ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

คาถามงกุฎพระเจ้า
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=35600
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  ดวงใจปฐพี [ 06 ธ.ค. 2010, 19:52 ]
หัวข้อกระทู้:  คาถามงกุฎพระเจ้า

อิติปิโส วิเสเสอิ
อิเสเส พุทธะนาเมอิ
อิเมนา พุทธะตังโสอิ

อิโสตัง พุทธะปิติอิ

เป็นคาถาที่เราควรยึดไว้เป็นสรณะ

เจ้าของ:  กบนอกกะลา [ 06 ธ.ค. 2010, 20:51 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คาถามงกุฎพระเจ้า

:b8: :b8:
แล้ว..คาถานี้มีอานิสงค์อย่างไร??

เจ้าของ:  THOSAPOL [ 07 ธ.ค. 2010, 14:55 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คาถามงกุฎพระเจ้า

กบนอกกะลา เขียน:
:b8: :b8:
แล้ว..คาถานี้มีอานิสงค์อย่างไร??

เคล็ดในการใช้คาถา " มงกุฎพระพุทธเจ้า "
เนื่องจากตอนนี้ หลาย ๆ คนถูกรบกวนจากเจ้ากรรกนายเวรกัน มีหลายรูปแบบ
ซึ่งก็ปรากฏว่า ได้ใช้คาถาบทนี้กัน โดยอัตโนมัติ และ ได้ผลครับ

ว่า 3 จบ หรือ 9 จบ

สำหรับอานิสงค์ของคาถานี้เป็น คาถาครอบจักรวาล เรานำไปใช้ในทางกุศลได้ทุก ๆ เรื่อง

โดยมีประวัติ ของการใช้คาถานี้มายาวนาน ส่วนใหญ่ในราชสำนัก แม้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า รัชกาลที่ 5 ท่านก็ทรง พระคาถานี้เป็นประจำมีที่ปรากฏเป็นปาฏิหาริย์ ก็ครั้งที่ถูกทูตต่างประเทศนำม้าเทศตัวใหญ่แต่เป็นม้าพยศ มาท้าให้ท่านทรง พระองค์ท่าน ได้ใช้พระคาถานี้เสกหญ้าให้ม้ากินก่อน ม้าตัวนั้นก็กลับเชื่องให้พระองค์ทรงม้าแต่โดยดี เรื่องนี้ทำให้รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงสร้างพระบรมรูปทรงม้าถวายเสด็จพ่อของท่านได้ทรงแฝงนัยยะแห่งกฤษดาอภินิหารนี้เพื่อเทิดทูนพระคุณท่านเอาไว้

คราวนี้เรามาดูว่าเคล็ดในการว่าคาถาบทนี้กัน

หลักในการว่าคาถาให้มีความศักดิ์สิทธิ์นั้น มีพื้นฐานจาก " จิต " เป็นสำคัญ หากจิตมีสมาธิสูงตั้งมั่นคาถาก็ยิ่งทรงความศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้นระหว่างที่ว่าคาถาให้ จับลมหายใจสบายพร้อม ๆ กับ การภาวนาคาถาบทนี้ เป็นขั้นที่ 1 ระดับสูงกว่านี้

ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ท่านใช้คาถาบทนี้โดยมีนิมิต กำกับคาถา โดยทรงพุทธนิมิต ไว้ดังนี้ โดยตั้งกำลังใจว่าเรา
ขอกราบอาธารณาบารมี พระพุทธเจ้าเสด็จประทับเหนือเศียรเกล้าของข้าพเจ้าเพื่อ.......ปกปักรักษาคุ้มครองข้าพเจ้าด้วยเทอญ

จากนั้นทำตามได้เลยครับ

" อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเสพุทธนาเมอิ อิเมนา พุทธตังโสอิ อิโสตังพุทธปิติอิ "
เมื่อว่าคาถาจบ คาบที่ 1
ก็กำหนดอาราธณาพุทธนิมิต อยู่เบื้องหน้า ของศีรษะของเรา และ ทรงพุทธนิมิตนี้เอาไว้

" อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธนาเมอิอิเมนา พุทธตังโสอิ อิโสตัง พุทธปิติอิ "
ว่าคาถาจบที่ 2
ก็กำหนดพุทธนิมิตอีกพระองค์หนึ่ง อยู่เบื้องขวา ของศีรษะของเรา และ ทรงพุทธนิมิตทั้งหมดเอาไว้


" อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเสพุทธนาเมอิ อิเมนา พุทธตังโสอิ อิโสตังพุทธปิติอิ "
ว่าคาถาจบที่ 3
ก็กำหนดพุทธนิมิตอีกพระองค์ อยู่ด้านหลัง ของศีรษะเรา และ ทรงพุทธนิมิตเอาไว้

" อิติปิโสวิเสเสอิ อิเสเส พุทธนาเมอิ อิเมนา พุทธตังโสอิ อิโสตังพุทธปิติอิ "
ว่าคาถาจบที่ 4
ก็กำหนดพุทธนิมิตอีกพระองค์ อยู่ด้านซ้าย และ ทรงพุทธนิมิตเอาไว้

" อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเสพุทธนาเมอิ อิเมนา พุทธตังโสอิ อิโสตังพุทธปิติอิ "
ว่าคาถาจบที่ 5
ก็กำหนดพุทธนิมิตอีกพระองค์อยู่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือ ของศีรษะของเรา และ ทรงพุทธนิมิตเอาไว้

" อิงติปิโสวิเสเสอิ อิเสเส พุทธนาเมอิ อิเมนา พุทธตังโสอิ อิโสตังพุทธปิติอิ "
ว่าคาถาจบที่ 6
ก็กำหนดพุทธนิมิตอีกพระองค์ อยู่ด้านตะวันออกเฉียงใต้ ของศีรษะของเรา และ ทรงพุทธนิมิตเอาไว้

" อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธนาเมอิ อิเมนาพุทธตังโสอิ อิโสตัง พุทธปิติอิ "
ว่าคาถาจบที่ 7
ก็กำหนดพุทธนิมิตอีกพระองค์ อยู่ด้านตะวันตกเฉียงใต้ ของศีรษะของเรา และ ทรงพุทธนิมิตเอาไว้

" อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธนาเมอิ อิเมนาพุทธตังโสอิ อิโสตัง พุทธปิติอิ "
ว่าคาถาจบที่ 8
ก็กำหนดพุทธนิมิตอีกพระองค์ อยู่ด้านตะวันตกเฉียงเหนือ ของศีรษะของเรา
และ ทรงพุทธนิมิตเอาไว้ทั้ง 8 พระองค์เรียงวนรอบศีรษะของเรา

" อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเสพุทธนาเมอิ อิเมนา พุทธตังโสอิ อิโสตังพุทธปิติอิ "
ว่าคาถาจบที่ 9
กำหนดพุทธนิมิตพระพุทธเจ้าองค์ใหญ่เสด็จประทับกึ่งกลางศีรษะเป็นยอดมงกุฎเปล่งประกายพรึกทุกๆพระองค์เป็นมงกุฎเพชรพระพุทธเจ้าทั้งเก้าพระองค์ บนเศียรเกล้าของเรา


เมื่อทำได้แล้วจะเข้าใจได้ทันทีว่าคาถานี้ทำไมจึงมีชื่อว่า คาถามงกุฎพระพุทธเจ้า
และ ให้ทรงมงกุฎพระพุทธเจ้านี้เอาไว้ตลอดเวลาเป็นการทรงอารมณ์ในพุทธานุสติกรรมฐาน
คืนเดียวเห็นผลมีความก้าวหน้ามาเล่าให้เพื่อนๆท่านอื่นฟังด้วยครับ

เจ้าของ:  THOSAPOL [ 07 ธ.ค. 2010, 15:05 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คาถามงกุฎพระเจ้า

คำแปล คาถามงกุฎพระพุทธเจ้า

ขออัญเชิญคุณแห่งพระพุทธเจ้าอันวิเศษ
คุณแห่งกระแสพระนิพพานอันประเสริฐ
ซึ่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสรรเสริญแล้ว
จงเป็นมหาวิภูษิตาภรณ์ประดับด้วยมงกุฎทิพย์
และเครื่องทรงแห่งพระเจ้ามหาจักรพรรดิ
ครอบคลุมข้าพเจ้าตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ

เจ้าของ:  กบนอกกะลา [ 07 ธ.ค. 2010, 22:58 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คาถามงกุฎพระเจ้า

:b8: :b8: :b8: สาธุ..กับทุกคำตอบครับ

เจ้าของ:  lเสวย [ 03 ม.ค. 2011, 09:17 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คาถามงกุฎพระเจ้า

