ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

พระพุทธศาสนาเป็นของมีคุณ (หลวงปู่หล้า เขมปัตโต)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=56734
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 13 พ.ย. 2018, 07:44 ]
หัวข้อกระทู้:  พระพุทธศาสนาเป็นของมีคุณ (หลวงปู่หล้า เขมปัตโต)

รูปภาพ

พระอาจารย์หล้า เขมปัตโต
วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ)
อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร


“เย เกจิ พุทธํ สรณํ คตา เส น เต คมิสฺสนฺติ อปายภูมึ ปหาย มานุสํ เทหํ เทวกายํ ปริปูเรสฺสนฺตีติ โย จ พุทฺธญฺจ ธมฺมญฺจ สงฺฆญฺจ สรณํ คโต.” ผู้ใดถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พุทธศาสนาเป็นที่พึ่งในจิตในใจแล้ว ผู้นั้นละโลกแล้วย่อมไปบันเทิงในสวรรค์

สัมมาทิฏฐิ-ความเห็นชอบ คือเห็นชอบในทางพระพุทธศาสนา ยินดีในทางพระพุทธศาสนา ถือว่าพระพุทธศาสนาเป็นของมีค่ามีคุณอยู่ทุกยุคทุกสมัยของโลก ไม่ลบเลือนไปทางไหน เราลองพิจารณาดูก็รู้จัก ผู้ที่ท่านเคารพนับถือพระพุทธศาสนานั้นท่านเป็นคนโง่กว่าเราดอกหรือ หรือท่านเป็นคนฉลาดกว่าเรา..ก็ควรดูตนเอง

ตัวอย่างเยี่ยงอย่างอันดีของพวกเรามีแล้ว สมเด็จพระบรมราชาเป็นประมุขของประเทศตลอดถึงพระบรมวงศานุวงศ์ขององค์ท่านก็หนักไปในทางพระพุทธศาสนา ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ก็ว่าได้ เอาเป็นเยี่ยงอย่างอันดีแล้ว เราอยู่ในประเทศอันสมควร ปฏิรูปเทศะ-ประเทศอันสมควร, เอตัมมังคะละมุตตะมัง เป็นมงคลอันอุดมดีส่วนหนึ่งจากพระธรรมเทศนาหัวข้อ
“ศาสนาของนักปราชญ์”


:b47: รวมคำสอน “หลวงปู่หล้า เขมปัตโต”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=38521

:b47: ประวัติและปฏิปทา “หลวงปู่หล้า เขมปัตโต”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=44660

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/