ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

“พระที่นั่งอนันตสมาคม” กับภาพประวัติที่กลับมาอีกครั้ง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=25&t=43996
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 05 ธ.ค. 2012, 10:44 ]
หัวข้อกระทู้:  “พระที่นั่งอนันตสมาคม” กับภาพประวัติที่กลับมาอีกครั้ง

รูปภาพ
พระที่นั่งอนันตสมาคม โดดเด่นด้วยศิลปะแบบเรเนอซองส์ผสมนีโอคลาสสิค


“พระที่นั่งอนันตสมาคม”
กับภาพประวัติที่กลับมาอีกครั้ง


๕ ธันวาคมปีนี้ เป็นอีกหนึ่งวันแห่งความปลื้มปีติของปวงชนชาวไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต ในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

การเสด็จออกมหาสมาคม เป็นพระราชพิธีที่พระมหากษัตริย์เสด็จออกที่ประชุมใหญ่เพื่อการสำคัญ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เสด็จออกมหาสมาคม ทั้งเป็นพระราชพิธีประจำปีและพระราชพิธีในโอกาสพิเศษ

การเสด็จออกมหาสมาคมแต่ละครั้งมีขึ้นในสถานที่ต่างๆ อาทิ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหยสูรยพิมาน พระที่นั่งไพศาลทักษิณมหินทรพิมาน สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท มุขเด็จ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท และพระที่นั่งองค์พิเศษ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และที่สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม ซึ่งเป็นสถานที่เสด็จออกมหาสมาคมในปีนี้

สำหรับพระที่นั่งอนันตสมาคม เป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังดุสิต ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ โปรดฯ ให้สร้างขึ้นใน พ.ศ. ๒๔๕๐ หลังจากที่มีพระที่นั่งอัมพรสถาน พระที่นั่งวิมานเมฆ และพระที่นั่งอภิเษกดุสิต เป็นที่สำราญพระราชหฤทัยแล้ว ทรงเห็นว่าพระที่นั่งต่างๆ ที่สร้างไว้นั้นยังไม่กว้างขวางพอแก่การพระราชพิธีต่างๆ จึงทรงมีพระราชดำริสร้างพระที่นั่งอนันตฯ ขึ้นอีกหลังหนึ่งเพื่อเป็นท้องพระโรงสำหรับต้อนรับแขกเมือง หรือประชุมราชการแผ่นดิน

ในการก่อสร้าง พระองค์ได้ทรงจ้างช่างจากอิตาลี คือ มิสเตอร์ เอ็ม. ตามานโย (M.Tamango) เป็นผู้ออกแบบ นาย ซี อัลเลกรี เป็นวิศวกร โดยมีเจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) เป็นแม่กองจัดการก่อสร้าง แต่การก่อสร้างดำเนินไปได้เพียง ๒ ปี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็เสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ จึงรับช่วงการก่อสร้างต่อจนสำเร็จลงในอีก ๖ ปีต่อมา หรือในปี พ.ศ. ๒๔๕๘ รวมเวลาการสร้างทั้งหมดก็ ๘ ปีพอดี

พระที่นั่งอนันตสมาคม เป็นอาคารแบบโดมคลาสสิคของโรมัน เป็นศิลปะแบบอิตาเลียนเรเนอซองส์ ผสมกับศิลปะแบบนีโอคลาสสิค ซึ่งรูปทรงของพระที่นั่งอนันตสมาคมนี้เป็นแบบเดียวกับวิหารเซนต์ปีเตอร์แห่งโรม และโบสถ์เซนต์ปอล กรุงลอนดอนอีกด้วย และหากมองลงมาจากบนอากาศ ก็จะเห็นผังของพระที่นั่งเป็นรูปไม้กางเขนแบบลาติน

ลักษณะเด่นของพระที่นั่งอนันตสมาคมก็อยู่ที่ช่วงบนของอาคารซึ่งเป็นรูปโดมซึ่งทำจากทองแดง มีโดมใหญ่อยู่ตรงกลาง และโดมเล็กๆ อยู่รายรอบอีก ๖ โดมด้วยกัน


นอกจากนั้นสิ่งที่ช่วยเพิ่มความสง่างามของโดมเหล่านี้ก็คือหินอ่อนสีขาว มีริ้วลายสีน้ำตาลแก่แกมหม่น สั่งเข้ามาจากเมืองคารารา ประเทศอิตาลี ซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องหินอ่อนที่มีคุณภาพ ซึ่งนำมาทำเป็นตัวอาคาร และบางส่วนยังแกะสลักเป็นรูปพันธุ์พฤกษา และรูปคนเพื่อประดับอาคารอีกด้วย

ส่วนภายในมีบันไดขึ้นสู่ชั้นบนเป็นบันไดหินอ่อนโค้งสวยงาม ชั้นบนของพระที่นั่งอนันตสมาคมนั้นเป็นห้องโถงยาว เพดานสูง นอกจากนี้ยังมีลวดลายอันงดงามตั้งแต่เพดานซึ่งทำเป็นรูปโค้งเชื่อมหัวเสาทั้งสองด้าน ส่วนตัวเสาก็สร้างด้วยหินอ่อนทั้งต้น มีลวดลายการแกะสลักอย่างงดงาม โดยเฉพาะเสาที่เรียกว่าเป็นแบบ “โครินเธียน” ที่หัวเสาสลักด้วยลวดลายใบไม้อันสวยงาม เป็นแบบที่นิยมใช้กันมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ นอกจากนั้น เหนือพระทวาร หรือประตูทุกประตู ก็ยังมีตุ๊กตาแบบโรมันแกะสลักจากหินอ่อนมีพวงมาลัยหินอ่อนคล้องคอประดับไว้อย่างน่าชม อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ภายในพระที่นั่งอนันตสมาคมงดงามเป็นอย่างมากก็คือภาพเขียนแบบเฟรสโก (ภาพเขียนสีบนปูนเปียก) บนเพดานโดม โดยฝีมือของจิตรกรชาวอิตาเลียน คือ นายซี. รีโกลี และศาสตราจารย์กาลิเลโอ กินี โดยรูปเหล่านั้นจะเป็นรูปที่แสดงถึงเหตุการณ์เด่นๆ ในแต่ละรัชกาล ตั้งแต่รัชกาลที่ ๑-๖

