ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

กาลศีลกับนิจจศีล : ท่านพ่อลี ธมฺมธโร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=30&t=48260
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 23 ก.ค. 2014, 20:38 ]
หัวข้อกระทู้:  กาลศีลกับนิจจศีล : ท่านพ่อลี ธมฺมธโร

รูปภาพ

พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์
(พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร)

วัดอโศการาม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ


:b42: :b42:

"ศีล" นี้จะมีเท่าไรก็ตาม
รวมลงในข้อใหญ่ก็มี ๒ อย่าง คือ
"กาลศีล" อย่างหนึ่ง "นิจจศีล" อย่างหนึ่ง
คนที่รักษาได้บางกาลเวลาไม่เสมอไป
ก็เหมือนมืดบ้าง แจ้งบ้าง

จะเป็นศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ หรือศีล ๒๒๗ ก็ตาม
เมื่อรักษาไว้ไม่ได้ตลอดชีวิตแล้ว
ก็เป็น "กาลศีล" ทั้งสิ้น

พระบวชมาตั้ง ๑๐ ปีแล้วสึกไปก็เป็น "กาลศีล"
แต่"กาล"นั้นจะสั้นหรือยาว
ก็ทำได้ตามความสามารถของตนที่จะทำได้
เช่น พระบวช ๓ วัน ๗ วันก็มี ตลอดพรรษานี้มี

"นิจจศีล" คือ สามารถปฏิบัติไปจนตาย
โดยไม่ล้มความตั้งใจเลย
จะเป็นศีลอะไรก็ตามก็ตั้งใจปฏฺิบัติไปจนตาย
จนเผาไฟเลย ไม่เลิก ไม่รื้อ ไม่ถอน
นี่เป็นลักษณะของ "นิจจศีล" อย่างนี้ดีมาก


:b44: :b44:

คัดลอกเนื้อหาจาก
หนังสือแนวทางวิปัสสนา-กัมมัฏฐาน
พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร.
โดยชมรมกัลยาณธรรม
ปี พ.ศ. ๒๕๕๒. หน้า ๑๖๙-๑๗๐


รวมคำสอน “ท่านพ่อลี ธมฺมธโร”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38679

ประวัติและปฏิปทา “ท่านพ่อลี ธมฺมธโร”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=21381

เจ้าของ:  ลูกหว้า [ 07 ม.ค. 2015, 18:37 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: กาลศีลกับนิจจศีล : ท่านพ่อลี ธมฺมธโร

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  ดาราวรรณ [ 20 ก.พ. 2015, 10:10 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: กาลศีลกับนิจจศีล : ท่านพ่อลี ธมฺมธโร

สาธุๆ ค่ะ :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/