ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

พลิกฟื้นประวัติศาสตร์...ที่สาวัตถี (ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=39323
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 26 ส.ค. 2011, 09:47 ]
หัวข้อกระทู้:  พลิกฟื้นประวัติศาสตร์...ที่สาวัตถี (ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์)

รูปภาพ
“พระพุทธมหามงคลชัย มหาเมตตาธรรม ประทานพร เพื่อสันติภาพโลก”
พระพุทธรูปปางประทานพรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินเดีย
ณ สำนักปฏิบัติธรรม “แดนมหามงคลชัยสันติภาพโลก” เมืองสาวัตถีพลิกฟื้นประวัติศาสตร์...ที่สาวัตถี

เรียบเรียงโดย...ดร.ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวัฒน์
อาจารย์ประจำภาควิชามนุษยศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

:b47: :b44: :b47:

สาวัตถี (Shravasti) ประเทศอินเดีย เป็นเมืองที่มีความสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา เป็นที่ตั้งของวัดพระเชตวันมหาวิหาร อันเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาล เป็นเมืองที่อยู่อาศัยของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี และบ้านขององคุลีมาล มีแม่น้ำไหลผ่านซึ่งครั้งหนึ่งแม่น้ำสายนี้เคยสัมพันธ์กับชีวิตของนางปฏาจารา ผู้สูญเสียสามี บุตร และพ่อแม่ในคราวเดียวกันจนเสียสติ พระพุทธองค์ต้องทรงเข้ามาโปรดจนนางได้ดวงตาเห็นธรรม และพุทธประวัติอีกหลายตอนที่สัมพันธ์กับเมืองนี้

กาลเวลากว่า ๒,๕๐๐ ปีได้ผ่านไป สาวัตถีกลายเป็นสถานที่รกร้าง ห่างไกลจากความเจริญ วัดพระเชตวันมหาวิหารกลายเป็นซากปรักหักพังที่ถูกทอดทิ้ง ชาวพุทธเกือบจะไม่มีเหลืออยู่ในแถบนั้น ชาวอินเดียที่สาวัตถีกลายเป็นฮินดูและมุสลิมเป็นส่วนใหญ่ ในชนบทที่ห่างไกลของอินเดีย ชาวบ้านจะถ่ายปัสสาวะและอุจจาระตามพื้นดินเรี่ยราดไปหมด นี่คือสภาพของสาวัตถีก่อนที่ประวัติศาสตร์บทใหม่จะบังเกิดขึ้น

วันที่ ๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗ ตรงกับวันวิสาขบูชาของชาวพุทธในอินเดีย ณ เมืองสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย อุบาสิกาบงกช สิทธิผล หรือที่สานุศิษย์เรียกท่านว่า “แม่ในแดนธรรม” ได้ประกอบพิธีเททองหล่อยอดพระเกศของพระพุทธรูปปางประทานพร ที่มีชื่อว่า “พระพุทธมหามงคลชัย มหาเมตตาธรรม ประทานพร เพื่อสันติภาพโลก” ซึ่งต่อไปในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจะกลายเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินเดีย โดยมีขนาดหน้าตักกว้าง ๙.๙๙ เมตร สูง ๑๕ เมตร ความสูงจากฐานถึงยอดพระมหาเกศ ๓๓ เมตร ท่ามกลางแขกผู้เกียรติเป็นจำนวนมาก ทั้งจากอินเดีย ไทย ไต้หวัน มาเลเซีย สิงคโปร์ และอีกหลายประเทศ รวมทั้ง ท่านธรรมรัตนะภิกขุจากฝรั่งเศส และรองสมเด็จพระสังฆราช ประเทศลาว

นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของพระพุทธศาสนาในอินเดีย ที่พระสงฆ์จากทั่วประเทศเป็นจำนวนถึง ๕๐๐ รูป แม้จะต่างนิกายกันแต่ก็มาร่วมชุมนุมในสถานที่เดียวกัน เพื่อเป็นสักขีพยานในความพยายามที่จะพลิกฟื้นประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาขึ้นมาใหม่ ณ เมืองสาวัตถี ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธทั่วโลก โดยมีอุบาสิกาบงกช สิทธิผล และสานุศิษย์ เป็นผู้บุกเบิกมาเป็นเวลากว่า ๘ ปี เพื่อพลิกแผ่นดินพุทธภูมิอันรกร้างแห้งแล้ง ให้กลายเป็นดินแดนอันร่มรื่นด้วยต้นไทรขนาดใหญ่ถึง ๙,๙๙๙ ต้น บนผืนดินกว่า ๑๕๐ เอเคอร์ รอบๆ ซากปรักหักพังของวัดพระเชตวันมหาวิหาร

บนผืนดินอันกว้างใหญ่ที่ปูด้วยหญ้าอันเขียวขจีนั้น เป็นที่ตั้งของอาคารขนาดใหญ่ที่มีสถาปัตยกรรมแบบไทยอันวิจิตรประณีตถึง ๕ หลัง ภายในอาคารและพื้นปูด้วยหินอ่อนอย่างดี เพื่อประกาศถึงความรักความศรัทธาอันยิ่งใหญ่ที่ชาวพุทธมีต่อพระศาสนาของตน และเพื่อเป็นที่รองรับของชาวพุทธผู้จาริกแสวงบุญจากทั่วโลก แม้จะยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์แต่ก็มีชาวพุทธจากทุกสารทิศหลั่งไหลมาจาริกแสวงบุญอย่างไม่ขาดสาย ณ “แดนมหามงคลชัย” เมืองสาวัตถี จนถึงปัจจุบันนับได้กว่า ๑๐๐ ประเทศแล้ว

คืนวันเพ็ญวิสาขบูชา พระจันทร์เต็มดวงเหนือท้องฟ้าเมืองสาวัตถี อุบาสิกาบงกชได้นำคณะชาวพุทธกว่า ๑๐๐ ชีวิต เข้าไปประกอบพิธีเวียนเทียนรอบซากพระอุโบสถ วัดพระเชตวันมหาวิหาร จากนั้นท่านและคณะได้พากันนั่งสมาธิท่ามกลางความเงียบสงัดและอากาศที่เย็นภายในวัด นับเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของผู้เขียนที่ได้เวียนเทียน และนั่งสมาธิในค่ำคืนวันวิสาขบูชา ที่วัดพระเชตวันมหาวิหาร สถานที่ซึ่งครั้งหนึ่งพระพุทธองค์เคยทรงประทับสั่งสอนพุทธบริษัท ๔ และประชาชนอยู่เป็นเวลากว่า ๒๕ ปี หลังจากมีการสนทนาธรรมกันจนถึงเวลาเที่ยงคืนแล้วจึงได้แยกย้ายกันกลับที่พัก

วันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗ เวลาเช้า ชาวบ้านรอบๆ วัดพระเชตวันมหาวิหาร จำนวน ๕,๐๐๐ คน อันประกอบด้วยคนพิการ เด็ก คนแก่ แม่หม้ายที่ขาดผู้ดูแล และคนยากจน ได้พากันหลั่งไหลเข้าไปใน “แดนมหามงคลชัย” เพื่อรับบริจาค “มหาทาน” ที่อุบาสิกาบงกช และสานุศิษย์ได้จัดเตรียมไว้ให้ ๕,๐๐๐ ชุด แต่ละชุดประกอบด้วยเสื่อ ๓ ผืน ถังโลหะสำหรับตักน้ำ แป้งโรตี ถั่ว น้ำตาล มันฝรั่ง หัวหอม และอื่นๆ โดยมีผู้สื่อข่าวอินเดียมาทำข่าว และเจ้าหน้าที่ตำรวจมาคอยควบคุม และอำนวยความสะดวกเป็นจำนวนมาก (ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าองค์การกุศลอื่นได้แจกทานให้คนยากจนเป็นจำนวน ๑,๐๐๐ คน เกิดจลาจลเหยียบกันตายไปถึง ๒๐ คน ครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้เข้มงวดกวดขันเป็นพิเศษ) นับเป็นการแสดงน้ำใจของชาวพุทธที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ผู้ยากไร้ โดยไม่เลือกชาติชั้นวรรณะหรือศาสนา ณ ใจกลางดินแดนของพระพุทธเจ้า

