ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

เขาพรหมโยนี สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง “อาทิตตปริยายสูตร”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=44908
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 09 มี.ค. 2013, 18:57 ]
หัวข้อกระทู้:  เขาพรหมโยนี สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง “อาทิตตปริยายสูตร”

รูปภาพ

เขาพรหมโยนี
สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง
“อาทิตตปริยายสูตร”


เขาคยาสีสะ ปัจจุบันเรียกว่า “เขาพรหมโยนี” เชื่อกันว่าพระพรหมถือกำเนิดขึ้นที่นี่ ตั้งอยู่ใกล้กับตัวจังหวัดคยา บนยอดเขาสามารถมองเห็นเมืองคยา และแม่น้ำเนรัญชรารอบด้าน เป็นสถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง “อาทิตตปริยายสูตร” พระสูตรอันว่าด้วยไฟ ๓ กอง คือ ราคัคคิ ไฟคือราคะ, โทสัคคิ ไฟคือโทสะ และโมหัคคิ ไฟคือโมหะ ซึ่งเป็นพระสูตรหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก โปรดแก่ชฎิล ๓ พี่น้อง คือ อุรุเวลกัสสปะ นทีกัสสปะ และคยากัสสปะ นักบวชลัทธิบูชาไฟ (นักบวชที่เกล้าผมมุ่นเป็นมวยสูงขึ้น) ซึ่งจัดเป็นลัทธิใหญ่ที่มีประชาชนนับถือเป็นอันมาก พร้อมกับบริวารอีก ๑,๐๐๐ คน จนบรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งหมด (รวมทั้งสิ้น ๑,๐๐๓ รูป)

เขาพรหมโยนี ปัจจุบันอยู่ในตำบลพุทธคยา อำเภอคยา จังหวัดคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย:b39: ที่มา >>> พุทธสังเวชนียสถาน
: สถานที่อันเป็นที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้า

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=39377

อาทิตตปริยายสูตร
: พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์)

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=48164

อาทิตตปริยายสูตร สรรพสิ่งร้อนเป็นไฟ
: ศ.(พิเศษ) เสฐียรพงษ์ วรรณปก

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=57856

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/