ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

ความรักจากอธิษฐาน (ท่านศิยะ ณัญฐสวามี)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=27&t=29527
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  กุหลาบสีชา [ 13 ก.พ. 2010, 21:45 ]
หัวข้อกระทู้:  ความรักจากอธิษฐาน (ท่านศิยะ ณัญฐสวามี)

รูปภาพ

ค ว า ม รั ก จ า ก อ ธิ ษ ฐ า น
ท่านศิยะ ณัญฐสวามี (ดร.ไชย ณ พล)


อธิษฐานจิต คือองค์ประกอบอีกประการหนึ่ง
ที่ดึงจิตใจบุคคลให้ผูกพันและรักกันได้


มีบุคคลอยู่ ประเภท ที่มักอธิษฐานรัก
และร่วมชีวิตกิจการงานกันคือ

๑. ผู้ที่เคยอยู่ร่วมกันมาด้วยความราบรื่นกันเป็นส่วนใหญ่

ให้ความสุขใจและคุณค่ากันและกันอย่างดียิ่ง
มักที่จะอธิษฐานที่จะรัก และร่วมชีวิตกันอีก
ไม่ว่าจะเป็นพ่อ แม่ ลูก สามี ภรรยา
พี่น้อง เจ้านาย ลูกน้อง หรือเพื่อนพ้องก็ตาม

๒. ผู้ที่ประสงค์ทำกิจเกื้อกูลมหาชน

เช่น การที่จะสนับสนุนใครสักคนให้บำเพ็ญเพียรเป็นพระพุทธเจ้า
เพื่อสถาปนาพุทธธรรมไว้เกื้อกูลแก่ชาวโลก

การจะกระทำเช่นนี้ได้ มิอาจกระทำได้โดยใครเพียงคนเดียว
ต้องทำกันเป็นทีม ซึ่งจะได้รับการเลือกสรรอย่างเป็นระบบ

บุคคลเหล่านี้จะอธิษฐานร่วมชีวิต และกิจกรรมกันตลอดไป
จนกว่าจะถึงชาติสุดท้าย
คือ ชาติที่ทุกคนสำเร็จเป็นพระอรหันต์
และได้สถาปนาพุทธธรรมไว้เพื่อความร่มเย็นของโลกแล้ว
ต่างก็จะพร้อมกันเข้านิพพานในชาตินั้น


บุคคลที่ร่วมอธิษฐานทำงานเป็นทีมนี้
จะมีความรัก ความปรองดอง เอื้ออาทร
และเกื้อกูลกันตลอดหนทางอันยาวไกล


ก็มีบ้างที่บางครั้งจะเข้าใจผิดกันไป
แต่ในที่สุดก็จะเข้าใจถูก
และกระชับความสัมพันธ์ให้มั่นคงยิ่งขึ้น

ลักษณะความสัมพันธ์กับกลุ่มนี้
จะพิเศษกว่าความสัมพันธ์ประเภทอื่นๆ
คือมีความสัมพันธ์ที่มั่นคง จากความจริงใจ เข้าใจ
และจะไม่พัวพันกันมากจนกลายเป็นปัญหา


เพราะคนเหล่านี้ยิ่งสร้างบารมีมาก จิตใจก็ยิ่งพัฒนา
คุณภาพความรักจึงสูงส่ง เอื้อต่อประโยชน์มากกว่าโทษ


การอธิษฐานร่วมสร้างบารมีนี้
สามารถอธิษฐานได้ทั้งในฐานะพระพุทธเจ้า
เป็นคู่บารมี คู่ธรรมเป็นอัครสาวก เป็นมหาสาวก
เป็นพันธมิตรทางธรรมและอื่นๆ


ซึ่งในแต่ละชาติของบุคคลที่อธิษฐานร่วมสร้างบารมีกันแล้ว
มักจะเกิดมาเป็นญาติกันบ้าง สามีภรรยาบ้าง
ผู้ร่วมงานบ้าง เพื่อนพ้องบ้าง ผู้เกี่ยวข้องระดับต่างๆ บ้าง
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายในการสร้างบารมีแต่ละชาติ
และกลไกกรรมกำกับชะตาในชาตินั้นๆ


:b8: :b8: :b8:

(คัดลอกบางตอนจาก : “ความรักจากอธิษฐาน”
ใน สั่งอารมณ์ให้ได้ดังใจปรารถนา โดย ศิยะ ณัญฐสวามี, หน้า ๑๖๑-๑๖๒)


:b44: รวมคำสอน “ดร.ไชย ณ พล (ศิยะ ณัญฐสวามี)”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=48689

เจ้าของ:  ทักทาย [ 14 ก.พ. 2010, 04:19 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ความรักจากอธิษฐาน : ท่านศิยะ ณัญฐสวามี

อนุโมทนา สาธุค่ะคุณโรส :b8:

เจ้าของ:  sirinpho [ 11 พ.ย. 2015, 21:35 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ความรักจากอธิษฐาน : ท่านศิยะ ณัญฐสวามี

rolleyes

เจ้าของ:  Duangtip [ 10 ม.ค. 2019, 09:10 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ความรักจากอธิษฐาน (ท่านศิยะ ณัญฐสวามี)

:b47: :b44: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  AAAA [ 27 ม.ค. 2019, 14:29 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: ความรักจากอธิษฐาน (ท่านศิยะ ณัญฐสวามี)

4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/