วันเวลาปัจจุบัน 16 มิ.ย. 2021, 05:54  เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


กฎการใช้บอร์ด


รวมกระทู้จากบอร์ดเก่า http://www.dhammajak.net/board/viewforum.php?f=25กลับไปยังกระทู้  [ 2 โพสต์ ]    Bookmark and Share
เจ้าของ ข้อความ
โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 09 มิ.ย. 2012, 17:12 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7374

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

วันที่ ๙ มิถุนายน “วันอานันทมหิดล”

ถ้าคนไทยทุกคน ถือว่าตนเป็นเจ้าของชาติบ้านเมือง
และต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และถูกต้องตามทำนองคลองธรรมแล้ว
ความทุกข์ยากของบ้านเมืองก็จะ่ผ่านพ้นไปได้:b42: พระราชดำรัส :b42:
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
พ.ศ. ๒๔๖๘ - ๒๔๘๙

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


โพสที่ยังไม่ได้อ่าน เมื่อ: 09 มิ.ย. 2012, 17:48 
 
ภาพประจำตัวสมาชิก
ออฟไลน์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 มี.ค. 2006, 17:34
โพสต์: 7374

อายุ: 0

 ข้อมูลส่วนตัว www


รูปภาพ

พระราชประวัติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
รัชกาลที่ ๘ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ พ.ศ. ๒๔๖๘ - ๒๔๘๙


พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
ทรงพระราชสมภพเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๘
ณ เมืองไฮเดลเบอร์ก ประเทศเยอรมัน


ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ ๒
ในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนก
และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า)

เมื่อพระชนมายุ ๓ พรรษา ได้เสด็จกลับประเทศไทย
พร้อมด้วยพระบรมราชชนกและพระบรมราชชนนี
โดยเสด็จประทับ ณ วังสระปทุม
ในปีต่อมาได้ทรงศึกษาชั้นอนุบาล ณ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
แล้วจึงเสด็จไปประทับต่อ ณ เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์


เมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. ๒๔๗๕
ต่อมาภายหลังพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗
ทรงสละราชสมบัติ สภาผู้แทนราษฎรและรัฐบาลในขณะนั้น
มีมติเห็นชอบให้อัญเชิญ
พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดล
ขึ้นครองราชย์สืบราชสันติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๘
แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงพระนามว่า
“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล”
เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๗

ในขณะนั้นพระองค์มีพระชนมายุเพียง ๙ พรรษา
จึงต้องทรงมีคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ได้แก่
พระวรวงศ์เธอกรมหมื่นอนุวัตรจาตุรนต์
พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพยอาภา และเจ้าพระยายมราช
ทำการบริหารแผ่นดินแทนจนกว่าพระองค์จะทรงบรรลุนิติภาวะ

รูปภาพ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
ได้เสด็จนิวัตกลับประเทศไทยเป็นครั้งแรกหลังจากขึ้นครองราชย์
ซึ่งขณะนั้นทรงมีพระชนมายุได้ ๑๓ พรรษา
ตลอดระยะเวลา๒ เดือนที่ทรงเสด็จประทับอยู่ในเมืองไทย
ได้ทรงออกเยี่ยมราษฎรในที่ต่างๆ
จากนั้นพระองค์ทรงเสด็จกลับไปศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
จนกระทั่งเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒
การคมนาคมติดต่อเป็นไปโดยลำบาก
พระองค์ท่านจึงไม่ทรงมีโอกาสติดต่อกับประเทศไทย
เมื่อสงครามสงบ พระองค์จึงเสด็จนิวัติกลับประเทศไทยอีกครั้ง
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ ขณะนั้นทรงมีพระชนมายุได้ ๒๑ พรรษา