มีท่านใดสามารถ แปลความหมาย หรือทราบความหมายของคาถา นี้บ้าง
" ยะหะวา วากะยัง มาหนะ โยติโก ยันตัง สุติตัง ยะยะหะ หลับไม่ตื่น วาลาลา
จะเป็นพระคุณ

เจ้าของ:  สุดปลายฟ้า [ 27 ก.พ. 2011, 23:52 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คาถามงกุฎพระเจ้า

tongue :b35: :b35: ดีใจจัง เราท่องทุกวันเลย อานิสงค์มากมาย ดีจริงๆ :b8: :b8: tongue
:b42: :b45: :b42: :b45: :b45: :b42: :b45: :b42: :b45:


ไฟล์แนป:
SB09WCA1ITTTQCAVJDFG8CAT62Q05CAEA85W7CAUO5A7ECAG67R6SCAOTE3MTCAXOATGQCA7PEQ5HCANQNMVCCAI88N1YCAPLBW8SCA0QPUC9CAKQ6MVGCA97FCFLCAR0S5D1CASS8I97CATTQNZ5CAV6TZ28.jpg
SB09WCA1ITTTQCAVJDFG8CAT62Q05CAEA85W7CAUO5A7ECAG67R6SCAOTE3MTCAXOATGQCA7PEQ5HCANQNMVCCAI88N1YCAPLBW8SCA0QPUC9CAKQ6MVGCA97FCFLCAR0S5D1CASS8I97CATTQNZ5CAV6TZ28.jpg [ 4.45 KiB | เปิดดู 22207 ครั้ง ]

เจ้าของ:  petermac [ 28 ก.พ. 2011, 00:44 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คาถามงกุฎพระเจ้า

คาถานี้ผมก็หมันท่องทุกวัน กับอีกหนึ่งคาถาคือ คาถา พญาไก่เถื่อน

เจ้าของ:  ฟ้าใสใส [ 03 เม.ย. 2011, 20:49 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คาถามงกุฎพระเจ้า

กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้เจริญในธรรมและกัลยาณมิตรทุกท่านนะเจ้าค่ะ :b8: :b8: :b8: :b20:

ไฟล์แนป:
พวงมาลัย11.jpg
พวงมาลัย11.jpg [ 4.44 KiB | เปิดดู 22208 ครั้ง ]

เจ้าของ:  หลับอยุ่ [ 04 เม.ย. 2011, 01:50 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คาถามงกุฎพระเจ้า

อิ ติปิโส วิเสเส อิ
แม้เพราะเหตุนี้ พระพุทธเจ้าจึงวิเศษ

อิ เสเส พุทธะนาเม อิ
เพราะวิเศษ ควรนอบน้อมพระพุทธเจ้า

อิ เมนา พุทธะตังโส อิ
เพราะนอบน้อมพระพุทธเจ้า เราจะเข้าถึงพระองค์

อิ โสตัง พุทธะปิติ อิ
เพราะเราเข้าถึงพระองค์ ก็จะปิติในพระพุทธเจ้า

ลอกมาอีกที :b12:

เจ้าของ:  หลับอยุ่ [ 04 เม.ย. 2011, 02:03 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คาถามงกุฎพระเจ้า

กบนอกกะลา เขียน:
:b8: :b8:
แล้ว..คาถานี้มีอานิสงค์อย่างไร??

ภาวนาทุกวันมิตกนรก เสกน้ำล้างหน้าทุกวันกันโรคภัยไข้เจ็บคุณไสยทั้งมวล
ถ้าจะให้มีตบะเดชะให้ภาวนาทุกวัน เกิดสง่าราศีเป็นที่เมตตาแก่คนทั้งหลาย
ให้ภาวนาแล้วแผ่เมตตาให้คนทั้งปวง ใครคิดร้ายก็ต้องมีอันเป็นไป ถ้าปรารถนาสิ่งใด ให้ภาวนาคาถานี้ ๑๘ คาบ เป็นไปได้ดังใจนึก
ถ้าจะให้เป็นมหาจังงัง ให้ภาวนาคาถานี้ ๘ คาบเป็นมหาจังงังแล ถ้าจะให้เป็นมหาละลวยให้ภาวนา ๙ คาบ
ถ้าช้างม้าวัวควายสัตว์ที่ดุร้ายทั้งหลาย ให้เสกหญ้าเสกของให้มันกิน กลับใจอ่อนรักเราแล ถ้าภูตพรายมันเข้าอยู่คน เสกข้าวให้มันกินออกแล
ถ้าปรารถนาจะให้เสียงเพราะ ให้เสกสีผึ้งสีปากเสกหมากกินไป เทศนาสวดร้องเป็นที่พอใจคนทั้งหลาย
ให้เสกแป้งผัดหน้า เสกมงกุฎรัดเกล้า เป็นสง่าราศีใครเห็นใครรักทุกคน

