ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

คำสมาทานศีล ๕
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20530
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  TU [ 11 ก.พ. 2009, 18:31 ]
หัวข้อกระทู้:  คำสมาทานศีล ๕

................. คำสมาทานศีล ๕

ข้อ ๑ ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือ
เว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเอง และไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่า

ข้อ ๒ อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือ เว้นจากการลัก ฉ้อ
ของผู้อื่นด้วยตนเอง และไม่ใช้ให้ผู้อื่นลัก ฉ้อ

ข้อ ๓ กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือ เว้นจากการประพฤติผิดในกาม

ข้อ ๔ มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือ เว้นจากการพูดไม่จริง

ข้อ ๕ สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือ เว้นจากการดื่มสุราและเมรัย
อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท

อิมานิ ปัญจะ สิกขาปะทานิ
สีเลนะ สุคะติง ยันติ
....สีเลนะ โภคะสัมปะทา
สีเลนะ นิพพุติง ยันติ
...ตัส๎มา สีลัง วิโสธะเย.


:b8:

...คัดลอกเนื้อหามาจาก...
หนังสือสวดมนต์-ไหว้พระ-สาธยายธรรม (แปล)
ธรรมานุสรณ์แด่พระอาจารย์สุโข กตปุญโญ

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20792

:b39: รวมกระทู้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ “วันโกน-วันพระ”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=23&t=45496

เจ้าของ:  ฌาณ [ 24 ก.พ. 2009, 13:19 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คำสมาทานศีล ๕

:b8:

เจ้าของ:  อัญญาสิ [ 26 ก.พ. 2009, 19:02 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: คำสมาทานศีล ๕

:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/