุทธกาล ๒๕ พุทธศตวรรษ
เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๐ ณ วัดอโศการาม ยังไม่มีอุโบสถ
ดังนั้น พระภิกษุสงฆ์ที่เข้าพิธีอุปสมบทในครั้งนั้น
จึงได้อุปสมบทกันภายในเรือที่ลอยอยู่ในน้ำ โดยใช้เรือเป็นสิมน้ำ


รูปภาพ

รูปภาพ

จากซ้าย : พระครูการุณยธรรมนิวาส (หลวงปู่หลวง กตปุญโญ),
หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม และหลวงปู่แว่น ธนปาโล

รูปภาพ

จากซ้าย : หลวงปู่แว่น ธนปาโล, หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร,
พระครูการุณยธรรมนิวาส (หลวงปู่หลวง กตปุญฺโญ)
ณ วัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๘

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 28 พ.ย. 2009, 16:50 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่หลวง กตปุญโญ”

รูปภาพ

หลวงปู่แว่น ธนปาโล กับ หลวงปู่หลวง กตปุญฺโญ
ขณะรอเครื่องบินเพื่อเดินทางไปยังเมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดีย
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๓


รูปภาพ

รูปภาพ

หลวงปู่หลวง กตปุญโญ
เมื่อครั้งไปนมัสการสังเวชนียสถาน ณ ประเทศอินเดีย

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 08 ก.ค. 2012, 15:18 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่หลวง กตปุญโญ” วัดป่าสำราญนิวาส

รูปภาพ

หลวงปู่แว่น ธนปาโล กับ หลวงปู่หลวง กตปุญฺโญ
ด้านหน้าทางเข้าทัชมาฮาล เมืองอักรา ประเทศอินเดีย
เมื่อเดือนธันวาคม ปีพุทธศักราช ๒๕๓๓


รูปภาพ

หลวงปู่แว่น ธนปาโล กับ หลวงปู่หลวง กตปุญฺโญ
นั่งสมาธิใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา ประเทศอินเดีย
เมื่อเดือนธันวาคม ปีพุทธศักราช ๒๕๓๓


รูปภาพ

หลวงปู่หลวง กตปุญฺโญ
นั่งสมาธิใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา ประเทศอินเดีย
เมื่อเดือนธันวาคม ปีพุทธศักราช ๒๕๓๓

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 08 ก.ค. 2012, 15:19 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่หลวง กตปุญโญ” วัดป่าสำราญนิวาส

รูปภาพ

รูปภาพ

หลวงปู่หลวง กตปุญโญ ขณะอาพาธ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

สรีระสังขารหลวงปู่หลวง กตปุญโญ

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 08 ก.ค. 2012, 15:19 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่หลวง กตปุญโญ” วัดป่าสำราญนิวาส

ประมวลภาพ “งานพระราชทานเพลิงศพ”
พระครูการุณยธรรมนิวาส (หลวงปู่หลวง กตปุญโญ)
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เวลา ๑๖.๐๐ น.
ณ เมรุปราสาทพญานกหัสดีลิงค์ วัดสามัคคีบุญญาราม
(วัดคีรีสุบรรพต) บ้านทุ่งสามัคคี ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง


:b44: เมรุปราสาทพญานกหัสดีลิงค์ :b44:
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=47415

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 27 ก.ค. 2012, 06:38 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่หลวง กตปุญโญ” วัดสามัคคีบุญญาราม

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 27 ก.ค. 2012, 06:38 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่หลวง กตปุญโญ” วัดสามัคคีบุญญาราม

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 27 ก.ค. 2012, 06:47 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่หลวง กตปุญโญ” วัดสามัคคีบุญญาราม

• พระธาตุหลวงปู่หลวง กตปุญโญ •

รูปภาพ

รูปภาพ

ส่วนไหปลาร้า

รูปภาพ

รูปภาพ

แปรสภาพจากเถ้าอังคาร

รูปภาพ

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 27 ก.ค. 2012, 07:24 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่หลวง กตปุญโญ” วัดสามัคคีบุญญาราม

“พระพุทธรูปปางนาคปรก” องค์ใหญ่
ขนาดหน้าตักกว้าง ๙.๙๙ เมตร สูง ๒๘ เมตร
ประดิษฐาน ณ วัดสามัคคีบุญญาราม (วัดคีรีสุบรรพต)
บ้านทุ่งสามัคคี ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง


พระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำปาง

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

หน้า 1 จากทั้งหมด 2 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/