ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ใช้สมบัติบิดามารดาให้เป็นประโยชน์ (หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=27&t=58511
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 11 ม.ค. 2020, 14:23 ]
หัวข้อกระทู้:  ใช้สมบัติบิดามารดาให้เป็นประโยชน์ (หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม)

รูปภาพ

พระอาจารย์บุญมา คัมภีรธัมโม
วัดป่าสีห์พนม
ต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร


:b39:

สรุปแล้ว ก้อนสกลกายถ้าจะพูดตามความจริงแล้วไมใช่ของเรา ถ้าจะตั้งชื่อให้ถูกตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว ธาตุดินเป็นสมบัติของบิดา เป็นคุณของบิดา ธาตุน้ำเป็นสมบัติของมารดา เป็นคุณของมารดา ธาตุไฟก็ให้ความอบอุ่น ธาตุลมก็อาศัยพัดไปพัดมาให้ธาตุทั้งสี่สามัคคีดันตั้งอยู่ได้ชั่วระยะเท่านั้นสุดท้ายมันก็จะแตก

จริงๆ แล้วพวกเราใช้อยู่ในปัจจุบันใช้สมบัติของบิดามารดา นี่ผู้ใช้เป็นเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตน ผู้ใช้ไม่เป็น เป็นบาปเป็นกรรม บาปกรรมอันนี้นี่ล่ะผลักดันให้พวกเรามาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่ในโลกไม่มีที่จบที่สิ้น เพราะฉะนั้นท่านจึงให้กราบไหว้บูชาบิดามารดา ยกพ่อยกแม่ไว้ที่สูง เอาสมบัติของบิดามารดานี่สร้างคุณงามความดีรักษาตน สร้างคุณงามความดีขั้นต้นแต่การให้ทานการรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนา สะสมไว้ซึ่งบุญกุศล

สะสมไปสะสมไป เมื่อมันมากเข้า เมื่อมากเข้า มากเข้า มากเข้า มากเข้า ทีนี้ก็มันจะให้ผล เมื่อมันให้ผลแล้วนั่นล่ะเราจะเห็นคุณของการปฏิบัติ และจะเห็นคุณบิดาหนึ่ง เห็นคุณมารดาหนึ่ง เห็นคุณพระพุทธและเห็นคุณพระธรรมและเห็นคุณพระสงฆ์ เพราะว่า พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บิดา มารดา มันก็จะวิ่งมารวมอยู่กับเรา อยู่ที่ไหนล่ะ อยู่ในดวงจิตดวงใจของเรานี้ พ่อเราก็อยู่ที่นี่ ถ้าจิตใจของเราเข้าไปถึงตน เข้าไปถึงธรรมแล้วนี่ พ่อเราไปอยู่ที่นี่ ตนของตนก็อยู่ที่นี่ พ่อเราก็อยู่ที่นี่แม่เราก็อยู่ที่นี่ พระพุทธก็อยู่ที่นี่ พระธรรมก็อยู่ที่นี่ พระสงฆ์ก็อยู่ที่นี่

พระพุทธะก็คือตัวผู้รู้ ธัมมะคือคำสอนของพระพุทธเจ้า สังฆะก็คือผู้ปฏิบัติ ใครล่ะปฏิบัติ เราแหล่ะ ตนของตนนี่แหละเป็นผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติทั้งในศีล ปฏิบัติทั้งในธรรม มาปฏิบัติ มาทำตนของตนให้เป็นที่พึ่งของตน เพราะฉะนั้นจึงได้ว่า มาปฏิบัติทำตนของตนให้เป็นที่พึ่งของตนแล้วทีนี่ ท่านว่า อัตตาหิ อัตตโน นาโถ ตนนั้นแลเป็นที่พึ่งของตน โกหิ นาโถ ปโรสิยา คนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้นั่น


:b47: :b47:

ส่วนหนึ่งจากพระธรรมเทศนาหัวข้อ
“การภาวนาตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า”

http://www.youtube.com/watch?v=t0wdQDcbh0M

:: ประวัติและปฏิปทา “หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=46493

:: รวมคำสอน “หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=58512

:: หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม สอนกรรมฐาน
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=2&t=42142

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/