ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ศีลข้อที่ ๑ (หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=30&t=59688
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 17 พ.ย. 2020, 19:58 ]
หัวข้อกระทู้:  ศีลข้อที่ ๑ (หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป)

รูปภาพ

หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป
วัดอรัญญวิเวก (บ้านปง)
ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่


:b47: :b47:

สีเลน สุคติฺ ยนฺติ สีเลน โภคสมฺปทา สีเลน นิพพุติฺ ยนฺติ ตสฺมา สีลํ วิโสธเย ตี.

ในลำดับแต่นี้ต่อไปให้พากันตั้งจิตตั้งใจฟังพระธรรมเทศนา อันเป็นศาสนธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาพุทธบริษัท อุบาสก อุบาสิกา ศรัทธาทั้งหลายที่ได้มาประกอบสันนิบาตกันใน ณ สถานที่นี่ เนื่องในวันนี้จะได้แสดงเรื่องศีล ๕ ประการ ที่องค์สมเด็จพระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้แจงแสดงพุทธบริษัททั้งหลายพากันขวนขวายฝึกหัดปฏิบัติตนเองให้ไปตามทำนองคลองธรรมคำสั่งสอนสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น พวกเราท่านทั้งหลายให้พากันใคร่ครวญพินิจพิจารณาว่า พวกเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เมื่อได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วต้องการความสุขความสบายทั้งกายและทั้งใจ ใฝ่หาแต่ซึ่งความสุขความเจริญมาสู่ซึ่งตนเองกันทั้งนั้น

แต่หากพวกเรานี้ที่อยู่ด้วยกันนั้นมันไม่มีความสุขความสบายเพราะเหตุอะไรในข้อนี่ พวกท่านทั้งหลายให้พากันตั้งจิตตั้งใจใคร่ครวญพินิจพิจารณาดูแล้วว่า พวกเราท่านทั้งหลายไม่ได้มีความสุขความสบายที่อยู่ด้วยกันนั้นเป็นเพราะเหตุอะไรเราถึงไม่มีความสุขนี่เป็นข้อสำคัญ การที่พวกเราท่านทั้งหลายอยู่ด้วยกันต้องการมีความสุขนั้นก็ให้พากันอยู่ด้วยกันแบบฉันท์มิตรหรืออยู่ด้วยกันแบบสามัคคีหรืออยู่ด้วยกันแบบเป็นผุ้มีศีลมีธรรมอันเป็นมนุษยธรรมอันจะนำความสุขความเจริญมาให้ ข้อนี้ท่านทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัท อุบาสก อุบาสิกา ได้เกิดขึ้นมาพบบวรพุทธศาสนาแล้ว ให้พากันพินิจพิจารณาองค์ศีล ๕ ประการนั้น หากคนทั้งหลายได้พากันสมาทานและได้พากันรักษาศีลเอาไว้จึงจะนำความสุขความเจริญมาให้ทั้งตนบุคคลอื่นและสัตว์อื่น

อันนี้แหละพวกเราท่านทั้งหลาย การที่พวกเราจะรักษาศีลห้า ข้อที่หนึ่งนั้นเรียก ปาณาติปาตา เวรมณี การละ การงดเว้นการไม่ทำร้าย การไม่องล้างจองผลาญ การไม่พยายามจะทำลายซึ่งชีวิตซึ่งกันและกัน มีการผูกเวรกันก็ดี การฆ่ารันฟันแทงกันก็ดี เพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนั้นหากทุกคนได้พากันเว้นแล้ว ไม่ทำให้ซึ่งกันและกัน ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ไม่ผูกรัดตรึงตราขังซึ่งกันและกันเอาไว้ ไม่ทุบตีกัน ไม่ฆ่ากันแล้ว มีเมตตาเกิดขึ้นภายในดวงจิตดวงใจของตน สัตว์ทั้งหลาย เพื่อนมนุษย์ก็ดี ทั้งหญิงและทั้งชายก็ดี สัตว์เดรัจฉาน ทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ สูงต่ำดำขาว ยาวสั้นก็ดี มีสองขาก็ดี สี่ขาก็ดี ขามากก็ดี ไม่มีขาก็ดี ย่อมมีชีวิตชีวาประจำอยู่ทุุกตัวสัตว์ทั้งหลายนั้น เมื่อเรามาพิจารณาเห็นว่า สัตว์ทั้งหลายเขาย่อมรักชีวิตของเขา เราก็ย่อมรักชีวิตของเรา นี้หากมาพิจารณาน้อมเข้ามาในใจของเราทุกคนแล้วก็ย่อมรักชีวิตกันทั้งนั้น ก็ย่อมผูกเมตตาซึ่งกันและกันแล้วก็จะอยู่ด้วยกันมีความสุข อันนี้เราก็จะได้ศีลในข้อที่หนึ่ง


:b44: :b44:

ส่วนหนึ่งจากพระธรรมเทศนาหัวข้อ
“รักษาศีลได้ จะมีแต่ความสุข”


:: ประวัติและคำสอน “หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38758

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/