ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ประวัติบทสวด “พาหุงมหากาฯ”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=31117
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 25 เม.ย. 2010, 18:36 ]
หัวข้อกระทู้:  ประวัติบทสวด “พาหุงมหากาฯ”

รูปภาพ
[พระเจดีย์ชัยมงคล วัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา
: อนุสรณ์แห่งชัยชนะในการยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช]ป ร ะ วั ติ พ า หุ ง ม ห า ก า ฯ

ระหว่างที่กรมศิลปากรใช้งบประมาณ ๒๐ ล้านบาท
บูรณะซ่อมแซมพระเจดีย์ชัยมงคล
วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นั้น

มีเรื่องราวที่ พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม)
เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี และเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ได้ขออนุญาตเจ้าหน้าที่ของกรมศิลปากร
อัญเชิญ พระธาตุ พระซุ้มเสมาชัย พระซุ้มเสมาขอ
พระสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ซึ่งหลวงพ่อได้เก็บรักษาไว้เป็นจำนวนมาก
และอีกส่วนหนึ่งได้สร้างขึ้นใหม่ตามแบบดั้งเดิม
ที่พบในเจดีย์ใหญ่ใกล้กับวัดอัมพวัน
ซึ่งถูกน้ำจนพังลงแม่น้ำ เป็นพระแตกหักชำรุดผุพัง

จึงได้เอามาป่นผสมสร้างเป็นพระใหม่
เพื่อนำไปบรรจุไว้ที่พระเจดีย์ชัยมงคล


หลวงพ่อเล่าว่า

“คืนวันก่อนวันเดินทาง ๗ วัน
อาตมานอนหลับฝันว่า ได้พบพระสงฆ์อาวุโสรูปหนึ่ง
ครองจีวรคร่ำสมณสารูปเรียบร้อยน่าเลื่อมใส ผู้รัตตัญญู
จึงได้น้อมนมัสการท่าน

ท่านหยุดยืนตรงหน้าอาตมา กล่าวว่า

ฉันคือ สมเด็จพระพนรัตน์ วัดป่าแก้วแห่งกรุงศรีอยุธยา ขอบอกท่านว่า
วันที่ท่านจะไปบรรจุพระสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ที่พระเจดีย์ใหญ่ในวัดใหญ่ชัยมงคลนั้น
เมื่อท่านขึ้นไปบนพระเจดีย์แล้ว อย่าขึ้นไปถึงยอดพระเจดีย์

ท่านจงโดดลงไปในบ่อ จะให้ของดีที่ฉันได้จารึกถวายพระเกียรติ
แด่พระบรมมหาบพิตรสมภารเจ้า สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงสร้างพระเจดีย์ใหญ่
ฉลองชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชแห่งพม่า
และทรงประกาศอิสรภาพของกรุงศรีอยุธยา
จากพม่าหงสาวดีเป็นครั้งแรก
ท่านไปนำมาคัดลอกไว้เพื่อเผยแพร่ต่อไป
เมื่อคัดลอกเสร็จให้เอาไปคืนไว้ที่เดิม เวลาตี ๒”


ในฝันนี้อาตมาได้รับปากท่าน
เมื่อตื่นนอนก็ทบทวนความฝัน และนึกอยู่ในใจว่า

“เราเองกำหนดจิตด้วยกรรมฐาน
มีสติอยู่เสมอ เรื่องฝันฟุ้งซ่านเป็นไม่มีแน่”


เมื่อถึงวันนำพระธาตุและวัตถุมงคลไปบรรจุ
หลวงพ่อได้ขอแรงเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรกับศิษย์ที่ไปด้วย
นำพระธาตุและวัตถุมงคลปีนไต่นั่งร้านขึ้นไปบรรจุไว้บนยอดพระเจดีย์
ขณะเดียวกันหลวงพ่อได้อธิษฐานบอก สมเด็จพระพนรัตน์
แล้วโดดลงไปในบ่อภายในพระเจดีย์ ได้พบใบลานทองคำ
จำนวน ๑๓ เล่ม เอามามัดรวมกันแล้วสอดไว้ในหน้าอก

“อาตมาได้พบว่าสิ่งที่สมเด็จพระพนรัตน์ วัดป่าแก้ว
ได้จารึกถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบรมบพิตร
พระราชสมภาพเจ้า สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระผู้ไม่เคยแพ้ทัพ
ก็คือ บทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ
และพระพาหุงฯ ที่เริ่มด้วย “พาหุงสะหัส” ไปจนถึง “ทุคคาหะทิฏฐิ”
เรื่อยไปถึง “มหากรุณิโก นาโถ หิตายะ” จนถึง “ชะยันโต โพธิยา”
และจบลงด้วย “ชะยะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สัพพะพุทธา สัพพะธัมมา สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุเตฯ


อาตมา เรียกรวมกันว่า “พาหุงมหากาฯ”

(มีต่อ)

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 25 เม.ย. 2010, 18:49 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ป ร ะ วั ติ พ า หุ ง มห า ก า

รูปภาพ
[พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ประดิษฐาน ณ ทุ่งภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา]สมเด็จพระพนรัตน์ วัดป่าแก้ว ได้จารึกในใบลานทองคำทั้งสองด้าน
จำนวน ๙ ลาน อีก ๓ ลาน เป็นลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ถวายรายงานแด่สมเด็จพระพนรัตน์ วัดป่าแก้ว
ด้วยความเคารพในฐานะพระอาจารย์”


สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ถวายรายงานในใบลานทองคำว่า

“ข้าพระพุทธเจ้าขอนมัสการกราบเรียนว่า
ได้ไปทัพ สวดมนต์ถวายพระพรชัยที่สมเด็จฯ ถวายมา
สวดพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ พาหุงฯ
พอชยันโตฯ ช้างตกมันเลยวิ่งเข้าไปในวงล้อมกองทัพพม่า
ช้างวิ่งเข้าไปชนเสยช้างของพระมหาอุปราช
เมื่อพระมหาอุปราชเงื้อฟัน
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงก้มหลบ ดาบได้ถูกพระมาลาเบี่ยง

ในขณะที่ทรงก้มหลบ
ได้ทรงเสือกพระของ้าวเข้าใต้รักแร้คล้องพระศอ
และทรงชักของ้าว ช้างได้ช่วยดึงถอยหลัง
เซไปชนและขาหลังยันต้นพุทธา
พระมหาอุปราชเศียรขาดสะพายแล่ง
พอดีกับกองทัพของกรุงศรีอยุธยาเข้ามาโอบล้อมไว้

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ทรงมีรับสั่งให้เสนาบดีนิมนต์พระสงฆ์ ๑๐๘ รูป
สดับปกรณ์บังสุกุลเพื่อแสดงความกตัญญู
และขออโหสิกรรมต่อพระมหาอุปราช
เพราะไม่เคยแค้นผูกพยาบาทจองเวรกันแต่ประการใด
และให้อัญเชิญพระศพคืนสู่กรุงหงสาวดี

และทรงมีรับสั่งให้เสนาบดีเก็บเม็ดพุทธา ๒ พาน
พานหนึ่งนำไปถวายสมเด็จพระพนรัตน์ เพื่อหว่านในวัดป่าแก้ว
อีกพานหนึ่งให้หว่านในกรุงศรีอยุธยาทั้งหมด
เพื่อแสดงความกตัญญูแก่ต้นพุทรา”


หลวงพ่อได้เล่าต่อไปอีกว่า

มิใช่แต่เพียง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เท่านั้น
ที่ทรงพบความมหัศจรรย์ของบทสวดพาหุงมหากาฯ
แม้ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

เมื่อครั้งดำรงพระอิสรยยศเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก
ก็ได้เคยทรงใช้เจริญรอยตามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
และทรงประสบความสำเร็จในการกอบกู้ชาติมาแล้ว


“ตั้งแต่นั้นมา อาตมาจึงสอนญาติโยมให้สวดพาหุงมหากาฯ เป็นต้นมา
เพราะอะไร เพราะพาหุงมหากานั้นเป็นบทสวดที่มีค่าที่สุด มีผลดีที่สุด
เพราะเป็นชัยชนะอย่างสูงสุดของพระบรมศาสดาจากพญาวัสดีมาร
จากอาฬาวกะยักษ์ จากช้างนาฬาคิรี จากมหาโจรองคุลีมาล
จากนางมาณวิภา จากสัจจกะนิครนถ์
จากพญานันโทปนันทะนาคราช และจากท่านท้าวผกาพรหม

เป็นชัยชนะที่พระพุทธองค์ทรงชนะด้วยอำนาจแห่งอิทธิปาฏิหาริย์
และด้วยอำนาจแห่งบารมีธรรมโดยแท้

ผู้ใดได้สวดเป็นประจำทุกวันจะมีชัยชนะ
มีความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรตลอดกาล
มีสติระลึกได้เมื่อตายก็ไปสู่สุคติภูมิ
ขอให้ญาติโยมทั้งหลายสวดมนต์บทพาหุงมหากาฯ กันให้ถ้วนหน้า
นอกจากจะคุ้มครองตัวเองแล้ว ยังคุ้มครองครอบครัวได้


สวดมากเข้า สวดกันทั้งประเทศ
จะช่วยให้ประเทศชาติมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง
พวกคนพาลสันดาลหยาบก็แพ้ภัยไปถ้วนหน้า”


รูปภาพ
[พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ประดิษฐาน ณ พระตำหนัก วัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา]:b8: :b8: :b8:

(ที่มา : “พาหุงมหากาฯ” ใน สมเด็จพระนเรศวรมหาราช :
ประวัติวัดใหญ่ชัยมงคล
โดย เพิ่มศักดิ์ วรรลยางกูร, พิมพ์ครั้งที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๘,
อมรินทร์พรินติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), หน้า ๒๐๕-๒๐๗)


= บทสวด พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20555

= “พุทธวิธีชนะมาร” จากบทสวด “พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=43605

= ประวัติวัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา
: อนุสรณ์แห่งชัยชนะในการยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรฯ

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=19821

เจ้าของ:  enlighted [ 30 เม.ย. 2010, 08:24 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ป ร ะ วั ติ พ า หุ ง ม ห า ก า

อนุโมทนาสาธุคร๊าบบ

เจ้าของ:  sirinpho [ 18 ต.ค. 2015, 11:15 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ป ร ะ วั ติ พ า หุ ง ม ห า ก

:b8: Kiss

เจ้าของ:  อุบาสกน้อย [ 24 ม.ค. 2017, 13:54 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประวัติบทสวด “พาหุงมหากาฯ”

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 20 ม.ค. 2019, 08:14 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประวัติบทสวด “พาหุงมหากาฯ”

Kiss
:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  Duangtip [ 09 มิ.ย. 2019, 14:35 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประวัติบทสวด “พาหุงมหากาฯ”

:b39: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  ดาราวรรณ [ 14 ก.ค. 2019, 09:49 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ประวัติบทสวด “พาหุงมหากาฯ”

:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/