ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ฟังเสียงอ่านพระไตรปิฎก โพธิยาล้ย
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=39789
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  ปฤษฎี [ 05 ต.ค. 2011, 22:37 ]
หัวข้อกระทู้:  ฟังเสียงอ่านพระไตรปิฎก โพธิยาล้ย

ขออนุโมทนา ยินดีผู้เจริญธรรมทุกท่าน
เชิญฟังได้ตามลิงค์นี้ครับ

http://www.bodhiyalai.org/Bodhiyalai/in ... ut=default

อานิสงส์ในการฟังธรรม ๕ ประการ
ปญฺจิเม ภิกฺขเว อานิสํสา ธมฺมสฺสวเน
กตเม ปญฺจ อสฺสุตํ สุณาติ สุตํ ปริโยทเปติ
กงฺจํ วิหนติ ทิฏฺฐึ อุชุ กโรติ จิตมฺส ปสึทติ
อิเม โข ภิกฺเว ปญฺจ อานิสํสา ธมฺมสฺสวเนติ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อานิสงส์ในการฟังธรรม ๕ ประการเป็นไฉน?
คือ ผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง ๑
ย่อมเข้าใจชัดสิ่งที่ได้ฟังแล้ว ๑
ย่อมบรรเทาความสงสัยเสียได้ ๑
ย่อมทำความเห็นให้ตรง ๑
จิตของผู้ฟังย่อมผ่องใส ๑
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อานิสงส์ในการฟังธรรม ๕ ประการนี้แล
http://www.oknation.net/blog/boy-girl/2 ... 19/entry-1

เจ้าของ:  ทักทาย [ 06 ต.ค. 2011, 10:07 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ฟังเสียงอ่านพระไตรปิฎก โพธิยาล้ย

ช่วยได้มากเลย

อนุโมทนาค่ะ :b8:

เจ้าของ:  ปฤษฎี [ 06 ต.ค. 2011, 16:15 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ฟังเสียงอ่านพระไตรปิฎก โพธิยาล้ย

แนะนำมาจากคุณ thaipure


http://www.phrapiyaroj.com/read-tripitaka/index.html


http://www.pratripitaka.com/

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/