ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

คำถวายมหาสังฆทานพิเศษ
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20519
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  TU [ 11 ก.พ. 2009, 16:25 ]
หัวข้อกระทู้:  คำถวายมหาสังฆทานพิเศษ

................. คำถวายมหาสังฆทานพิเศษ

อิมานิ มะยัง ภันเต, ภัตตานิ สะปะริวารานิ, ธัมมิกานิ ธัมมะลัทธานิ, ติณณัง
ระตะนานัญจะ, มะหาภิกขุสังฆัญจะ, สามะเณรานัญจะ สีละวันตานัง, อุปาสะกานัญจะ,
โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต, ติระตะนัญจะ, มะหาภิกขุสังโฆ จะ, สามะเณรา จะ,
สีละวันโต, อุปาสะกา จะ, อิมานิ ภัตตานิ, สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณหาตุ,
อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุอาทีนัง, ญาตะกานัญจะ, ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ.


ข้าแต่พระรัตนตรัยและพระสงฆ์หมู่ใหญ่ พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสก
อุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหาร
กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เป็นของชอบธรรม ได้มาแล้วโดยธรรม
น้อมบูชาแด่พระรัตนตรัย น้อมถวายแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ พร้อมทั้งสามเณร
และอุบาสกอุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย ขอพระรัตนตรัย พระสงฆ์หมู่ใหญ่
พร้อมทั้งสามเณร และอุบาสกอุบาสิกา ผู้มีศีลทั้งหลาย จงรับซึ่งภัตตาหาร
กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย
แก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีบิดามารดาเป็นต้นด้วย สิ้นกาลนานเทอญ.


:b8:

...คัดลอกเนื้อหามาจาก...
หนังสือสวดมนต์-ไหว้พระ-สาธยายธรรม (แปล)
ธรรมานุสรณ์แด่พระอาจารย์สุโข กตปุญโญ

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20792

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/