ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

วิธีอ่านภาษาบาลี
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=31324
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  หลับอยุ่ [ 03 พ.ค. 2010, 22:39 ]
หัวข้อกระทู้:  วิธีอ่านภาษาบาลี

วิธีอ่านคำ ภาษาบาลี คำในภาษาบาลี เมื่อนำมาเขียนถ่ายทอดเป็นภาษาไทยแล้ว จะมีลักษณะที่ควรสังเกตประกอบการอ่าน ดังนี้ ๑. ตัวอักษรทุกตัวที่ไม่มีเครื่องหมายใดอยู่บนหรือล่าง และไม่มีสระใดๆ กำกับไว้ ให้อ่านอักษรนั้นมีเสียง "อะ" ทุกตัว เช่น อรหโต อ่านว่า อะ-ระ-หะ-โต
ภควา อ่านว่า ภะ-คะ-วา
นมามิ อ่านว่า นะ-มา-มิ
โลกวิทู อ่านว่า โล-กะ-วิ-ทู๒. เมื่อตัวอักษรใดมีเครื่องหมาย ฺ (พินทุ) อยู่ข้างใต้แสดงว่าอักษรนั้นเป็นตัวสะกดของอักษรที่อยู่ข้างหน้า ผสมกันแล้วให้อ่านเหมือนเสียง อะ+(ตัวสะกด) นั้น เช่น สมฺมา (สะ+ม = สัม) อ่านว่า สัม-มา
สงฺโฆ (สะ+ง = สัง) อ่านว่า สัง-โฆยกเว้นในกรณีที่พยัญชนะตัวหน้ามีเครื่องหมายสระกำกับอยู่แล้ว ก็ให้อ่านรวมกันตามตัวสะกดนั้น เช่น พุทฺโธ อ่านว่า พุท-โธ
พุทฺธสฺส อ่านว่า พุท-ธัส-สะ
สนฺทิฏฺ ฺฐิโย อ่านว่า สัน-ทิฏ-ฐิ-โย
ปาหุเนยฺโย อ่านว่า ปา-หุ-เนย-โย๓. เมื่ออักษรใดมีเครื่องหมาย ํ (นฤคหิต) อยู่ข้างบนตัวอักษร ให้อ่านให้เหมือนอักษรนั้นมีไม้หันอากาศและสะกดด้วยตัว "ง" เช่น อรหํ อ่านว่า อะ-ระ-หัง
สงฺฆํ อ่านว่า สัง-ฆัง
ธมฺมํ อ่านว่า ธัม-มัง
สรณํ อ่านว่า สะ-ระ-นัง
อญฺญํ อ่านว่า อัญ-ญังแต่ถ้าตัวอักษรนั้นมีทั้งเครื่องหมาย ํ (นฤคหิต) อยู่ข้างบนและมีสระอื่นกำกับอยู่ด้วย ก็ให้อ่านออกเสียงตามสระที่กำกับ + ง (ตัวสะกด) เช่น พาหุ ํ อ่านว่า พา-หุง๔. เมื่ออักษรใดเป็นตัวนำแต่มีเครื่องหมาย ฺ (พินทุ) อยู่ข้างใต้ด้วย ขอให้อ่านออกเสียง "อะ" ของอักษรนั้นเพียงครึ่งเสียงควบไปกับอักษรตัวตาม เช่น สฺวากฺขาโต อ่านว่า สะหวาก-ขา-โต

เจ้าของ:  Zac [ 08 พ.ค. 2010, 23:34 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: วิธีอ่านภาษาบาลี

ขอบคุณครับ tongue

เจ้าของ:  ทักทาย [ 09 พ.ค. 2010, 10:20 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: วิธีอ่านภาษาบาลี

:b8: อนุโมทนาค่ะ :b8:

เจ้าของ:  วรานนท์ [ 09 พ.ค. 2010, 11:59 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: วิธีอ่านภาษาบาลี

:b48: :b8: :b48:

อนุโมทนาสาธุด้วยครับ

:b48: :b8: :b48:

เจ้าของ:  ธรรมบุตร [ 09 พ.ค. 2010, 15:20 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: วิธีอ่านภาษาบาลี

รูปภาพ

:b8: อนุโมทนา..สาธุด้วยครับ :b8:

เจ้าของ:  ฟ้าใสใส [ 21 ธ.ค. 2011, 23:31 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: วิธีอ่านภาษาบาลี

:b44: กราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้เจริญในธรรมและกัลยาณมิตรนะเจ้าค่ะ มีดวงตาเห็นธรรม มีความสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม มีความสุขความเจริญ และอยู่เย็นเป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้านะค่ะ :b8: :b8: :b8: :b20:

ไฟล์แนป:
Lotus178.jpg
Lotus178.jpg [ 2.92 KiB | เปิดดู 3911 ครั้ง ]

เจ้าของ:  bluebird [ 28 เม.ย. 2012, 01:32 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: วิธีอ่านภาษาบาลี

:b44: :b8: :b8: :b8: :b41:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/