ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

พระธรรมเทศนาอย่างใดบริสุทธิ์-ไม่บริสุทธิ์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=49894
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  Hanako [ 14 เม.ย. 2015, 09:33 ]
หัวข้อกระทู้:  พระธรรมเทศนาอย่างใดบริสุทธิ์-ไม่บริสุทธิ์

รูปภาพ

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสดังนี้ว่า

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งมีความคิดอย่างนี้ว่า

โอหนอ ชนทั้งหลายพึงฟังธรรมของเรา
ก็แลครั้นฟังแล้วพึงเลื่อมใสซึ่งธรรม
ผู้ที่เลื่อมใสแล้วเท่านั้น จะพึงทำอาการของผู้เลื่อมใสต่อเรา
ดังนี้ ย่อมแสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่น
ภิกษุทั้งหลาย ธรรมเทศนาของภิกษุเห็นปานนี้แลไม่บริสุทธิ์


ส่วนภิกษุใดแล เป็นผู้มีความคิดอย่างนี้ว่า

พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้ว
เป็นข้อปฏิบัติอันผู้บรรลุจะพึงเห็นเอง
ไม่ประกอบด้วยกาล ควรเรียกให้มาดู
ควรน้อมเข้ามาในตน อันวิญญูชนจะพึงรู้เฉพาะตน

โอหนอ ชนทั้งหลายพึงฟังธรรมของเรา
ก็แลครั้นฟังแล้ว จะพึงรู้ทั่วถึงธรรม
ก็แลครั้นรู้ทั่วถึงแล้ว จะพึงปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้น
ดังนี้ จึงแสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่น

อาศัยความที่แห่งพระธรรมเป็นธรรมอันดี
จึงแสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่น
อาศัยความกรุณา จึงแสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่น
อาศัยความเอ็นดู จึงแสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่น
อาศัยความอนุเคราะห์ จึงแสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่น

ด้วยประการฉะนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ธรรมเทศนาของภิกษุเห็นปานนี้แลบริสุทธิ์:b45: :b45:


จากพระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๖ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๘
สังยุตตนิกาย นิทานวรรค "จันทูปมสูตร"

http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_it ... agebreak=0

เจ้าของ:  daoduan [ 21 เม.ย. 2015, 19:54 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระธรรมเทศนาอย่างใดบริสุทธิ์-ไม่บริสุทธิ์

บอร์ดพระพุทธเจ้า ทุกกระทู้ มีประโยชน์และน่าสนใจมากเลยค่ะ

เจ้าของ:  ฟ้าใสใส [ 01 พ.ค. 2016, 00:41 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระธรรมเทศนาอย่างใดบริสุทธิ์-ไม่บริสุทธิ์

:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/