ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

สีเลน สุคตึ ยนฺติ : ท่านพ่อลี ธมฺมธโร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=30&t=48174
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 15 ก.ค. 2014, 11:32 ]
หัวข้อกระทู้:  สีเลน สุคตึ ยนฺติ : ท่านพ่อลี ธมฺมธโร

รูปภาพ

โอวาทธรรม
ของ
พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์
(พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร)
วัดอโศการาม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ


แสดง ณ วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร
เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๔๙๖


:b44: :b44:

"สีเลน สุคตึ ยนฺติ
สีเลน โภคสมฺปทา สีเลน นิพฺพุตึ ยนฺตีติฯ"


วันนี้จะพูดในสีลกถา
ศีลเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
คนทำทานสักแสนครั้ง
ถ้าไม่มีศีลแล้วก็ช่วยไม่ให้ตกนรกไม่ได้

คนมีศีลแต่ไม่มีภาวนาก็ไปนิพพานไม่ได้

พระโมคคัลนะเคยทูลถามพระพุทธเจ้าว่า
มีเปรตตนหนึ่งในวิมานจกเปรต
เขามีสมบัติมาก แต่ทำไมร่างกายจึงวิปริตดังนี้?

พระพุทธเจ้าทรงตอบว่า
เพราะเขาทำทานไว้มากแต่ไม่มีศีล


นี่แหละ คนมีทรัพย์มากแต่กินอะไรไม่ได้
มันจะมีประโยชน์อะไร?
ข้าวของต้มแกงมีเยอะแยะ แต่ปากเท่ารูเข็ม
จะกินเข้าไปทางไหน?
เหตุนั้นจึงเรียกว่า ศีลเป็นส่วนสำคัญ

ถ้าศีลไม่มีจะไปสร้างความดีทุกอย่าง
พระองค์ก็ไม่ทรงสรรเสริญ

นี่เป็นปฐมเทศน์ของพระพุทธเจ้า
เป็นคำสอนจำกัด เป็นตัวกฏหมายทีเดียว
อย่างอื่นไม่มีโทษทางอาญา


คนที่ไม่มีศีล ได้รับโทษ ๒ ประการ

ประการหนึ่ง
ตัวของเขาเองเป็นคนไม่บริสุทธิ์ บริบูรณ์

ประการสอง
เขาปฏิญาณว่าจะถือศีลของพระพุทธเจ้า
ก็ประพฤติไม่จริง มีโทษทางอาญาด้วย:b46: :b46:


คัดลอกเนื้อหาจาก
หนังสือแนวทางวิปัสสนา-กัมมัฏฐาน
พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร.

โดยชมรมกัลยาณธรรม ปี พ.ศ. ๒๕๕๒. หน้า ๑๖๙


รวมคำสอน “ท่านพ่อลี ธมฺมธโร”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38679

ประวัติและปฏิปทา “ท่านพ่อลี ธมฺมธโร”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=21381

เจ้าของ:  ลูกหว้า [ 07 ม.ค. 2015, 18:33 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สีเลน สุคตึ ยนฺติ : ท่านพ่อลี ธมฺมธโร

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  ดาราวรรณ [ 20 ก.พ. 2015, 10:09 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: สีเลน สุคตึ ยนฺติ : ท่านพ่อลี ธมฺมธโร

สาธุๆ ค่ะ :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/