ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

•• หลวงปู่ฝั้น อาจาโร กับ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ••
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=25&t=42846
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 02 ส.ค. 2012, 06:06 ]
หัวข้อกระทู้:  •• หลวงปู่ฝั้น อาจาโร กับ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ••

• หลวงปู่ฝั้น อาจาโร กับ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ •

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร
บ้านนาหัวช้าง ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร


รูปภาพ

รูปภาพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์
ทรงกราบนมัสการและสนทนาธรรมกับ
“หลวงปู่ฝั้น อาจาโร”
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๕
ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร (วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร)


ในการนี้ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน,
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เมื่อครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ,
พระญาณวโรดม (สนธิ์ กิจฺจกาโร)
และพระพรหมมุนี (วิชมัย ปุญญาราโม) ร่วมรับเสด็จฯ


(ภาพพระราชทาน)


รูปภาพ

รูปภาพ

:b50: :b44: :b50: จากซ้าย : หลวงปู่ฝั้น อาจาโร, หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน,
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เมื่อครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ,
พระญาณวโรดม (สนธิ์ กิจฺจกาโร)
และพระพรหมมุนี (วิชมัย ปุญญาราโม)


(ภาพพระราชทาน)

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 02 ส.ค. 2012, 06:07 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: •• หลวงปู่ฝั้น อาจาโร กับ ในหลวง ••

รูปภาพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานผ้าพระกฐิน
เป็นการส่วนพระองค์ครั้งแรก
ณ วัดป่าอุดมสมพร บ้านนาหัวช้าง-บ้านบะทอง
ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๕


ซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินในคราวนั้น
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงมีพระราชปุจฉาธรรมตรัสถามหลวงปู่ฝั้น
มีใจความสำคัญดังนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : ทำอย่างไรประเทศชาติ ประชาชน จะอยู่ดีกินดี มีความสามัคคีปรองดองกัน

หลวงปู่ฝั้น : ให้เข้าหาพระศาสนา เพราะศาสนาสอนให้ละชั่ว กระทำความดี ทำใจให้ผ่องใส

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : คนส่วนมากทำดี คนส่วนน้อยทำชั่ว จะทำให้คนส่วนมากเดือดร้อนไหม ทำอย่างไรจึงจะแก้ไขได้

หลวงปู่ฝั้น : ขอถวายพระพร ทุกวันนี้คนไม่รู้ศาสนาจึงเบียดเบียนกัน ถ้าคนเรานึกถึงศาสนาแล้วก็ไม่เบียดเบียนกัน เพราะต้องการความสุขความเจริญ คนอื่นก็เช่นกัน คนทุกวันนี้เข้าใจว่า ศาสนาอยู่กับวัด อยู่ในตู้ ในหีบ ในใบลาน อยู่กับพระพุทธเจ้าประเทศอินเดียโน่น จึงไม่สนใจ บ้านเมืองจึงเดือดร้อนวุ่นวาย มองหน้ากันไม่ได้ ถ้าคนเราถือกันเป็นบิดามารดา เป็นพี่เป็นน้องกันแล้วก็สบาย ไปมาหาสู่กันได้ เพราะใจเราไม่มีเวร เวรก็ไม่มี ใจเราไม่มีกรรม กรรมก็ไม่มี ฉะนั้น ให้มีพรหมวิหารธรรม อย่างมหาบพิตรเสด็จมานี้ ทุกอย่างเรียบร้อยหมด

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 02 ส.ค. 2012, 06:07 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: •• หลวงปู่ฝั้น อาจาโร กับ ในหลวง ••

:b8:

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 02 ส.ค. 2012, 06:07 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: •• หลวงปู่ฝั้น อาจาโร กับ ในหลวง ••

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์
พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์
ไปยังวัดป่าอุดมสมพร บ้านนาหัวช้าง-บ้านบะทอง
ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
เพื่อกราบนมัสการและสนทนาธรรมกับ “หลวงปู่ฝั้น อาจาโร”
เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘


รูปภาพ

รูปภาพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ทรงถวายไทยทานแด่ “หลวงปู่ฝั้น อาจาโร”
ณ วัดป่าอุดมสมพร บ้านนาหัวช้าง-บ้านบะทอง
ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๘

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 16 ก.พ. 2019, 06:24 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: •• หลวงปู่ฝั้น อาจาโร กับ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ••

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จฯ ทรงสรงน้ำศพหลวงปู่ฝั้น อาจาโร
ณ วัดป่าอุดมสมพร บ้านนาหัวช้าง-บ้านบะทอง
ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
เมื่อวันที่ ๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๒๐


รูปภาพ

รูปภาพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ไปถึงบริเวณงานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ฝั้น อาจาโร
ณ วัดป่าอุดมสมพร บ้านนาหัวช้าง-บ้านบะทอง
ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๒๑


รูปภาพ

รูปภาพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ได้เสด็จฯ พระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ฝั้น อาจาโร
ณ วัดป่าอุดมสมพร บ้านนาหัวช้าง-บ้านบะทอง
ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๒๑

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 16 ก.พ. 2019, 06:24 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: •• หลวงปู่ฝั้น อาจาโร กับ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ••

รูปภาพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ทรงหมอบกราบเคารพที่หีบศพหลวงปู่ฝั้น อาจาโร


(ภาพพระราชทาน)


รูปภาพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ทรงหมอบกราบเคารพศพหลวงปู่ฝั้น อาจาโร


(ภาพจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ)


รูปภาพ

รูปภาพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
ทรงกราบเคารพศพหลวงปู่ฝั้น อาจาโร


(ภาพจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ)


:b42: ------------------------------------ :b42:

• ประมวลภาพ “หลวงปู่ฝั้น อาจาโร” วัดป่าอุดมสมพร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=42819

• “ในหลวง” กับ “ศุภนิมิตของหลวงปู่ฝั้น อาจาโร”
พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=25&t=40221

• ประวัติและปฏิปทา “หลวงปู่ฝั้น อาจาโร”
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6708

• รวมคำสอน “หลวงปู่ฝั้น อาจาโร” วัดป่าอุดมสมพร
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=72&t=44391

:b42: ------------------------------------ :b42:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/