ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

...อกุศลกรรมบท ๑๐...
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=30&t=19182
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  ลูกโป่ง [ 24 พ.ย. 2008, 11:57 ]
หัวข้อกระทู้:  ...อกุศลกรรมบท ๑๐...

รูปภาพ

อกุศลกรรมบท ๑๐

บางคนเข้าใจว่า เพียงการเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
ก็พ้นจากการตายแล้วไปสู่นรก
เขาไม่รู้เลยว่าการโกหกก็ทำให้ตกนรกเมื่อตายแล้วเช่นกัน
ยังมีการกระทำอื่นๆ อีก ที่มีผลนำเกิดในอบายภูมิ
ไปเกิดเป็นสัตว์นรก เปรต อสุรกาย และเดรัจฉาน
จึงควรเว้นการกระทำเช่นนั้นให้ได้
เพราะแม้เมื่อมีโอกาสได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว
ก็ยังต้องได้รับผลอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างดังนี้


๑. การฆ่าสัตว์

ผลที่จะได้รับภายหลังการเกิดมี ๙ ประการ

• เป็นคนทุพพลภาพ

• รูปร่างหน้าตาไม่งดงาม

• มีกำลังกายอ่อนแอ

• มีกำลังกายเฉื่อยชา กำลังปัญญาไม่ว่องไว

• เป็นคนขลาดหวาดกลัวง่าย

• มีความกล้าฆ่าตัวเองหรือถูกฆ่า

• มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอยู่เสมอ

• พินาศในบริวาร

• อายุสั้น


๒. การลักทรัพย์

ผลที่จะได้รับภายหลังการเกิดมี ๖ ประการ

• ด้อยทรัพย์

• ยากจน

• อดอยาก

• ไม่ได้สิ่งที่ตนปรารถนา

• พินาศในกิจการค้า กิจการงานทั้งปวง

• พินาศเพราะภัยพิบัติ


๓. การประพฤติผิดในกาม

ผลที่จะไดรับภายหลังการเกิดมี ๑๑ ประการ

• มีผู้เกลียดชังมาก

• มีผู้ปองร้ายมาก

• ขัดสนทรัพย์

• อดอยากยากจน

• เกิดเป็นหญิง

• เกิดเป็นกะเทย

• เกิดเป็นชายในตระกูลต่ำ

• ได้รับความอับอายอยู่เสมอ

• ร่างกายไม่สมประกอบ

• มากไปด้วยความวิตกกังวล

• พลัดพรากจากผู้ที่ตนรัก


๔. การพูดปด

ผลที่จะได้รับภายหลังการเกิดมี ๘ ประการ

• พูดไม่ชัด

• ฟันไม่เรียบ

• มีกลิ่นปากเหม็นรุนแรง

• มีไอตัวร้อนจัด และมีกลิ่นเหม็น

• ตาไม่อยู่ในระดับปรกติ

• พูดติดอ่าง พูดไม่สะดวก พูดด้วยปลายลิ้น และปลายปาก

• ท่าทางไม่สง่าผ่าเผย

• มีจิตใจรวนเรคล้ายคนวิกลจริต


๕. การพูดส่อเสียด

ผลที่จะได้รับภายหลังการเกิดมี ๔ ประการ

• ชอบตำหนิตนเอง

• มักถูกกล่าวหาโดยไม่มีมูลความจริง

• ถูกบัณฑิตติเตียนอยู่เสมอ

• แตกกับมิตรสหาย


๖. การพูดคำหยาบ

ผลที่จะได้รับภายหลังการเกิดมี ๔ ประการ

• พินาศในทรัพย์

• รับฟังแต่เรื่องไม่สบายใจ

• มีกายวาจาหยาบ พูดคำหยาบเป็นนิตย์

• ตายด้วยอาการหลงใหล


๗. การพูดเพ้อเจ้อ

ผลที่จะได้รับภายหลังการเกิดมี ๔ ประการ

• เป็นคนพูดจาไม่มีสาระ

• ไม่มีผู้เลื่อมในในคำพูด

• เป็นคนไร้อำนาจ

• วิกลจริต


๘. การเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่น

ผลที่จะได้รับภายหลังการเกิดมี ๔ ประการ

• เสื่อมในทรัพย์ และคุณความดี

• เกิดในตระกูลต่ำ

• ได้รับคำติเตียนอยู่เสมอ

• ขัดสนลาภสักการะ


๙. การคิดพยาบาทปองร้าย

ผลที่จะได้รับภายหลังการเกิดมี ๔ ประการ

• มีรูปกายทราม

• มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน

• อายุสั้น

• ตายด้วยการถูกประหาร


๑๐. การมีความเห็นผิด

โดยเชื่อว่า

ก. ทำอะไรก็ตามผลที่จะได้รับนั้นย่อมไม่มี

๑. ทำบุญเสียเปล่า

๒. การบูชาต่างๆ ไม่ได้รับผล

๓. การต้อนรับเชื้อเชิญไม่ได้รับผล

๔. ผลของกรรมไม่มี

๕. ชาตินี้ไม่มี

๖. ชาติหน้าไม่มี

๗. คุณมารดาไม่มี

๘. คุณบิดาไม่มี

๙. สัตว์ที่เกิดและเติบโตทันที เช่น สัตว์นรก เปรต เทวดา ไม่มี

๑๐. สมณพราหมณ์ผู้รู้แจ้งโลก
และสามารถแนะนำการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ไม่มี

ข. สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นเอง ไม่ต้องอาศัยเหตุ

ค. การกระทำต่างๆ ของสัตว์ทั้งหลาย ไม่สำเร็จเป็นบาป - บุญ

ผลที่จะได้รับภายหลังจากการเกิดมี ๔ ประการ

• ห่างไกลต่อรัศมีพระธรรม

• มีปัญญาทราม

• เกิดเป็นคนป่าโง่เขลา

• มีฐานะต่ำไม่ทัดเทียมผู้อื่นคัดลอกจาก...
http://www.kanlayanatam.com/sara/sara93.htm

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  มิตรตัวน้อย [ 25 พ.ย. 2008, 11:47 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ...อกุศลกรรมบท ๑๐...

ศีลข้อ ๔ ท่านแยกแยะออกมาอีก ๔ ข้อ

พูดเท็จ
พูดคำหยาบ
พูดส่อเสียด
พูดเพ้อเจ้อ เหลวไหล

ศีลข้อนี้ อย่างไรเรียกว่าผิด อย่างไรเรียกว่าไม่ผิด ท่านให้พิจารณาดังนี้

- เจตนาทำลายประโยชน์เป็นสำคัญ เรียกว่า ผิดศีลข้อนี้
- เจตนารักษาประโยชน์เป็นสำคัญ ท่านว่า ไม่ผิดศีลข้อนี้


เจริญธรรมครับ คุณลูกโป่ง

:b8: :b11:

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 04 ส.ค. 2018, 09:55 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ...อกุศลกรรมบท ๑๐...

:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/