ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

การปฏิบัติต่อสตรีตามพระวินัย (หลวงป่เหรียญ วรลาโภ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=30&t=57578
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 08 พ.ค. 2019, 08:09 ]
หัวข้อกระทู้:  การปฏิบัติต่อสตรีตามพระวินัย (หลวงป่เหรียญ วรลาโภ)

รูปภาพ

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

พระศาสดาเมื่อพระองค์จวนจะปรินิพพาน พระอานนท์ก็ทูลถามพระองค์ว่า เมื่อพระองค์ปรินิพพานไปแล้วจะให้พวกข้าพระองค์ปฏิบัติกับสตรีภาพอย่างไรจึงจะเหมาะสม พระองค์ก็ทรงรับสั่งว่า การที่ไม่เห็นนั่นแหละเป็นการดี พระอานนท์ก็ทูลถาม ถ้าหากว่าจำเป็นที่จะต้องได้เห็นล่ะ เมื่อจำเป็นต้องได้เห็นก็ให้มีสติแล้วการที่ไม่ได้พูดนั่นแหละเป็นการดี พระอานนท์ก็ทูลว่า ถ้าหากว่ามีเหตุจำเป็นที่จะต้องพูดล่ะ พระองค์ก็รับสั่งว่า ก็ให้มีสติสัมปชัญญะ การพูดการจาต่อกันและกันอย่าให้ความกำหนัดยินดีเกิดขึ้นในใจ อันนี้เป็นเรื่องของระหว่างพระสงฆ์สามเณรกับญาติโยมชาวบ้านหรือว่ากับผู้หญิง ว่ากันตรงๆ นั้นแหละที่จะต้องปฏิบัติต่อกัน

จะห้ามไม่ให้เห็นเสียเลยก็ไม่ได้ เพราะว่ามันเกิดร่วมกันมา อยู่ร่วมกันก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน นี่แหละพระพุทธเจ้าก็ยังทรงอนุญาตภิกษุณีน่ะไปสร้างวัดติดกับวัดภิกษุโณ เพราะว่าถ้าภิกษุณีไปสร้างวัดไกลจากวัดภิกษุโณ ถูกคนอันธพาลมันรังแกเอา พระองค์ก็เลยทรงรับสั่งให้ทายกทายิกาจัดสร้างที่อยู่ที่อาศัยให้นางภิกษุณีใกล้กันกับพระภิกษุเพื่อได้ดูแลกัน น่ะมันเป็นอย่างนั้นธรรมเนียมที่เป็นมาน่ะ

บัดนี้ทางวินัยบาดนี้ พระองค์ทรงบัญญัติวินัยไว้ ห้ามนั่งคุยกันสองต่อสองในที่ลับกับผู้หญิง ภิกษุสามเณรนี่เป็นอย่างนั้น แล้วก็ห้ามแสดงธรรมแก่ผู้หญิงอยู่ในห้องที่ไม่มีผู้ชายอยู่เป็นเพื่อน แม้จะมีผู้หญิงหลายคนก็ตาม แต่พระนั้นก็แสดงธรรมให้ผู้หญิงหลายคนฟังไม่ได้ ต้องให้มีผู้ชายอยู่เป็นเพื่อนอย่างนั้น ระเบียบที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้นะ ให้พากันเข้าใจ


:b46: :b46:

ส่วนหนึ่งจากพระธรรมเทศนาหัวข้อ
“อบรมมาตุคาม”


◇◆ ประวัติ ปฏิปทาและคำสอน “หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ” ◆◇
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=43689

:b44: ชวนอ่านพระธรรมเทศนาเต็มกัณฑ์เทศน์ของ
“พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)”

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=75&t=53080

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/