ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

พระนนทมุนินท์ วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร จ.นนทบุรี
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=46055
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  วรานนท์ [ 04 ส.ค. 2013, 21:44 ]
หัวข้อกระทู้:  พระนนทมุนินท์ วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร จ.นนทบุรี

รูปภาพ

รูปภาพ

:b8: :b8: :b8:

พระนนทมุนินท์

พระพุทธรูปประจำเมืองนนทบุรี
พระประธานในพระอุโบสถ วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร
หรือวัดปากอ่าว ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร หรือวัดปากอ่าว เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ 51 หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีชื่อในภาษามอญว่า "เพี่ยมุเกี๊ยะเติ้ง" เป็นวัดโบราณ น่าจะสร้างหลังจากพระเจ้าท้ายสระโปรดให้ขุดคลอง เมื่อ พ.ศ. 2264 ชาวเรือเรียก วัดปากอ่าว จนปี พ.ศ. 2307 พม่าบุกยึดเมืองนนทบุรี กลายเป็นวัดร้างเมื่อปี พ.ศ. 2317 ชาวมอญที่อพยพมาในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้บูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ คนมอญเรียกว่า "เภี่ยมู้เกี้ยเติ้ง"

ในปี พ.ศ. 2417 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทอดกฐินวัดมอญ 4 วัด ได้แก่ วัดปากอ่าว วัดรามัญ (วัดเกาะพระยาเจ่ง) วัดบางพัง และวัดสนาม (สนามเหนือ) ต่อมาทรงเห็นว่าวัดปากอ่าวทรุดโทรมมาก จึงโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์วัดใหม่ทั้งวัดโดยรักษารูปแบบมอญไว้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สนองพระคุณพระเจ้าบรมมหัยยิกาเธอ กรมสมเด็จพระสุดารัตนราชประยูร ผู้ทรงอภิบาลพระองค์มาแต่ทรงพระเยาว์ และได้พระราชทานนามวัดว่า วัดปรมัยยิกาวาส ซึ่งมีความหมายว่า "วัดของพระบรมอัยยิกา"

สิ่งสำคัญภายในวัดมี พระอุโบสถ ที่มี ภาพจิตรกรรมฝาผนังแบบไทยประยุกต์ บานประตูหน้าต่างประดับลายปูนปั้นเขียนด้วยสี กำแพงแก้วรอบพระอุโบสถมีลวดลายที่สวยงาม เป็นกำแพงเหล็กอย่างดีทำมาจากยุโรป อีกทั้งด้านหลังพระอุโบสถมี พระเจดีย์รูปทรงแบบมอญ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่พระมหารามัญเจดีย์นี้ เมื่อปี พ.ศ. 2427 และใกล้กันนั้นมี พระวิหาร ซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธไสยาสน์ ขนาดใหญ่เป็นที่สามในอำเภอปากเกร็ด ส่วนด้านหน้าพระวิหารเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปหินอ่อน ซึ่งพระปฏิมากรซานซิวซูนทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และมี "พระนนทมุนินท์" เป็นพระพุทธรูปปางขัดสมาธิเพชร มีขนาดหน้าตักกว้าง 1 เมตร สูง 1.65 เมตร หล่อด้วยโลหะ พระศาสนโสภณ (อ่อน) เจ้าคณะมณฑลกรุงเทพ สร้างเป็นพระพุทธรูปประจำเมืองนนทบุรี พระยาราชสงครามเป็นผู้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ด้านใต้พระวิหารพระพุทธไสยาสน์ ต่อมาได้อัญเชิญ "พระนนทมุนินท์" มาประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถ

วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร มีประเพณีของเมืองสืบมาว่า เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ได้จัดพิธีรับอย่างเป็นทางการพร้อมมีพิธีนมัสการพระพุทธรูปประจำเมืองนนทบุรี ณ วัดแห่งนี้ สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อเป็นพระพุทธรูปประจำจังหวัดนนทบุรีประดิษฐานอยู่ในตู้กระจก ใต้พาไล ด้านหลังพระวิหารแห่งนี้ด้วย

วัดมอญเก่าแก่แห่งนี้มีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงามากมาย อีกทั้งยังมีม้านั่งสำหรับชมทัศนียภาพอันสวยงามริมเกาะอีกด้วย นับได้ว่าเป็นวัดที่เชิดหน้าชูตาของชาวเกาะเกร็ดเป็นอย่างมากทีเดียว[/color]

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

พระนนทมุนินท์
พระประธานในพระอุโบสถ วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร


รูปภาพ

รูปภาพ

ภาพจิตรกรรมฝาผนังแบบไทยประยุกต์ ภายในพระอุโบสถ

เจ้าของ:  วรานนท์ [ 04 ส.ค. 2013, 21:48 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: วัดปรมัยยิกาวาส

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

พระพุทธไสยาสน์ ขนาดใหญ่เป็นที่สามในอำเภอปากเกร็ด

รูปภาพ

พระวิหาร ที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์

เจ้าของ:  วรานนท์ [ 04 ส.ค. 2013, 21:50 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: วัดปรมัยยิกาวาส

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

เจ้าของ:  วรานนท์ [ 04 ส.ค. 2013, 21:53 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: วัดปรมัยยิกาวาส

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

พระเจดีย์มุเตา ซึ่งเป็นเจดีย์ทรงมอญ
จำลองแบบมาจากพระธาตุเจดีย์มุเตา (พระเจดีย์ชเวมอดอร์)
เมืองหงสาวดี (เมืองพะโค - Bago) ประเทศพม่า

ประดิษฐานอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงประตูทางเข้าวัดด้านหน้า
ซึ่งคนมอญนับถือมาก ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
เนื่องจากกระแสน้ำกัดเซาะฐานราก ทำให้พระเจดีย์มีลักษณะเอียง
อันเป็นสัญลักษณ์ของวัดปรมัยยิกาวาสวรวิหารมาแต่โบราณขอขอบคุณที่มาของประวัติและรูปภาพ
facebook วัดวาอาราม

https://www.facebook.com/media/set/?set ... 774&type=3

tongue tongue tongue

เจ้าของ:  Duangtip [ 10 ต.ค. 2013, 20:24 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระนนทมุนินท์ วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร จ.นนทบุรี

แม้นจะเคยไปวัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี และได้ไปสักการะพระนนทมุนินท์ พระประธานในพระอุโบสถ มาหลายครั้งหลายคราวแล้วก็ตาม แต่เมื่อมาอ่านเจอในกระทู้นี้อีก ก็ปีติใจมากๆ เลยคะ

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/