ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

พระราชดำรัสในการเสด็จออกมหาสมาคม ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=25&t=43997
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 05 ธ.ค. 2012, 13:33 ]
หัวข้อกระทู้:  พระราชดำรัสในการเสด็จออกมหาสมาคม ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

รูปภาพ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานพระราชดำรัสในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า เมื่อวันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๐๔ น. มีใจความว่า...

“คำอวยพร และคำปฏิญาณสัญญาที่ทุกท่านได้กล่าวนั้น เป็นที่ประทับใจมาก ขอขอบใจท่านทั้งหลาย ตลอดจนประชาชนชาวไทยทุกคนที่พรั่งพร้อมกันมาด้วยความปรารถดี และไมตรีจิต

ความปรารถนาดีและความพร้อมเพรียงกันของทุกท่านอย่างที่ได้เห็นในวันนี้ ทำให้ข้าพเจ้าปลื้มใจ มีกำลังใจมากขึ้น ด้วยความเชื่อเสมอว่า ความเมตตาปรารถนาดีของท่านต่อกันนี้ เป็นปัจจัยอย่างสำคัญที่จะทำให้ความพร้อมเพรียงให้เกิดขึ้น มีขึ้นทั้งในหมู่คณะและในชาติบ้านเมือง แต่ถ้าคนไทยเรายังมีคุณธรรมข้อนี้ประจำอยู่ในจิตใจ ก็จะมีความหวังได้ว่าบ้านเมืองไทย ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ ก็จะอยู่รอดปลอดภัย และธำรงมั่นคงปลอดภัยได้ตลอดรอดฝั่งอย่างแน่นอน

ขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองรักษาท่าน และชาติไทยให้มีแต่ความผาสุก ร่มเย็น ยั่งยืนตลอดไป”


รูปภาพ

.•°*”˜˜”*°•✫✫•°*”˜˜”*°•.¸......
ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ
ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ

......¸.•°*”˜˜”*°•✫✫•°*”˜˜”*°•.¸......
´¯)░♥♥ทรงพระเจริญ♥♥
░.(¯`•.\|/.•´¯)♥ทรงพระเจริญ
░(`♥•.(۞).•´¯)░(¯`:´¯)♥ทรงพระเจริญ
░ (_.•´/|\`•._)(¯ `•.\|/.•´¯) ♥ทรงพระเจริญ♥.

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 05 ธ.ค. 2012, 18:08 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระราชดำรัสในการเสด็จออกมหาสมาคม ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

รูปภาพ

เมื่อวันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๕๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ จากโรงพยาบาลศิริราชไปยังพระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต เมื่อรถยนต์พระที่นั่งถึงพระที่นั่งอนันตสมาคม เทียบอัฒจันทร์มุขตะวันออก ทหารกองเกียรติยศ ๓ เหล่าทัพถวายความเคารพ แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

โดยที่บริเวณด้านหน้าพระที่นั่งอนันตสมาคม นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา คณะรัฐมนตรี คณะทูตานุทูต สมาชิกรัฐสภา ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือน ผู้แทนศาสนาอื่นๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามตำแหน่งหน้าที่ และที่พระลานพระราชวังดุสิต ทหารรักษาพระองค์ และราษฎรทุกหมู่เหล่าเฝ้าทูลละลองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล

กระทั่งเวลา ๑๐.๔๑ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ออกท้องพระโรงพระที่นั่งอนันตสมาคม พระบรมวงศานุวงศ์ องคมนตรี เลขาธิการพระราชวัง ราชเลขาธิการ สมาชิกราชสกุล และสตรีผู้มีบรรดาศักดิ์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เจ้าพนักงานรัวกรับและเปิดพระวิสูตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต ชาวพนักงานกระทั่งแตรมโหระทึก ประโคมแตรฝรั่ง ผู้บังคับกองผสมสั่งกองผสม “ตรงหน้าระวัง วันทยาวุธ” ทหารกองเกียรติยศ ๓ เหล่าทัพถวายความเคารพ แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ ๒๑ นัด เมื่อสุดเสียงประโคมแล้ว ผู้บังคับกองผสมสั่งกองผสม “เรียบอาวุธ”

