ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

เรื่องผู้หญิง อันตรายของพระภิกษุ (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=27&t=56137
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  TU [ 06 มิ.ย. 2013, 17:16 ]
หัวข้อกระทู้:  เรื่องผู้หญิง อันตรายของพระภิกษุ (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม)

รูปภาพ

เรื่องผู้หญิง
อันตรายของพระภิกษุสามเณรทั้งบวชใหม่ บวชเก่า
เทศนาธรรมโดย หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม
วัดป่าทรัพย์ทวี ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา


:b44: :b44:

พระเณรเราต้องไม่ประมาท ตราบใดที่เรายังไม่สิ้น “กิเลส” เราอย่าไปเปิดโอกาสให้ “กิเลส” มันมาถล่มทลายเรา คือว่าเราบวชมาแล้ว เราหมดหน้าที่ของความเป็นโยมแล้ว เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปคิดชอบหรือไม่ชอบอะไร เพราะการบวชนั้นต้องบวชทั้งกาย ทั้งวาจา ทั้งใจ ถ้าเราไม่เปิดโอกาสให้ “ผู้หญิง” มาเกี่ยวข้อง เขาจะมาเกี่ยวข้องกับเราไม่ได้เป็นเด็ดขาด

ส่วนใหญ่โยมทำบุญตักบาตรถวายทานเป็นผู้หญิง เพราะเขาถือว่าเป็นหน้าที่เป็นความรับผิดชอบในครอบครัว ในพระศาสนา และในการสร้างคุณงามความดี ให้เราปฏิบัติตามพระวินัยให้เคร่งครัด

หากมีเหตุจำเป็นให้เกี่ยวข้องกับผู้หญิง ต้องห้ามอยู่กับผู้หญิงสองต่อสองหรือกับผู้หญิงหลายคน หรืออยู่ในที่ลับหูลับตากับผู้หญิง ไม่เขียนจดหมายหรือโทรศัพท์ติดต่อกับผู้หญิง พยายามไม่ให้ผู้หญิงมาเกี่ยวข้องกับเราโดยการเป็นโยมอุปัฏฐากส่วนตัว ไม่เดินทางไปไหนมาไหนกับผู้หญิง ไม่ไปบ้าน ไม่ไปในสถานที่ที่มีผู้หญิง-อุบาสิกาโดยไม่มีเหตุสมควร ถ้าชอบให้โยมผู้หญิงเป็นโยมอุปัฏฐากรับผิดชอบนั้นแสดงว่าไม่ถูกต้องแล้ว พระส่วนใหญ่ที่ตั้งใจว่าจะบวชไม่สึก มุ่งมรรคผลนิพพาน มักจะมาเสียกับผู้หญิงนี้แหละ ถ้าไม่ถึงกับสึก ก็ร่อแร่หมดสภาพหาความเจริญได้ยาก

พระเราส่วนใหญ่บวชมาแล้วผิวพรรณก็ผ่องใส นิสัยก็เรียบร้อยมีความสงบ มีสติมีปัญญา พูดก็เพราะ เป็นสาเหตุทำให้ผู้หญิงชอบมาพูดคุยมาคลุกคลี ไม่ว่าสาวเล็กสาวใหญ่ สาวแก่แม่ม่าย ภรรยาเขา ให้เราถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญหรือเป็นโลกวัชชะ ผิดทั้งทางโลกและทางธรรม อย่าให้เกิดความเศร้าหมอง

ให้เรารักษาพระวินัยเราเหมือนกับพระสารีบุตรตอนที่ไปภาวนาในป่ากับพระโมคคัลลานะแล้วป่วย มีเทวดาได้ยินพระสารีบุตรสนทนากับพระโมคคัลลานะว่า เคยได้ฉันข้าวมธุปายาสแล้วหาย จึงไปเข้าฝันชาวบ้านให้ทำข้าวมธุปายาสมาใส่บาตร พระโมคคัลลานะจึงได้นำมาให้พระสารีบุตรฉัน แต่พระสารีบุตรรู้ด้วยพระปัญญาญานว่าอาหารนี้ได้มาโดยมิชอบ เพราะมีเทวดาไปบอกชาวบ้านให้ใส่บาตร ท่านจึงให้พระโมคคัลลานะเทข้าวมธุปายาสทิ้งเสีย ทันทีที่ข้าวมธุปายาสตกถึงพื้น โรคท้องของพระสารีบุตรก็หายฉับพลัน

การรักษาศีลของพระอริยเจ้าเป็นสิ่งที่ละเอียดมาก ทุกวันนี้พระกรรมฐานนั่งอยู่กับผู้หญิงโดยไม่มีผู้ชายนั่งอยู่ด้วยก็มีมาก ให้เราดูตัวอย่างครูบาอาจารย์ ท่านจะไม่นั่งคุยกับผู้หญิงสองต่อสอง ถ้ามีเหตุที่จะต้องพูดคุยก็มีพระเณรหรือโยมผู้ชายนั่งอยู่ด้วย ถ้าหมดธุระจำเป็นแล้วก็กล้าบอกให้โยมกลับบ้าน ให้มีความเคารพต่อพระพุทธเจ้ามากกว่าเกรงใจผู้หญิง ก็ให้พระเก่าพระใหม่อย่าไปหลงประเด็น ให้ยึดถือพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ดี เราจะได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้ตามปรารถนา

:b8: :b8: :b8:

รูปภาพ

= รวมคำสอน “หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม” วัดป่าทรัพย์ทวี
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=47448

= ประมวลภาพ “หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม” วัดป่าทรัพย์ทวี
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=37258

= รวมคำสอนของครูบาอาจารย์เกี่ยวกับเรื่อง “กามกิเลส”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=48213

เจ้าของ:  Duangtip [ 10 ม.ค. 2019, 09:14 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เรื่องผู้หญิง อันตรายของพระภิกษุ (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม)

:b47: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/