ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ศีลข้อที่ ๒ “อทินนา” ของการภาวนา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=30&t=58988
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 03 มิ.ย. 2020, 18:06 ]
หัวข้อกระทู้:  ศีลข้อที่ ๒ “อทินนา” ของการภาวนา

รูปภาพ

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
วัดหินหมากเป้ง
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

ความขี้ขโมยพูดถึงเรื่องศีล ข้อที่สอง อทินนานั่นเอง มันขี้ขโมยของเขา ตัวของเรานั้นก็ขี้ขโมยก็ตัวอทินนานั่นแหละ ความไม่บริสุทธิ์เกิดขึ้นมาในใจของเรา ก็หาขี้ขโมยเขาเรื่อยไป ทำอย่างไรจะบริสุทธิ์ ทำอย่างไรจะพ้นจากขี้ขโมย ต้องสร้างป้อมรักษาให้มั่นคง จงตั้งสติกำหนดจิตให้แน่วแน่ในที่นี้นั่นแหละ ต้องมีเครื่องอยู่ มี “อารมณ์” เป็นเครื่องอยู่

อารมณ์ของเรามีหลายอย่าง มันยึดเอา “พุทโธ” หรือ “อานาปานสติ” ตั้งสติยึดลงเอาที่มันยึดพุทโธหรืออานาปานสตินั่นแหละให้เป็นอารมณ์อันหนึ่ง ความพอใจ ความรักใคร่ ความเลื่อมใส ความยินดีกับอานาปานสติหรือพุทโธนั้นจึงจะยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้น ความไม่พอใจ ความไม่เลื่อมใสศรัทธา ทำสักแต่ว่าทำ ทำไปสักเท่าไรมันก็ไม่เป็นไป

ถ้าความเลื่อมใสศรัทธาพอใจรักใคร่ยินดีเข้าแล้ว จิตตั้งมั่นในสิ่งเดียวแน่วแน่ตรงนั้นเลย ถ้าดูแต่ภายนอก เราประกอบภารกิจภายนอกก็เอาเถอะ ถ้าพอใจในสิ่งใดแล้วถ้าเทียบสิ่งไหนของตนที่พอใจรักใคร่ ตั้งมั่นเฉพาะในสิ่งนั้น ย่อมสำเร็จประโยชน์ ภาวนาก็เช่นเดียวกัน พอภาวนาเข้า ได้ข่าวคนนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็เลยอยากเป็นอย่างเขา ตัวของเราเลยไม่นำพา อยากจะเป็นอย่างเขา แต่ตัวของเราไม่พอใจของเรา ยินดีกับของของคนอื่น ไม่ยินดีกับตัวของเรา อุบายนั้นจึงไม่มั่นคง ถ้าหากเราปักมั่นแน่วแน่ลงอย่างเดียวแล้ว อันนี้ล่ะเป็นของดี จิตมันก็ลงเท่านั้นสิ มันจะเที่ยวว่อนไปไหน


:b47: :b47:

ส่วนหนึ่งจากพระธรรมเทศนาหัวข้อ
“ขี้ขโมย”


:: ประวัติและปฏิปทา “หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=35963

:: รวมคำสอน “หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=43000

:: พระเจดีย์บรรจุอัฐิธาตุของ “หลวงปู่เทสก์” ๓ แห่ง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=45830

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/