ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

บุคคล 10 ประเภท ที่เทวดาเคารพและให้ความคุ้มครอง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=37&t=57497
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  ฟ้าใสใส [ 18 เม.ย. 2019, 22:05 ]
หัวข้อกระทู้:  บุคคล 10 ประเภท ที่เทวดาเคารพและให้ความคุ้มครอง

:b8: บุคคล 10 ประเภท ที่เทวดาเคารพและให้ความคุ้มครอง :b8:
สมเด็จพระอัมรินทรธิราชจึงตรัสบอกแก่พระมาตลีว่าดูก่อนมาตลี เรานมัสการซึ่งคน 10 จำพวกคือ
1. คนที่มีศรัทธาทำบุญตักบาตรถวายปัจจัย 4 แก่ท่านผู้มีศีลมีธรรม
2. คนที่รัษาความสุจริตทั้ง 3 คือ กายสุจริต วาจาสุจริต ใจสุจริต
3. คนที่มีความเคารพแก่มารดา
4. คนที่มีความเคารพแก่บิดา
5. คนที่ถึงไตรสรณคมน์คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่เคารพบูชา
6. คนที่มีการรักษาศีล 5 ศีล 8 อยู่เป็นนิจ
7. คนที่ได้ทำกุศลแล้วอุทิศแผ่ไปให้เทวดาและเปรต
8. คนที่มีความเคารพแก่อุปัชฌาย์อาจารย์ ผู้เฒ่าผู้แก่ที่มีศีลธรรม
9. คนที่มีความอนุเคราะห์แก่บุตรภรรยาคณาญาติ ด้วยความเมตตากรุณา
10. หญิงที่มีความเคารพสามีอยู่ทุกทิวาราตรีมิได้ประมาท

:b42: (♡✿◕‿◕✿♡) กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้เจริญในธรรมและกัลยาณมิตรทุกท่าน ขอให้ทุกท่านมีดวงตาเห็นธรรม มีความสว่างทั้งทางโลกทางธรรม ท่านใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์ ท่านมีสุขขอให้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ธรรมรักษา เทวดาคุ้มครอง ขอให้ท่านเจริญในธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะเจ้าค่ะ (♡✿◕‿◕✿♡) :b8: :b8: :b8: :b20:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/