ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

"ทุกข์โศกเกิดจากความรัก" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=27&t=57030
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  ธรรมโฆษ [ 19 ม.ค. 2019, 06:46 ]
หัวข้อกระทู้:  "ทุกข์โศกเกิดจากความรัก" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

รูปภาพ

"ทุกข์โศกเกิดจากความรัก"

" .. บางคนเมื่ออยู่ในโลกนี้ "ทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนปรารถนาว่าได้สิ่งนั้นมาแล้วจะได้ความสุข เมื่อได้มาแล้วกลับตรงกันข้าม จึงเป็นเหตุให้เบื่อหน่ายทุกข์ทั้งหลายในโลกนี้" จึงได้พยายามทำคุณงามความดี ทำทานรักษาศีล เป็นต้น เพื่อผลอันเลิศในสุคติเบื้องหน้า

"ถ้าผู้มีปัญญามามองเห็นโทษของทุกข์ในความปรารถนานานาประการว่า มันเป็นต้นเหตุของกองทุกข์ทั้งปวงแล้ว" มาพยายามระงับความอยาก "ด้วยการอบรมสมถะและวิปัสสนา รู้แจ้งแทงตลอดในสัพพเญยยธรรมทั้งปวง" พ้นจากบ่วงของมาร ถึงซึ่งพระปรินิพพานเป็นที่สุด "เหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่ยกทุกข์ขึ้นมาเป็นเหตุทั้งนั้น"

"แต่ถ้าผู้ไม่มีปัญญา เห็นทุกข์เป็นของไม่มีค่า ทั้งไม่เป็นที่ปรารถนาแล้ว จะเป็นผู้ประมาท" ไม่สามารถหาของไว้แลกเปลี่ยนเอา "แล้วจะเสียใจนอนระทมทุกข์อยู่แต่ผู้เดียว" พระพุทธเจ้าตรัสว่า "ความโศกเกิดจากความรัก ความกลัวก็เกิดจากความรัก ถ้าความรักไม่มีเสียแล้ว ความโศกและความกลัวจะมีมาแต่ที่ไหน" .. "

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

http://tesray.com/three-dhamma-forces/

:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/