ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ศีล คือ ปกติกายวาจา (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=30&t=57323
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 17 มี.ค. 2019, 05:19 ]
หัวข้อกระทู้:  ศีล คือ ปกติกายวาจา (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

รูปภาพ

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

พูดถึงเรื่องศีล คำว่า สีเล หรือ ศีล คำนี้น่ะมันแปลว่า ปกติกายวาจา ปกติหมายความว่า มีความประพฤติดีสม่ำเสมอไม่ได้ประพฤติชั่วด้วยกายด้วยวาจา ไม่ได้ฆ่าสัตว์ ไม่ได้ลักทรัพย์ ไม่ได้ประพฤติผิดในกามหรือถ้าศีลแปดก็ไม่ได้ประพฤติล่วงพรหมจรรย์ ได้แก่ เว้นจากการเมถุนธรรม นี่ไม่ได้ดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีน อันเป็นที่ตั้งของความประมาท

ผู้รักษาศีลแปดก็เพิ่มเข้าไปบาดนิ เว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล คือตั้งแต่เที่ยงแล้วไปจนถึงวันใหม่ เว้นจากการฟ้อนรำขับร้อง ดีดสีตีเป่า ประดับตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอม เครื่องทาเครื่องย้อมต่างๆ แล้วการนั่งนอนก็นั่งนอนให้ถูกตามระเบียบ คือว่านอนเตียง ขาเตียงไม่สูงเกินกว่าสิบนิ้วข้างไม้นับแต่แม่แคร่ลงไป แล้วก็เป็นเตียงนอนสำหรับคนเดียว ถ้าเตียงนอนสำหรับสองคนท่านห้าม แล้วเตียงนอนที่ประะดับประดาตกแต่งหรูหรามีลวดลายต่างๆ อย่างนี้นะนอนไม่ได้ แล้วอาสนะที่ยัดด้วยนุ่นและสำลีก็นั่งนอนไม่ได้ อย่างนี้นะให้พึงเข้าใจผู้รักษาศีลแปดก็ต้องสำรวมในสิกขาบทเหล่านี้ให้ได้

เมื่อสำรวมได้ก็เรียกว่าเป็นผู้มีความประพฤติเป็นปกติ ไม่ล่วงพุทธบัญญัติที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามไว้ ก็เป็นบุญเป็นกุศลของผู้ที่มารักษา


:b44: :b44:

ส่วนหนึ่งจากพระธรรมเทศนาหัวข้อ
“เมื่อศีลบริสุทธิ์”


◇◆ ประวัติ ปฏิปทาและคำสอน “หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ” ◆◇
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=43689

:b44: ชวนอ่านพระธรรมเทศนาเต็มกัณฑ์เทศน์
ของ “หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ”

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=75&t=53080

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/