ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ศีลอย่างไรสามารถถึงซึ่ง “พระนิพพาน” (ท่านพ่อลี ธัมมธโร)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=30&t=49171
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 10 ม.ค. 2015, 17:00 ]
หัวข้อกระทู้:  ศีลอย่างไรสามารถถึงซึ่ง “พระนิพพาน” (ท่านพ่อลี ธัมมธโร)

รูปภาพ

พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร
วัดอโศการาม อ.เมือง จ.สมุทรปราการพระธรรมเทศนาต่อเนื่องจากกระทู้ “ศีล ๓ ระดับ” อ่านที่นี่
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=30&t=49052

:b44: :b44:

"ปาณาฯ"

สัตว์ผู้ข้องอยู่ในความดี ความสุข มันจึงหากิน
ดวงจิตของเรายังข้องอยู่ในบุญกุศล
มันทำยังไม่อิ่มไม่เต็มใจ
พอนึกถึงจะไปทำบุญก็เท่ากับ "กุศลจิต" เกิดขึ้นตัวหนึ่ง
มันเกิดข้องในจิตของเรา ถ้าเราเกิดกลับใจไม่ทำ
ก็เป็นการ "ฆ่าตัวเอง" เรียกว่า "ศีลธรรมขาด"
ฆ่าตัวเองได้ ทำไมจะฆ่าคนอื่นไม่ได้ ดวงใจฆ่าศีล
เช่น กลับใจไม่ฟังเทศน์
บุญที่ควรจะได้ก็ตายจากจิตที่ดีของเรา
นั่งสมาธิก็ไม่นั่งละ..มันเมื่อย

นี่เป็นการฆ่าความดีของตัวเอง
ศีลอย่างนี้ไม่สามารถถึง นิพฺพุตึ ยนฺติ ได้ในที่สุด


:b46:

"อทินฺนาฯ"

เรื่องต่างๆของเขา แอบไปขโมยมาคิดมานึก
ก็เท่ากับเป็นตัวโจร เป็นขโมย ใจไม่บริสุทธิ์

ขโมยของดีเขาก็ค่อยยังชั่ว
ของไม่มีความจริงไปเที่ยวขโมยมามันยิ่งหนัก

คนบ้าก็ต้องไปขโมยของเลว คนดีก็ขโมยของดี
เมื่อใจมันเป็นขโมยได้ ปากมือก็ย่อมได้
และเมื่อศีลตัวนี้ขาด มันก็ล่วงกามได้


:b46:

"กาเมฯ"

ล่วงในกามวัตถุ สิ่งชั่วไหลเข้ามาสู่จิต
กิเลสกามเกิด ราคะ โทสะ โมหะเกิด
มันก็ต้องเป็นบ้าเท่านั้น


:b46:

"มุสาฯ"

การพูดปด อยู่บ้านก็มุสา อยู่วัดก็มุสา
ผู้ที่ไม่มีความสัตย์จริงนั่นแหละเป็นมุสา

นั่งฟังเทศน์ใจมันแล่นไปในบ้าน
หรือนั่งสมาธิแต่ใจไปอื่น
นี่แหละเป็นการปดหลอกตัวเองอย่างนี้
ศีลของเราก็ไม่บริสุทธิ์
และคำพูดโปรยประโยชน์ วาจา จิตก็เป็นมุสาวาท

ถ้าใครไม่รักษาศีลนี้ จิตจะถึงโลกุตตระไม่ได้เป็นอันขาด


:b46:

"สุราฯ"

ดวงจิตไม่ได้กินเหล้าแต่มันเมา
เมาในชีวิต เมาในวัย เมาในความไม่มีโรค
เมาในความจน เมาจนจะไปวัดก็ไม่ได้ กลัวเสียนั่นเสียนี่
บางคนเมาในความมี เหมือนกินกัญชาอยู่
เราเพลินอยู่ในสังขาร เมาในสรีระร่างกาย
เด็กก็เมาในเรื่องเด็ก หนุ่มสาวก็เมาในเรื่องหนุ่มสาว
แก่ก็เมาในแก่ งกๆ งันๆ ตาหูมืดมัว


ถ้าเราไม่เมาในสิ่งเหล่านี้ ดวงจิตของเราก็เป็น
"อธิจตฺเต จ อาโยโคฯ"
ทำดวงจิตของเราให้พ้นจากอารมณ์ที่ชั่ว
เราก็ถึง "สจิตฺตปริโยทปนํฯ"


ถ้าใครหวังดีต่อตัวเอง ต่อพระศาสนา
ต้องตั้งใจปฏิบัติดังนี้

ต้องพากันชำระความชั่ว
จิตของเราจึงจะถึงมรรคผลนิพพาน
จึงจะเป็นไปตามโอวาทคำสอนของนักปราชญ์บัณฑิต


ฉะนั้นจงพากันอย่าประมาท
ถึงจะจำได้หรือไม่ได้ก็ดีก็อาจจะบรรลุความสุขใจ
มนุษย์ สวรรค์ และ นิพพานได้:b47: :b47:


คัดลอกเนื้อหาจาก
หนังสือแนวทางวิปัสสนา-กัมมัฏฐาน พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร.
โดยชมรมกัลยาณธรรม ปี พ.ศ. ๒๕๕๒. หน้า ๑๗๓-๑๗๕


:b48: รวมคำสอน “ท่านพ่อลี ธมฺมธโร”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38679

:b48: ประวัติและปฏิปทา “ท่านพ่อลี ธมฺมธโร”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=21381

เจ้าของ:  ลูกหว้า [ 04 เม.ย. 2015, 18:25 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ศีลอย่างไรสามารถถึงซึ่ง “พระนิพพาน” : ท่านพ่อลี ธัมมธโร

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  sirinpho [ 09 ก.ค. 2015, 06:05 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ศีลอย่างไรสามารถถึงซึ่ง “พระนิพพาน” : ท่านพ่อลี ธัมมธโร

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 10 มี.ค. 2018, 06:33 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ศีลอย่างไรสามารถถึงซึ่ง “พระนิพพาน” : ท่านพ่อลี ธัมมธโร

Kiss

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/