ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ศีลขจัดกิเลสให้เบาบาง : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=30&t=52587
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 22 มิ.ย. 2016, 09:41 ]
หัวข้อกระทู้:  ศีลขจัดกิเลสให้เบาบาง : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

รูปภาพ

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย


ดังนั้นน่ะเราผู้ที่ถูกกิเลสตัณหาครอบงำจิตใจอยู่นี่ เราก็พยายามสร้างทำนบกั้นน้ำให้มันดีๆ ทำนบนั้นได้แก่ “สติสัมปชัญญะ” มีสติคอยควบคุมกายวาจาใจเสมอๆ ไป ไม่ให้มันออกนอกลู่นอกทาง ไม่ให้มันผิดศีลในขั้นต้นนี้นะ ศีลนี้ล่ะสำคัญมากทีเดียว ถ้าผู้ใดใฝ่ใจเรื่องศีล สำรวมกายวาจาใจให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลที่ตนสมาทานแล้วได้ไม่ให้ขาดให้ด่างให้พร้อยอย่างนี้..โห..มันก็เป็นพื้นฐานของบุญกุศลแล้ว เรามีศีลบริสุทธิ์แล้วทำบุญทำทานก็ได้บุญหลาย อืมเป็นอย่างนั้น ไหว้พระนั่งสมาธิภาวนา ใจก็สงบลงได้ เป็นอย่างนั้น เพราะไม่มีบาปมารบกวนนี่นะ

ไอ้ธรรมดาจิตนี้น่ะถ้ามันมีบาปอยู่อย่างนี้ เวลาไม่คิดว่าจะละมันนี่มันยังไม่รบกวนใจให้รุนแรงเท่าไรนะ พอตั้งใจภาวนา ตั้งสติสำรวมจิตเข้าไป เพ่งจิตคือความรู้สึกอันนี้ให้มันแน่วแน่ลงไป มันสงบลงไปน่ะ กิเลสอันมันนอนเนื่องอยู่นั่นน่ะมันไม่ยอมให้สมาธิไปทับมัน มันก็ดิ้น เออ มันก็ดิ้นสกัดกั้นสมาธิ สกัดกั้นจิตไม่ให้รวมลง ให้จิตถอนขึ้นมารับอารมณ์ต่างๆ ภายนอก นี้แหละจิตนี้มันมีข้าศึก คือ กิเลสบาปอธรรมนี่คอยรังควานอยู่อย่างนั้น แต่ถ้าหากว่าปล่อยตกเป็นทาสของมันไปแล้วแต่มันกระซิบหรือว่ามันจูงให้คิดไปยังไงก็คิดไปตามมัน คิดไปแล้วมันก็บัญชาให้ทำอย่างนั้นให้พูดอย่างนี้อันเป็นทางไม่ดี ก็ทำตามมันไปอย่างนี้นะ นี่เรียกว่าเป็นผู้ตกอยู่ใต้อำนาจของอวิชชาตัณหา ผู้เช่นนั้นแหละจะทำคุณงามความดีไม่ได้ ถ้าไม่ขจัดกิเลสตัณหาอันหยาบๆ เหล่านั้นให้เบาบางลงเสียก่อน ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้สำรวมในศีล รักษาศีลให้บริสุทธิ์:b44: :b44:


ส่วนหนึ่งจากพระธรรมเทศนาหัวข้อ
“เกิดมาสร้างบารมี”◇◆ ประวัติ ปฏิปทาและคำสอน “หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ” ◆◇
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=43689

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/