ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

วัดป่าภูทอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี (หลวงพ่อคูณ สุเมโธ)
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=48476
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 21 ม.ค. 2016, 08:07 ]
หัวข้อกระทู้:  วัดป่าภูทอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี (หลวงพ่อคูณ สุเมโธ)

รูปภาพ

รูปภาพ
พระธาตุภูทอง อันเป็นที่มาของชื่อ วัดป่าภูทอง

รูปภาพ

:b50: :b49: :b50:

วัดป่าภูทอง บ้านภูทอง หมู่ที่ ๑๑ ต.บ้านผือ
อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ตั้งชื่อตาม “พระธาตุภูทอง” เจดีย์เก่าแก่
โดยเป็นวัดเก่าแก่ที่มีมานานแล้ว เริ่มต้นจากหลวงปู่บัวคำ มหาวีโร
ศิษย์ทายาทธรรมของหลวงปู่ชอบ ฐานสโม ได้เข้ามาบุกเบิก
[หลวงปู่บัวคำท่านเป็นชาวหนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
อุปสมบทพร้อมกันกับหลวงปู่ลี กุสลธโร
ในงานประชุมเพลิงสรีระสังขารท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๓]
จากนั้นหลวงปู่บัวทอง กันตปทุโม ซึ่งเป็นญาติผู้น้องของหลวงปู่บัวคำ
ได้เข้ามาสร้างเสนาสนะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม
ต่อมาหลวงปู่มหาบุญมี สิริธโร ได้เข้ามาอยู่จำพรรษาที่นี่เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๙
สืบต่อมาด้วยพระครูวิมลภาวนาคุณ (หลวงพ่อคูณ สุเมโธ) ตามลำดับ


พระสุทธิธรรมโสภณ (หลวงพ่อสุทธิพงศ์ ชนุตฺตโม)
เจ้าอาวาสวัดป่าวังเลิง จ.มหาสารคาม รูปปัจจุบัน เมตตาเล่าให้ฟังว่า
สมัยที่หลวงปู่มหาบุญมี สิริธโร อยู่จำพรรษาที่วัดป่าภูทองนั้น
หลวงพ่อสุทธิพงศ์ ได้กราบเรียนถามหลวงปู่มหาบุญมีท่านว่า
“วัดตั้งอยู่บ้านภูดิน ทำไมตั้งชื่อว่า วัดป่าภูทอง”

หลวงปู่มหาบุญมีท่านจึงให้สร้างเจดีย์เล็กๆ ไม่สูงมากนัก
โดยก่อด้วยอิฐขึ้นมา จะว่าเป็นเจดีย์ก็ไม่เชิง
ท่านทำในลักษณะเหมือนภูเขามากกว่า
แล้วส่วนยอดของเจดีย์ ท่านให้ทาสีทอง พอสร้างเสร็จ
ท่านจึงเรียกหลวงพ่อสุทธิพงศ์ไปดู แล้วท่านก็ชี้ไปที่เจดีย์ดังกล่าว
ที่มีลักษณะเหมือนภูเขาเล็กๆ ว่า “นี่ไง (ล่ะ) ภู (เขา)”
แล้วก็ชี้ไปที่ยอดเจดีย์ “นี่ไง (ล่ะ) ทอง...นี่ล่ะ ภูทอง”
เจดีย์ที่หลวงปู่มหาบุญมีให้สร้างขึ้นนั้น ตั้งอยู่ใกล้ๆ กับอุโบสถ
ปัจจุบันเรียกขานกันโดยทั่วไปว่า “พระธาตุภูทอง”


:b50: :b49: :b50:

วัดป่าภูทอง เป็นวัดป่าสายปฏิบัติ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย
สร้างขึ้นตามปฏิปทาของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติอบรมจิตตภาวนาแก่พุทธศาสนิกชน
มีพื้นที่ประมาณ ๘๕ ไร่ ๓ งาน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๑
วัดแห่งนี้ในอดีตเคยเป็นที่พำนักปฏิบัติธรรมของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
หลวงปู่แหวน สุจิณโณ และหลวงปู่ขาว อนาลโย เป็นต้น


หมายเหตุ : แต่เดิมวัดป่าภูทองตั้งอยู่ที่บ้านภูดิน
ต่อมามีการเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านใหม่
จาก บ้านภูดิน เป็น บ้านภูทอง จนถึงปัจจุบันนี้


รูปภาพ
หลวงปู่มหาบุญมี สิริธโร

รูปภาพ
พระครูวิมลภาวนาคุณ (หลวงพ่อคูณ สุเมโธ)

รูปภาพ
พระสุทธิธรรมโสภณ (หลวงพ่อสุทธิพงศ์ ชนุตฺตโม)

รูปภาพ
แถวหน้า จากซ้าย : หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร, หลวงปู่บัวทอง กันตปทุโม
ซึ่งท่านเป็นญาติผู้น้องของหลวงปู่บัวคำ มหาวีโร
,
พระอาจารย์สมัย ธัมมโฆสโก และพระอาจารย์ผจญ อสโม

แถวหลัง จากซ้าย : หลวงพ่อบุญรอด อธิปุญโญ, หลวงพ่อสมศรี อัตตสิริ,
หลวงปู่รินทร์ (กองมี) ปิยสีโล และพระอาจารย์นิสสัย กันตวีโร
ในงานถวายกฐินแด่วัดป่าเวฬุวนาราม (วัดป่าผาน้อย) อ.วังสะพุง จ.เลย
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๔
(ขอขอบพระคุณที่มาของรูปภาพ : คุณภิเนษกรมณ์ - Pakorn Kengpol)


--------------------------------------------

:b44: :: ที่มา :: :b8:
หลวงพ่อคูณ สุเมโธ วัดป่าภูทอง จ.อุดรธานี ละสังขารแล้ว
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=1&t=45371

= ประวัติและปฏิปทา “หลวงพ่อคูณ สุเมโธ” =
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=13&t=45407

= ประมวลภาพ “หลวงพ่อคูณ สุเมโธ” วัดป่าภูทอง =
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=38&t=22886

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 21 ม.ค. 2016, 08:07 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: วัดป่าภูทอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี (หลวงพ่อคูณ สุเมโธ)

:b27: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/