ในการเสด็จนิวัตเมืองไทยครั้งนี้
เดิมทรงตั้งพระราชหฤทัยจะประทับอยู่ในเมืองไทยเพียง ๑ เดือน
จากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินกลับสวิตเซอร์แลนด์
เพื่อให้ทันการเปิดภาคเรียนใหม่ในกลางเดือนมกราคม
พระองค์ทรงตั้งพระทัยจะทรงศึกษาปริญญาเอก สาขานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยโลซานน์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
จนเรียบร้อยแล้วจึงจะเสด็จนิวัติพระนครเป็นการถาวร
และทรงเข้ารับการบรมราชาภิเษกในภายหลัง

แต่เนื่องจากทรงมีพระราชกรณียกิจมากมายในฐานะประมุขของประเทศ
ทำให้ทรงเลื่อนเวลาที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับสวิตเซอร์แลนด์ออกไป

ระหว่างที่พระองค์ประทับอยู่ในพระนคร
เมื่อคราวเสด็จนิวัติเมืองไทยครั้งที่ ๒ นั้น
พระองค์เสด็จสวรรคตเนื่องจากถูกพระแสงปืน
ณ พระแท่นบรรทม พระที่นั่งบรมพิมาน ภายในพระบรมมหาราชวัง
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ เวลาประมาณ ๙ น.
ก่อนกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อ
ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เพียง ๔ วัน
รวมระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติทั้งสิ้น ๑๒ ปีเท่านั้น


ปวงชนชาวไทยต่างรำลึกถึงพระเมตตาธิคุณ
และพระมหากรุณาธิคุณอันมีเป็นอเนกประการ
จึงร่วมใจน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน
โดยถือเอาวันที่ ๙ มิถุนายนของทุกปี เป็น “วันอานันทมหิดล”
ในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ สมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์
ได้รวบรวมทุนจากเงินบริจาคของศิษย์เก่าแพทย์จุฬาฯ ทุกรุ่น
จัดสร้าง พระบรมราชานุสาวรีย์ ขึ้นไว้หน้าตึกอานันทมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงบันดาล
ให้เกิดคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
และเป็นการเฉลิมพระเกียรติยศให้ประชาชนได้รำลึกถึงพระองค์ท่านสืบไป

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ก่อตั้ง “มูลนิธิอานันทมหิดล” ขึ้น
เพื่อสนับสนุนนักเรียนไทยผู้มีความสามารถทางวิชาการอย่างยอดเยี่ยม
และมีคุณธรรมสูง ได้มีโอกาสไปศึกษาวิทยาการจนถึงขั้นสูงสุดในต่างประเทศ
เพื่อนำความรู้กลับมาทำคุณประโยชน์พัฒนาบ้านเมืองให้ก้าวหน้าต่อไป
โดยมูลนิธินี้ไม่มีการสอบคัดเลือก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะสรรหาผู้สมควรได้รับพระราชทานทุน
นำขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาเพื่อขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยชี้ขาด


รูปภาพ


:b8: ขอขอบพระคุณ...
ที่มาของข้อมูล http://kanchanapisek.or.th/kp11

ที่มาของรูปภาพ
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id ... 14&gblog=7
และ facebook Boonpira Banvorn


:b39: พระราชหัตถเลขาถึงสมเด็จพระสังฆราชเจ้า
กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (หม่อมราชวงศ์ชื่น นภวงศ์ สุจิตฺโต)

http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=22&t=44709

:b39: “ในหลวง” เสด็จฯ ทรงเปิด “พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๘”
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=25&t=42363

.....................................................
ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกฎตายตัว


แสดงโพสต์จาก:  เรียงตาม  
กลับไปยังกระทู้  [ 2 โพสต์ ] 

เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง


 ผู้ใช้งานขณะนี้

่กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิก และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน


ท่าน ไม่สามารถ โพสต์กระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ตอบกระทู้ในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แก้ไขโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ ลบโพสต์ของท่านในบอร์ดนี้ได้
ท่าน ไม่สามารถ แนบไฟล์ในบอร์ดนี้ได้

ค้นหาสำหรับ:
ไปที่:  
Google
ทั่วไป เว็บธรรมจักร