ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

คำถวายสังฆทานธรรมดา
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20518
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  TU [ 11 ก.พ. 2009, 16:19 ]
หัวข้อกระทู้:  คำถวายสังฆทานธรรมดา

................. คำถวายสังฆทานธรรมดา

อิมานิ มะยัง ภันเต, ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยามะ,
สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ ภัตตานิ สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ
อัมหากัง, ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ.


ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหาร
กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ
ซึ่งภัตตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญ.


:b8:

...คัดลอกเนื้อหามาจาก...
หนังสือสวดมนต์-ไหว้พระ-สาธยายธรรม (แปล)
ธรรมานุสรณ์แด่พระอาจารย์สุโข กตปุญโญ

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=28&t=20792

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/