ประวัติศาสตร์เมืองสาวัตถีถูกพลิกฟื้นขึ้นมาใหม่ให้เป็นดินแดนของพระพุทธศาสนา และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธทั่วโลก ด้วยการอุทิศชีวิตและแรงกายแรงใจอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยของอุบาสิกาบงกช สิทธิผล นับตั้งแต่นี้ไปชาวพุทธผู้จาริกแสวงบุญจากทั่วโลกจะมีสถานที่อันร่มรื่นในดินแดนของพระพุทธเจ้า เป็นสถานที่พักและบำเพ็ญสมาธิภาวนา จะมีอาหารมังสวิรัติและน้ำดื่มที่สะอาดไว้บริโภค บัดนี้พระพุทธศาสนาได้หยั่งรากลงสู่ประเทศอินเดีย ดินแดนแห่งพุทธภูมิอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว รอแต่วันที่จะแตกช่อเติบโตขึ้นเพื่อความสุขของมนุษยชาติ และเพื่อสันติภาพของโลก

อุบาสิกาบงกช สิทธิผล ได้รับรางวัล “สตรีดีเด่นในพระพุทธศาสนาแห่งโลก” เนื่องในโอกาสวันสตรีสากลแห่งสหประชาชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ และรางวัลเกียรติคุณจากมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก (มพล.) ในปีเดียวกันนั้น

รูปภาพ

แหล่งที่มาของข้อมูล : หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ออนไลน์
ฉบับประจำวันอาทิตย์ที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๙๕๖๔, คอลัมน์หน้าต่างความจริง หน้า ๖


:b39: พุทธสังเวชนียสถาน
: สถานที่อันเป็นที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้า

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=39377

:b39: “เมืองสาวัตถี” แห่งแคว้นโกศล เมืองคนดีและคนบาป
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=55476

:b39: ยมกปาฏิหาริย์สถูป เมืองสาวัตถี แคว้นโกศล
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=26&t=41346

เจ้าของ:  หุบเขาไร้รัก [ 26 ส.ค. 2011, 10:40 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พลิกฟื้นประวัติศาสตร์..ที่สาวัตถี ดร.ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิว

อนุโมทนาสาธุกับท่านสาวิกาน้อยที่นำมาเผยแพร่
และขออนุญาตนำไปแบ่งปันที่เวปฟ้าใสคลับนะคะ

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  Supatorn [ 06 ก.ย. 2011, 06:54 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พลิกฟื้นประวัติศาสตร์..ที่สาวัตถี ดร.ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิว

อนุโมทนาสาธุๆค่ะ ขอบพระคุณท่านสาวิกาน้อยค่ะ :b8: :b8: :b8:

:b42: ผู้ใดประพฤติธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาตถาคตอย่างยิ่ง :b42:

เจ้าของ:  saovapa [ 24 ก.ย. 2011, 16:10 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พลิกฟื้นประวัติศาสตร์..ที่สาวัตถี ดร.ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิว

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 22 พ.ค. 2019, 08:29 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พลิกฟื้นประวัติศาสตร์...ที่สาวัตถี (ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวั

Kiss
:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  Duangtip [ 02 มิ.ย. 2020, 13:06 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พลิกฟื้นประวัติศาสตร์...ที่สาวัตถี (ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวิวั

:b39: :b44: อัศจรรย์แห่งธรรมดีแท้
ขออนุโมทนา สาธุๆๆ ค่ะ

:b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/