ครั้นสุดเสียงประโคมแล้ว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ แล้วกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล แทนพระบรมวงศานุวงศ์

“ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม บัดนี้ลุบรมมงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาอีกวาระหนึ่ง ข้าพระพุทธเจ้า เหล่าพระบรมวงศานุวงศ์มีความปิติปราโมทย์พ้นประมาณ ที่ได้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ร่วมกับบรรดาข้าราชการและประชาชนจากทุกถิ่นฐานทั่วราชอาณาจักร ซึ่งพร้อมใจกันมาชุมนุมในมหาสมาคมอันใหญ่ยิ่งนี้ เพื่อถวายพระพรชัยมงคล ข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวงเป็นผู้มีโชควาสนา ที่เกิดมาในแผ่นดินไทยภายใต้พระบุญญาบารมี จึงได้รับพระมหากรุณาชุบเลี้ยงให้มีความสุข ความเจริญ และมีเกียรติยศ เป็นที่เชิดชูตามฐานานุศักดิ์ อีกทั้งได้มีโอกาสเฝ้าสังเกตศึกษาพระราชจริยา โดยประจักษ์แก่ตาแก่ใจอยู่ตลอดเวลา ทำให้เกิดศรัทธาเชื่อมั่นด้วยเห็นแท้แน่แก่ใจว่า พระราชภารกิจน้อยใหญ่ที่ทรงพระราชอุตสาหะปฏิบัติบำเพ็ญ ด้วยพระวิริยะและพระขันติธรรมอย่างยิ่งยวดนั้น ล้วนเป็นไปเพื่อประโยชน์คือความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎร์ และความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติทั้งสิ้น

พระบารมีซึ่งแผ่ปกเกล้าปกกระหม่อมอยู่ทุกเช้าค่ำนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวงต่างสำนึกรู้อยู่ทุกเวลาด้วยกตัญญูกตเวทิตาจิต ในมหามงคลสมัยพิเศษนี้ จึงมีสมานฉันท์พร้อมใจกันถวายสัตย์ปฏิญาณว่า จะตั้งตัวตั้งใจมั่นอยู่ในธรรมสุจริตและในความจงรักภักดี จะมุ่งมั่นประพฤติตัวปฏิบัติงานตามภาวะฐานะและหน้าที่ของตน ให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน สืบสานพระราชปณิธานแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทโดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถ เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณ กับทั้งขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กับทั้งพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระมหากษัตริย์ในอดีตทุกพระองค์ จงพร้อมกันอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้ทรงสมบูรณ์ด้วยพระพลานามัย มีพระราชหฤทัยผ่องแผ้วเบิกบาน ปลอดพ้นจากเรื่องรบกวนกังวล ทรงพระเจริญพระชนม์สุขสิริสวัสดิ์ เป็นร่มฉัตร ร่มโพธิ์ ร่มไทร ของปวงข้าพระพุทธเจ้าและประชาชนชาวไทยยั่งยืนไปตลอดกาลนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ”จากนั้น นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ แล้วกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล แทนคณะรัฐมนตรี ข้าราชการทหาร-พลเรือน และราษฎรทุกหมู่เหล่า ว่า

“ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ในมหามงคลสมัยที่วันเฉลิมพระชนมพรรษาเวียนมาบรรจบอีกคำรพหนึ่งในวันนี้ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในนามของคณะรัฐมนตรี ข้าราชการ และประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ที่ได้มาชุมนุมพร้อมกันในมหาสมาคมแห่งนี้ รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวงเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ด้วยน้ำใจที่เปี่ยมไปด้วยความจงรักภักดี ตลอดระยะเวลาอันยาวนานภายใต้ร่มพระบารมี ในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ประชาชนชาวไทยทั้งหมดทั้งสิ้นล้วนประจักษ์ชัดแจ้งว่า ความสุขความสงบร่มเย็น และความเจริญก้าวหน้าสารพัดในประเทศนี้ เป็นผลมาจากพระราชวิริยะอุตสาหะ และพระมหากรุณาธิคุณในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญมาต่อเนื่องยาวนานโดยแท้ พระเดชพระคุณที่ทรงบริวารรักษา ตลอดจนพระบารมีที่ปกแผ่คุ้มเกล้าเหล่าปวงประชา เกินกว่าถ้อยคำที่ปวงข้าพระพุทธเจ้าจะพรรณนาได้ครบถ้วน ณ มหามงคลโอกาสแห่งวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตอัญเชิญอำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัย พระเดชานุภาพของสมเด็จพระมหากษัตริย์ในอดีต กับทั้งอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล จงเป็นผลดลบันดาลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเจริญเกษมสุข มีพระกมลปรารถนาสิ่งใดจงสัมฤทธิ์ ทรงสถิตเป็นธงชัยของชาติและประชาชนตลอดกาลนาน ดังใจปรารถนาของข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ”


นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ แล้วกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล แทนสมาชิกรัฐสภา ว่า

“ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม เนื่องในอภิลักขิตสมัยอันเป็นมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ข้าพระพุทธเจ้า นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา ในนามของสมาชิกรัฐสภา และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้แทนปวงชนชาวไทย มีความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท มีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทยหาที่สุดมิได้ ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม ทรงชี้นำแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆ ของประเทศ ประหนึ่งดวงประทีปส่องทางแก่ทวยนิกรชน เสมือนสายฝนที่ไหลหลั่งให้ความฉ่ำเย็นแก่พื้นปฐพี เสมอแสงสุรีย์ที่ให้ความสว่างแก่พลังชีวิต ประดุจแสงจันทร์เพ็ญโสภิต ให้ความร่มเย็นเป็นสุข ทรงขจัดเปลื้องสรรพทุกข์ให้พินาศไป นับเป็นบุญอันประเสริฐสุดของพสกนิกรชาวไทยโดยแท้ ในโอกาสมหามงคลสมัยวันเฉลิมพระชนมพรรษาแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทวาระนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคล ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล พระบรมเดชานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราช สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ และพระบุญญาบารมีที่ได้ทรงบำเพ็ญมา โปรดดลบันดาลอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ให้ทรงพระเจริญทรงพระเกษมสำราญพระราชหฤทัยชื่นบาน ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เจริญพระชนมายุยิ่งยืนยาน พระเกียรติคุณแผ่ไพศาลทั่วทุกทิศานุทิศ สถิตเสถียรในมไหศวรรย์ราชสมบัติ ทรงเป็นมิ่งขวัญร่มโพธิ์ทองของปวงข้าพระพุทธเจ้าและพสกนิกรชาวไทยตราบจิรัฐิติกาล ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ”


นายไพโรจน์ วายุภาพ ประธานศาลฎีกา เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ แล้วกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล แทนข้าราชการตุลาการ ว่า

“ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นายไพโรจน์ วายุภาพ ประธานศาลฎีกา ในนามของข้าราชการฝ่ายตุลาการ ที่ปฏิบัติราชการสนองพระเดชพระคุณ ภายใต้เบื้องพระยุคลบาท ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลพระกรุณา แสดงความจงรักภักดีปีติโสมนัส เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕ ในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ ทรงเป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทย และทรงสถิตอยู่ในดวงใจของประชาราษฎร์ตลอดมา ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเป็นพระประมุขของประเทศ ผู้ทรงดำรงอยู่ในพระราชนิติแห่งธรรมิกราช เพียบพร้อมด้วยทศพิธราชธรรม จักรวรรดิวัตร และสังคหวัตถุอย่างครบถ้วน ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อประโยชน์ของพสกนิกรชาวไทย และความเจริญก้าวหน้าของประเทศในด้านการศาล ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงรอบรู้ในธรรมศาสตร์และนิติศาสตร์อย่างประเสริฐ ได้พระราชทานแนวทางการปฏิบัติหน้าที่แก่นักกฎหมายและตุลาการเพื่อรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรมและประโยชน์ของประเทศชาติ โดยให้พินิจพิเคราะห์ปัญหาและสิ่งต่างๆ ด้วยคุณธรรมความรอบรู้ ตลอดจนความเข้าใจในวิถีชีวิตของปวงชนตามกาลสมัย อันจะนำพาประเทศไปสู่ความสมบูรณ์ และความเป็นปึกแผ่นมั่นคงสถาวร ข้าพระพุทธเจ้าบรรดาข้าราชการฝ่ายตุลาการ ผู้พิจารณาพิพากษาอรรถคดีในพระปรมาภิไธย ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ขอตั้งสัตย์ปฏิญาณด้วยดวงจิตอันมั่นคง เปี่ยมด้วยความภักดีว่า จะร่วมกันปฏิบัติหน้าที่สนองพระเดชพระคุณในอันที่จะประสิทธิ์ประสาทความยุติธรรมแก่ปวงชน ด้วยความเที่ยงธรรมและสุจริตธรรมอย่างเต็มกำลังสามารถ ในสมัยอันเป็นมงคลนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอันประเสริฐ และพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ได้โปรดอภิบาลใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ให้ทรงสมบูรณ์ด้วยพระสุขภาพพลานามัย มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญเพียบพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย สถิตสถาพรในรัตนราชไอศูรย์ ยั่งยืนตลอดกาลนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ”


พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.สส.) กราบบังคมทูลพระกรุณา และกล่าวนำทหารรักษาพระองค์ถวายสัตย์ปฏิญาณ ว่า “ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด พร้อมด้วยผู้บัญชาการทหารทุกเหล่าทัพ ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ทหารรักษาพระองค์ และทหารทุกหน่วย ทุกเหล่าทัพ ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสถวายสัตย์ปฏิญาณ ต่อไปนี้ให้ทหารถวายคำสัตย์ปฏิญาณตามข้าพเจ้า

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า.......(ขานนามตนเอง)......ขอถวายคำสัตย์ปฏิญาณต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะยอมตายเพื่อรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดี และถวายความปลอดภัยต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจนชีวิตหาไม่ ข้าพระพุทธเจ้าจะเชิดชูและรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ ของทหารรักษาพระองค์ ทั้งจักปฏิบัติตนให้เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททุกประการ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ”


เมื่อทหารรักษาพระองค์ถวายสัตย์ปฏิญาณตนจบ ผู้บังคับกองผสมสั่งกองผสม “ตรงหน้าระวัง วันทยาวุธ” ทหารกองเกียรติยศ ๓ เหล่าทัพถวายความเคารพ แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ขณะที่่กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑ รักษาพระองค์ ได้ยิงปืนใหญ่สลุตจำนวน ๒๑ นัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พร้อมทั้งปล่อยลูกโป่งสีเหลือง ขาว ฟ้า ที่มีข้อความว่า “ทรงพระเจริญ” ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าภายในพระราชพิธีในครั้งนี้ด้วย

รูปภาพ

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 05 ธ.ค. 2012, 20:01 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระราชดำรัสในการเสด็จออกมหาสมาคม ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

เมื่อวันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงพยาบาลศิริราช
ไปยังพระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า
เพื่อเสด็จฯ ออกมหาสมาคม
ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ สีหบัญชร


:b42: ------------------------------------------- :b42:

กระทู้เกี่ยวเนื่องกัน

๏ “สมเด็จพระสังฆราช” ถวายพระพร “ในหลวง”
๕ ธันวาคม ๕๕๕๕ “พระราชาเป็นประมุขของมนุษย์ทั้งหลาย”

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=25&t=43974

๏ ขอเชิญชวนใส่เสื้อเหลืองรับเสด็จฯ-ขึ้นรถเมล์ฟรี 9 เส้นทาง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=25&t=43980

๏ วันเฉลิมพระชนมพรรษา : วันแห่งความรักและความผูกพัน
โดย พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร
อดีตหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=25&t=43994

๏ “พระที่นั่งอนันตสมาคม” กับภาพประวัติที่กลับมาอีกครั้ง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=25&t=43996

๏ พระราชดำรัสในการเสด็จออกมหาสมาคม ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=25&t=43997

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/