ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ประมวลภาพ “หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ” วัดอรัญญบรรพต
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=20963
หน้า 1 จากทั้งหมด 2

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 08 มี.ค. 2009, 19:09 ]
หัวข้อกระทู้:  ประมวลภาพ “หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ” วัดอรัญญบรรพต

ประมวลภาพ
“หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ”


วัดอรัญญบรรพต
ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย


:b44: ประวัติและปฏิปทา “หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=20708

:b44: รวมคำสอน “หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=43689

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 08 มี.ค. 2009, 19:10 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ”

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 08 มี.ค. 2009, 19:10 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ”

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 08 มี.ค. 2009, 19:10 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ”

รูปภาพ

หลวงปู่มหาบัว ญาณสัมปันโน-หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ-หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

รูปภาพ

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ-หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร

รูปภาพ

รูปภาพ

หลวงปู่บัวพา ปัญญาภาโส กับ หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

รูปภาพ

แถวหน้า : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ-หลวงปู่จันทร์โสม กิตฺติกาโร-หลวงปู่คำตา ทีปังกโร
แถวหลัง : หลวงปู่บุญเพ็ง กปฺปโก-หลวงปู่พวง สุวีโร

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 08 มี.ค. 2009, 19:11 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ”

รูปภาพ

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ-หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

รูปภาพ

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ-หลวงปู่สอ พันธุโล

รูปภาพ

หลวงปู่ท่อน ญาณธโร กำลังสรงน้ำหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

รูปภาพ

หลวงปู่บุญพิน กตปุญโญ กำลังสรงน้ำหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

รูปภาพ

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ-หลวงปู่จันทา ถาวโร-หลวงปู่อ่ำ ธัมมกาโม

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 08 มี.ค. 2009, 19:11 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ”

รูปภาพ

รูปภาพ

(ซ้าย) หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

(กลาง) หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

(ขวา) หลวงปู่บัวพา ปัญญาภาโส
วัดป่าพระสถิตย์ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย


รูปภาพ

รูปภาพ

ครูบาอาจารย์พระป่ากรรมฐาน สานุศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

จากซ้าย : หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ, พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร,
ไม่ทราบนามฉายา, หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน,
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี, หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ,
พระครูทัศนปรีชาญาณ (หลวงปู่ชม โฆสโก) วัดป่าสามัคคีธรรม
บ้านวัวข้อง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี,
ไม่ทราบนามฉายา, หลวงปู่อ่อนสี สุเมโธ,
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

นั่งหน้าสุด : พระเทพสิทธาจารย์ (หลวงปู่จันทร์ เขมิโย)

นั่งแถวกลาง จากซ้าย :
พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ),
พระธรรมไตรโลกาจารย์ (หลวงปู่รักษ์ เรวโต),
พระจันโทปมาจารย์ (หลวงปู่จันโท กตปุญฺโญ),
พระอุดมญาณโมลี (หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป), หลวงปู่บุญมา ฐิตเปโม,
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี, หลวงปู่ขาว อนาลโย, หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ


นั่งแถวหลัง : หลวงปู่บัวพา ปัญญาภาโส, หลวงปู่หลอด ปโมทิโต,
หลวงปู่อ่อนสี สุเมโธ, พระครูบริหารคณานุกิจ, พระครูสุนทรนวกิจ


บันทึกภาพร่วมกันเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๐๖
ในงานฉลองหอระฆัง วัดศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย

ลิขสิทธิ์กองทุนนิธิพระธรรมไตรโลกาจารย์ วัดศรีเมือง
ที่มาของภาพ : คุณร่ำเปิง แห่งลานธรรมเสวนา และคุณ Skye

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 08 มี.ค. 2009, 19:11 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ”

รูปภาพ

จากซ้าย : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ, หลวงปู่มหาเนียม สุวโจ,
หลวงปู่จันทร์โสม กิตฺติกาโร, หลวงตาพวง สุขินทริโย
และหลวงปู่ท่อน ญาณธโร


ขอขอบพระคุณที่มาของรูปภาพ : คุณ nonsoul


รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ, หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
และพระอุดมญาณโมลี (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)
ในงานประชุมเพลิง “หลวงพ่อคำพอง ติสฺโส”


รูปภาพ

รูปภาพ

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
เมตตาเดินทางมาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์
“เจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคำพอง ติสฺโส”
ณ วัดถ้ำกกดู่ ต.โนนหวาย อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๕

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 08 มี.ค. 2009, 19:11 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ”

รูปภาพ

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ กับ หลวงปู่จันทร์โสม กิตฺติกาโร

รูปภาพ

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ กับ หลวงปู่หลอด ปโมทิโต

รูปภาพ

หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร-หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ-หลวงปู่จันทร์โสม กิตฺติกาโร

รูปภาพ

ครูบาอาจารย์ที่เดินทางมาร่วมในงานผ้าป่าช่วยชาติ
เมื่อวันที่ ๒-๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๕
อาทิเช่น หลวงปู่จันทร์โสม กิตฺติกาโร, หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ,
หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ, หลวงปู่เพียร วิริโย,
หลวงปู่ฟัก สันติธัมโม, หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม เป็นต้น