อนึ่งให้เอาใบลานหรือกระดาษว่าวมาลงคาถานี้ ทำเป็นมงคลเสกด้วยตัวเอง สารพัดกันศาสตราอาวุธทั้งหลาย เป็นวิเศษนัก
พระคาถาบทนี้ พระมหากษัตริย์แต่เก่าก่อนทรงใช้ประจำทุกพระองค์แล


ฝอยท่วมหลังช้าง

เจ้าของ:  ปฤษฎี [ 04 เม.ย. 2011, 15:34 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คาถามงกุฎพระเจ้า

หลับอยุ่ เขียน:

อิ ติปิโส วิเสเส อิ
แม้เพราะเหตุนี้ พระพุทธเจ้าจึงวิเศษ

อิ เสเส พุทธะนาเม อิ
เพราะวิเศษ ควรนอบน้อมพระพุทธเจ้า

อิ เมนา พุทธะตังโส อิ
เพราะนอบน้อมพระพุทธเจ้า เราจะเข้าถึงพระองค์

อิ โสตัง พุทธะปิติ อิ
เพราะเราเข้าถึงพระองค์ ก็จะปิติในพระพุทธเจ้า

ลอกมาอีกที :b12:


สาธุ สาธุ สาธุ

เจ้าของ:  กบนอกกะลา [ 04 เม.ย. 2011, 20:56 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คาถามงกุฎพระเจ้า

หลับอยุ่ เขียน:
กบนอกกะลา เขียน:
:b8: :b8:
แล้ว..คาถานี้มีอานิสงค์อย่างไร??

ภาวนาทุกวันมิตกนรก เสกน้ำล้างหน้าทุกวันกันโรคภัยไข้เจ็บคุณไสยทั้งมวล
ถ้าจะให้มีตบะเดชะให้ภาวนาทุกวัน เกิดสง่าราศีเป็นที่เมตตาแก่คนทั้งหลาย
ให้ภาวนาแล้วแผ่เมตตาให้คนทั้งปวง ใครคิดร้ายก็ต้องมีอันเป็นไป ถ้าปรารถนาสิ่งใด ให้ภาวนาคาถานี้ ๑๘ คาบ เป็นไปได้ดังใจนึก
ถ้าจะให้เป็นมหาจังงัง ให้ภาวนาคาถานี้ ๘ คาบเป็นมหาจังงังแล ถ้าจะให้เป็นมหาละลวยให้ภาวนา ๙ คาบ
ถ้าช้างม้าวัวควายสัตว์ที่ดุร้ายทั้งหลาย ให้เสกหญ้าเสกของให้มันกิน กลับใจอ่อนรักเราแล ถ้าภูตพรายมันเข้าอยู่คน เสกข้าวให้มันกินออกแล
ถ้าปรารถนาจะให้เสียงเพราะ ให้เสกสีผึ้งสีปากเสกหมากกินไป เทศนาสวดร้องเป็นที่พอใจคนทั้งหลาย
ให้เสกแป้งผัดหน้า เสกมงกุฎรัดเกล้า เป็นสง่าราศีใครเห็นใครรักทุกคน

อนึ่งให้เอาใบลานหรือกระดาษว่าวมาลงคาถานี้ ทำเป็นมงคลเสกด้วยตัวเอง สารพัดกันศาสตราอาวุธทั้งหลาย เป็นวิเศษนัก
พระคาถาบทนี้ พระมหากษัตริย์แต่เก่าก่อนทรงใช้ประจำทุกพระองค์แล


ฝอยท่วมหลังช้าง


:b8: :b8: :b8:
สวดทุกวัน....แต่เพิ่งจะรู้อานิสงค์..นี้แหละ.. :b20: :b20: :b20:

สาธุ..

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/