เริ่มตั้งแต่เพดานโดมทางทิศเหนือ เป็นภาพเหตุการณ์ในสมัยรัชกาลที่ 1 ขณะที่พระองค์ยังทรงดำรงตำแหน่งเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก กำลังเสด็จกลับจากทัพที่ไปเมืองเขมร และมีพสกนิกรไปกราบบังคมทูลอัญเชิญ ให้ทรงรับราชสมบัติปกครองแผ่นดินอันนับเป็นปฐมกษัตริย์ในราชวงศ์จักรี

หันมามองอีกด้านของเพดานโดมด้านทิศตะวันออก หรือตรงบันไดทางขึ้นนั้น เป็นรูปเหตุการณ์ในสมัยรัชกาลที่ ๒ ที่ทรงกำลังเสด็จในกระบวนพยุหยาตราทางสถลมารค และด้านหลังมีรูปพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม ซึ่งถือเป็นวัดประจำรัชกาลของพระองค์ และใต้โดมเดียวกันนั้น อีกด้านหนึ่งเป็นภาพของรัชกาลที่ ๓ กำลังเสด็จเลียบพระนครทางสถลมารคเช่นกัน แต่ด้านหลังเป็นภาพพระมหาเจดีย์ในวัดพระเชตุพน และปราสาทราชมณเฑียรต่างๆ ในพระบรมมหาราชวัง และป้อมเผด็จดัสกร ซึ่งพระองค์โปรดเกล้าฯ ให้สร้างและบูรณะขึ้น

ส่วนเพดานโดมด้านทิศตะวันตก เป็นภาพในสมัยรัชกาลที่ ๔ ประทับอยู่เบื้องหน้าพระพุทธชินสีห์ รายล้อมไปด้วยพระภิกษุและนักบวชในศาสนาอื่นๆ แสดงถึงความเป็นองค์เอกอัครศาสนูปภัมภกของทุกศาสนา โดยไม่มีการกีดกัน ส่วนเพดานโดมด้านทิศใต้ของท้องพระโรงกลาง เป็นภาพที่ฉันคุ้นตามากที่สุด ซึ่งเป็นภาพของรัชกาลที่ ๕ ที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณพระราชทานอภัยทาน และทรงยกเลิกประเพณีทาสในประเทศไทยโดยสิ้นเชิงอย่างไม่มีการเสียเลือดเนื้อ

และเพดานโดมทางด้านทิศตะวันออกของท้องพระโรงกลาง แสดงภาพเหตุการณ์สมัยรัชกาลที่ ๖ เสด็จออกประทับ ณ พระที่นั่งบุษบกมาลา ที่มุขเด็จพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภช เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๕๔

นอกจากนั้นใต้โดมกลางซึ่งเป็นโดมใหญ่ที่สุด ก็มีจารึกพระปรมาภิไธยย่อ “จปร.” ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงมีพระราชดำริก่อสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคม และบนเพดานตลอดทั้งบริเวณท้องพระโรงกลางก็จะมีจารึกพระปรมาภิไธยย่อ “จปร.” สลับกับ “วปร.” พระปรมาภิไธยย่อในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการสร้างพระที่นั่งแห่งนี้จนแล้วเสร็จสมบูรณ์

และนี่ก็คือสิ่งน่าสนใจอันโดดเด่นของพระที่นั่งอนันตสมาคมอันเป็นสถานที่เสด็จออกมหาสมาคมในวันที่ ๕ ธันวาคมปีนี้ ซึ่งจะเต็มไปด้วยคลื่นมหาชนสวมใส่เสื้อผ้าสีเหลืองมาเฝ้ารอรับเสด็จ นับเป็นอีกหนึ่งภาพแห่งความ ประทับใจของประชาชนคนไทยทั่วประเทศ หลายคนๆ ถึงกับหลั่งน้ำตาออกมาด้วยความปลื้มปีติ ด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้เกิดมาเป็นพสกนิกรของพระองค์


เรียบเรียงข้อมูลจาก...บทความรำลึกภาพประทับใจที่ “พระที่นั่งอนันตสมาคม”
ในคอลัมน์ลุยกรุง&รอบกรุง โดย : หนุ่มลูกทุ่ง ASTVผู้จัดการออนไลน์:b44: กระทู้เกี่ยวเนื่องกัน :b44:

๏ ๕ ธ.ค. ๒๕๕๕ สมเด็จพระสังฆราช ถวายพระพร “ในหลวง”
“พระราชาเป็นประมุขของมนุษย์ทั้งหลาย”

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=25&t=43974

๏ ขอเชิญชวนใส่เสื้อเหลืองรับเสด็จฯ-ขึ้นรถเมล์ฟรี ๙ เส้นทาง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=25&t=43980

๏ วันเฉลิมพระชนมพรรษา : วันแห่งความรักและความผูกพัน
โดย พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร
อดีตหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=25&t=43994

๏ พระราชดำรัสในการเสด็จออกมหาสมาคม ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=25&t=43997

๏ “พระที่นั่งอนันตสมาคม” กับภาพประวัติที่กลับมาอีกครั้ง
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=25&t=43996

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/