ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

“พระตำหนักวาสุกรี” วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=58951
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 25 พ.ค. 2020, 21:50 ]
หัวข้อกระทู้:  “พระตำหนักวาสุกรี” วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)

พระตำหนักวาสุกรี

จดหมายเหตุการอนุรักษ์กรุงรัตนโกสินทร์ หน้า ๒๕๕ กล่าวว่า กุฏิเสนาสนะในวัดพระเชตุพนฯ ในรัชกาลที่ ๑ สร้างด้วยเครื่องไม้ทั้งหมด เมื่อบูรณะพระอารามในรัชกาลที่ ๓ โปรดให้สร้างใหม่เป็นตึกหลังคาเครื่องไม้ทรงไทยทั้งหมด ที่สำคัญได้แก่ กลุ่มพระตำหนัก “สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
(พระองค์เจ้าวาสุกรี สุวณฺณรํสี)” สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๗ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นตึกใหญ่ ๒ หลังแฝดขนาด ๗ ห้อง เชื่อมต่อกับตึกเล็กขนาด ๓ ห้อง เมื่อสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรสสิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๔ พระราชทานเพลิงศพแล้วให้อัญเชิญพระอัฐิมาประดิษฐานไว้ที่พระตำหนัก

ส่วนหนังสือคู่มือนำเที่ยววัดโพธิ์ พ.ศ.๒๕๕๒ ได้กล่าวถึงตำหนักวาสุกรีว่า เป็นพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส สมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์ที่ ๗ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงเป็นเจ้านายชั้นสูงพระองค์แรกที่ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้า พระผู้ทรงเป็นรัตนกวีของชาติ ซึ่งองค์การยูเนสโก แห่งสหประชาชาติ ประกาศยกย่องให้เป็นพระผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมระดับโลก (กวีเอกของโลก)

ตำหนักนี้เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ตั้งอยู่ในเขตสังฆาวาส ปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐานพระโกศทรงฝรั่งบรรจุพระอัฐิของพระองค์ท่าน จัดเป็นบ้านกวีและอนุสรณ์สถานที่น่าสนใจ

ผลงานของรัตนกวีพระองค์นี้ ชาวไทยที่ผ่านการศึกษาระดับมัธยมต้นทุกคนอ่านบทพระนิพนธ์โคลงสี่สุภาพ ฉันท์ ลิลิต และยังคงจำกันได้ลิลิตตะเลงพ่าย กฤษณาสอนน้องคำฉันท์ ซึ่งเป็นหนังสืออ่านประกอบในชั้นเรียนบทหนึ่งที่ท่องจำกันติดปาก แม้เอื้อนเอ่ยที่ไหน ย่อมมีคนต่อคำได้คือ

“พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง
โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี
นรชาติวางวาย มลายสิ้นทั้งอินทรีย์
สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา”

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 25 พ.ค. 2020, 21:50 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระตำหนักวาสุกรี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)

รูปภาพ

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 25 พ.ค. 2020, 21:51 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระตำหนักวาสุกรี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

แม้มากด้วยพระชันษาถึง ๙๐ ปี แต่ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ก็ยังเสด็จไปถวายสักการะและทำสามีจิกรรม
สมเด็จพระสังฆราชในอดีตทุกพระองค์อยู่เสมอ
ดังในภาพข้างต้นนั้น สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ เสด็จไปทรงถวายสักการะ
พระอัฐิของ “สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
(พระองค์เจ้าวาสุกรี สุวณฺณรํสี)”
สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๗ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ณ พระตำหนักวาสุกรี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/