ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

การบวชที่เป็นการตอบแทนพ่อแม่อย่างดี (หลวงปู่เหรียญ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=30&t=54415
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 26 ส.ค. 2017, 05:10 ]
หัวข้อกระทู้:  การบวชที่เป็นการตอบแทนพ่อแม่อย่างดี (หลวงปู่เหรียญ)

รูปภาพ

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย


พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า การบวชนี้แหละเป็นการใช้หนี้บุญคุณค่าข้าวค้อนและน้ำนมจากมารดาบิดาได้เป็นอย่างดีกว่าการตอบบุญแทนคุณโดยวิธีอย่างอื่น เช่นอย่างผู้ครองเรือนอย่างนี้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ด้วยปัจจัยทั้งสี่เหล่านั้น เอาใจใส่เป็นพิเศษอย่างไรก็ตามแหละ พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าก็ยังสู้ผู้บวชเข้ามาแล้วประพฤติพรหมจรรย์ให้เป็นไปด้วยดีไม่ได้ เพราะว่าผู้บวชเข้ามาแล้วเนี่ยเมื่อทำดีแล้วได้บุญกุศลหลายแล้วก็ชักจูงบิดามารดาให้เข้าวัด ฟังธรรมจำศีลได้ แนะนำมารดาบิดาให้ละความเห็นผิด ตั้งอยู่ในความเห็นถูกได้ ถ้าหากว่าบวชไปนานๆ ไปนะมีความรู้ความฉลาดในธรรมในวินัย นี่ก็สามารถเปลื้องความเห็นผิดของมารดาบิดาได้ ให้มารดาบิดาได้เห็นถูก ปฏิบัติถูก ได้พ้นจากอบายภูมิทั้งสี่ไป

เพราะฉะนั้นแล้วจึงว่าการบวชนี้เป็นการตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ได้เป็นอย่างดียิ่งกว่าการตอบบุญแทนคุณอย่างอื่น เพราะเพียงแต่ไปตอบบุญแทนคุณด้วยให้ข้าวน้ำผ้านุ่งผ้าห่มที่อยู่ที่อาศัยหยูกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บเท่านั้นน่ะ มันก็ช่วยได้แต่เพียงชีวิตที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้เท่านั้น แต่ช่วยไม่ได้ทางจิตใจ ไม่สามารถจะไปสั่งสอนพ่อแม่ให้ละชั่วทำดีได้อย่างนี้..ไม่ ไอ้ลูกที่อยู่ครองเรือนจะไปสอนพ่อสอนแม่อย่างนั้น พ่อแม่ไม่ยอมเชื่อหรอก เป็นอย่างนั้น ถ้าหากว่าลูกคนใดได้เข้ามาบวชแล้วอย่างนี้ ได้ศึกษาเล่าเรียนธรรมวินัย ได้ประพฤติดีจนว่าทำให้พ่อแม่ยินดีเคารพนับถือแล้ว ไอ้ลูกผู้นั้นได้สั่งสอนพ่อแม่นี่พ่อแม่ย่อมฟังอะ อือ อย่างนั้นแหละ:b44: :b44:

ส่วนหนึ่งจากพระธรรมเทศนาหัวข้อ
“ธรรมย่อมรักษา”


◇◆ ประวัติ ปฏิปทาและคำสอน “หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ” ◆◇
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=43689

:b44: ชวนอ่านพระธรรมเทศนาเต็มกัณฑ์เทศน์
ของ “หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ”

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=75&t=53080

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/