ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

เจาคัณฑีสถูป อนุสรณ์สถานที่พระพุทธเจ้าทรงพบปัญจวัคคีย์
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=44838
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 03 มี.ค. 2013, 16:12 ]
หัวข้อกระทู้:  เจาคัณฑีสถูป อนุสรณ์สถานที่พระพุทธเจ้าทรงพบปัญจวัคคีย์

รูปภาพ

เจาคัณฑีสถูป หรือ เจาคันธีสถูป
สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงพบปัญจวัคคีย์เป็นครั้งแรก
หลังจากตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ


:b40: :b47: :b40:

ครั้นเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงป่าอิสิปตนมฤคทายวันแล้ว
ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ คือ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ
ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาแต่ไกล จึงทำสัญญากันว่า
จะไม่ลุกรับ จะไม่ต้อนรับ แต่เมื่อพระองค์เสด็จมาถึง ต่างก็ลืมสัญญานั้นเสียหมด

สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงพบปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕
เป็นครั้งแรกหลังจากตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
เมื่อเสด็จมาถึงป่าอิสิปตนมฤคทายวัน (ปัจจุบันเรียกว่า สารนาถ)

ได้มีการสร้างพระสถูปเรียกว่า
“เจาคัณฑีสถูป”
เพื่อเป็นเครื่องระลึกว่า นี่เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงพบกับปัญจวัคคีย์
สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราวๆ พุทธศักราช ๑๐๐๐ ในช่วงราชวงศ์คุปตะ


เนื่องจากปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ได้หนีพระองค์มาจากพุทธคยา
ครั้งที่พระองค์ทรงเลิกบำเพ็ญทุกขกิริยาใหม่ๆ
ตามพุทธประวัติทรงจาริกจากพุทธคยามาถึงสารนาถเป็นเวลา ๒ เดือน

เดิมพระสถูปนี้มีความสูง ๓๐๐ ฟุต แต่ผุพังไปตามกาลเวลาเหลือเพียง ๗๐ ฟุต
ลักษณะส่วนบนของพระสถูปได้เบี่ยงเบนไปจากพุทธศิลป์ดั้งเดิมมาก
ด้วยว่าบิดาของพระเจ้าอักบาร์มหาราช กษัตริย์มุสลิมวงศ์โมกุล
พระนามว่า หุมายุน ได้เสด็จลี้ภัยทางการเมือง
แล้วมาหลบซ่อนข้าศึกที่พระสถูปแห่งนี้ เมื่อพ้นจากข้าศึกแล้ว
พระเจ้าอักบาร์มหาราช ทรงสำนึกบุญคุณของพระสถูป
ที่ทำให้พระบิดามาหลบซ่อนและรอดพ้นจากข้าศึกได้
จึงทรงให้มีการก่อสร้างต่อเติมพระสถูปขึ้นไปอีก แต่เพราะพระองค์เป็นมุสลิม
ทำให้ศิลปะของพระสถูปที่ถูกต่อเติมนี้ ออกมาในแนวศิลปแบบมุสลิม
และเพราะเป็นที่ระลึกต่อพระบิดาของพระเจ้าอักบาร์มหาราช
พระสถูปนี้จึงมีอีกชื่อหนึ่งว่า
สถูปหุมายุน

ปัจจุบันเจาคัณฑีสถูป พระสถูป ๘ เหลี่ยม ถือว่าเป็นหน้าด่านของสารนาถ
ตั้งอยู่บนเนินดินพูนสูงพิเศษ สามารถขึ้นไปชมภายในและเดินขึ้นไปชมถึงยอดได้
จากบนยอดพระสถูปสามารถมองเห็น “ธัมมเมกขสถูป”
สถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนา อยู่ไม่ไกลนัก ประมาณ ๑ กิโลเมตรเศษ

ถ้าเดินทางบนถนนจากพาราณสี เมื่อมาถึงสารนาถ จะพบเจาคัณฑีสถูปเป็นอันดับแรก
ก่อนถึงอุทยานประวัติศาสตร์ (ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน) เพียงกิโลเมตรเศษ

ใกล้กันกับเจาคัณฑีสถูปเป็น วัดไทยสารนาถ หรือ วัดมฤคทายวันมหาวิหาร
และฝั่งตรงกันข้ามกับวัดไทยสารนาถนั้น เป็นที่ตั้งของ พิพิธภัณฑ์สารนาถ
ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรักษาวัตถุโบราณต่างๆ ประจำเมืองพาราณสี

อาทิเช่น เสาหัวสิงห์ ๔ ทิศ ซึ่งเดิมอยู่บนยอดเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช,
และพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา ที่ถูกขุดพบ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ฯลฯ


รูปภาพ

รูปภาพ

“เจาคัณฑีสถูป” สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงพบปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕
เป็นครั้งแรกหลังจากตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ


รูปภาพ

หมู่มหาสังฆวิหาร ซากพุทธสถานโบราณ
ในป่าอิสิปตนมฤคทายวัน (ปัจจุบันเรียกว่า สารนาถ)


รูปภาพ

พิพิธภัณฑ์สารนาถ เมืองพาราณสี

⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱⊰⊱

ที่มา >>> :b39: พุทธสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
: สถานที่อันเป็นที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้า

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=39377

เจ้าของ:  ลูกหว้า [ 18 ก.ค. 2014, 08:31 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เจาคัณฑีสถูป สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงพบปัญจวัคคีย์

พึ่งจะผ่านวันอาสาฬหบูชา ของปี 2557 ไม่นานมานี้เองนะคะ

เจ้าของ:  Duangtip [ 24 ก.พ. 2016, 11:39 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เจาคัณฑีสถูป สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงพบปัญจวัคคีย์

:b39: :b45: ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ
:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  sirinpho [ 20 มี.ค. 2018, 07:34 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เจาคัณฑีสถูป อนุสรณ์สถานที่พระพุทธเจ้าทรงพบปัญจวัคคีย์

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  AAAA [ 27 ม.ค. 2019, 09:17 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: เจาคัณฑีสถูป อนุสรณ์สถานที่พระพุทธเจ้าทรงพบปัญจวัคคีย์

4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/