รูปภาพ

รูปภาพ

จากซ้าย : พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร),
หลวงพ่อคำพอง ติสฺโส, หลวงปู่พวง สุวีโร,
หลวงปู่จันทร์โสม กิตฺติกาโร และหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 09 มี.ค. 2009, 09:04 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ”

รูปภาพ

จากซ้าย : พระครูการุณยธรรมนิวาส (หลวงปู่หลวง กตปุญฺโญ),
หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต,
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ,
หลวงปู่จันทร์โสม กิตฺติกาโร และหลวงพ่อคำบ่อ ฐิตปญฺโญ

รูปภาพ

หลวงปู่ชอบ ฐานสโม, หลวงปู่หลุย จนฺทสาโร,
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ, หลวงปู่บัวพา ปญฺญาภาโส,
หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ, พระอาจารย์ขันตี ญาณวโร
และพระอาจารย์สาคร ธมฺมาวุโธ เป็นต้น
บันทึกภาพ ณ ลานด้านหน้ามณฑปพระธาตุมุเตา
(เจดีย์ชเวมอดอร์) เมืองหงสาวดี ประเทศพม่า


รูปภาพ

ครูบาอาจารย์บันทึกภาพร่วมกันหน้าพระอุโบสถ
วัดบวรนิเวศวิหาร บางลำภู เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในพิธีพุทธาภิเษกพระกริ่งพระศาสดา ญสส. (รุ่นแรก)
เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๓๕


แถวนั่ง จากซ้าย :
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ, หลวงปู่ลี ฐิตธมฺโม,
หลวงปู่บุญเพ็ง กปฺปโก, หลวงปู่บุญมา คมฺภีรธมฺโม,
พระอาจารย์สนั่น รกฺขิตสีโล, พระอาจารย์เปลี่ยน ปญฺญาปทีโป,
หลวงพ่อคำบ่อ ฐิตปญฺโญ และพระอาจารย์จันดี เขมปญฺโญ


แถวยืน จากซ้าย : หลวงปู่ไม อินฺทสิริ, หลวงปู่หลวง กตปุญฺโญ
และพระพรหมวชิรญาณ (พระมหาปสฤทธิ์ เขมงฺกโร)


รูปภาพ

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย กับ หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

รูปภาพ

จากซ้าย : หลวงปู่หลุย จนฺทสาโร, หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร,
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ และหลวงปู่บุญจันทร์ กมโล

รูปภาพ

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
ถวายเครื่องสักการะหลวงปู่หลุย จนฺทสาโร

รูปภาพ

รูปภาพ

พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
นำพาครูบาอาจารย์ไปเผยแผ่ธรรมสายกรรมฐาน
เพื่อโปรดศรัทธาญาติโยมทางภาคใต้
ในจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๙๓
หลังเสร็จงานประชุมเพลิงถวายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๙๓
ณ วัดป่าสุทธาวาส ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร แล้ว


แถวนั่ง จากซ้าย : องค์ที่ ๕ คือ
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

อธิบายภาพโดย หลวงปู่เนตร จิรปุญฺโญ
แห่งวัดแหลมสัก ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

เจ้าของ:  sumanametee [ 20 พ.ค. 2009, 13:42 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ”

ได้ชมบารมีครูบาอาจารย์เเล้ว ปีติยิ่งนัก ขอบใจครับ สาธุๆ

เจ้าของ:  สามเณรสุโชติ นิลเทศ [ 12 ก.ค. 2009, 19:12 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ”

สาธุอนุโมทนาบุญ
อาตมาเคยฟังธรรมจากท่าน ฟังง่ายเข้าใจง่าย
ชอบพระธรรมเทศนาของท่านมาก
สามเณรสุโชติ นิลเทศ

เจ้าของ:  เจียง [ 21 ก.ย. 2009, 21:17 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ”

พระสุธรรมเจดีย์

ไฟล์แนป:
100_2665.jpg
100_2665.jpg [ 113.61 KiB | เปิดดู 22017 ครั้ง ]

เจ้าของ:  เจียง [ 22 ก.ย. 2009, 07:57 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ”

................................

ไฟล์แนป:
100_2668.jpg
100_2668.jpg [ 153.96 KiB | เปิดดู 22532 ครั้ง ]

เจ้าของ:  วรานนท์ [ 23 ก.ย. 2009, 19:28 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ”

:b8: :b8: :b8:

สาธุครับ

เป็นภาพที่หาชมยากจริง ๆ ครับ


:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  เว็บมาสเตอร์ [ 08 พ.ย. 2009, 16:31 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประมวลภาพ “หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ”

รูปภาพ

รูปภาพ

พระธาตุหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

รูปภาพ

พระธาตุหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
ที่มาของภาพ : คุณ nonsoul

หน้า 1 จากทั้งหมด 2 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/