ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20798
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  TU [ 25 ก.พ. 2009, 11:00 ]
หัวข้อกระทู้:  ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ

.............ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ

(หันทะ มะยัง ปัจฉิมะพุทโธวาทะปาฐัง ภะณามะ เส)

หันทะทานิ ภิกขะเว อามันตะยามิ โว,

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย, บัดนี้ เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่า,

วะยะธัมมา สังขารา,

สังขารทั้งหลาย มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา,

อัปปะมาเทนะ สัมปาเทถะ,

ท่านทั้งหลาย, จงยังประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน
ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด,

อะยัง ตะถาคะตัสสะ ปัจฉิมา วาจา,

นี้เป็นพระวาจาตรัสในครั้งสุดท้าย ของพระตถาคตเจ้า.


:b8:

...คัดลอกเนื้อหามาจาก...
หนังสือสวดมนต์-ไหว้พระ-สาธยายธรรม (แปล)
ธรรมานุสรณ์แด่พระอาจารย์สุโข กตปุญโญ

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20792

เจ้าของ:  อัญญาสิ [ 25 ก.พ. 2009, 20:15 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ

:b8: :b8: :b44:

วะยะธัมมา สังขารา, สังขารทั้งหลาย มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา,


:b8: :b8: เจริญในธรรม

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/