ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

พระพุทธเบญจนวมงคลกาญจน์ วัดลาดขาม จ.กาญจนบุรี
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=46028
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  วรานนท์ [ 01 ส.ค. 2013, 20:18 ]
หัวข้อกระทู้:  พระพุทธเบญจนวมงคลกาญจน์ วัดลาดขาม จ.กาญจนบุรี

รูปภาพ

:b8: :b8: :b8:

พระพุทธเบญจนวมงคลกาญจน์
หรือ “หลวงพ่อพระเจ้าเก้าแสนเหรียญ”

พระประธานในมณฑปแก้ว วัดลาดขาม
ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี


วัดลาดขาม ตั้งอยู่เลขที่ 18 หมู่ที่ 9 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี เป็นวัดเก่าแก่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น โดยการตรวจพิสูจน์โบราณวัตถุจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี กรมศิลปากร ที่ได้คำนวณจากวัตถุโบราณ-ซากปรักหักพังของเจดีย์

ตามประวัติเล่าขานกันมาว่า เมื่อครั้งที่พม่ายกกองทัพเข้าตีกรุงศรีอยุธยา โดยใช้เส้นทางด่านเจดีย์สามองค์ในสมัยนั้น ได้ตีเมืองทองผาภูมิ (วัดดงสักลิ่นถิ่น) และเมืองท่ากระดาน ด้วยความหวาดกลัวชาวบ้านได้หนีขึ้นไปหลบอยู่บนเขาส่วนหนึ่ง ณ หมู่บ้านหนองหอย ทัพพม่าเดินทางตามลำน้ำแควน้อย ใช้แพเป็นพาหนะเข้าตีเมืองกาญจนบุรี (เก่า) โดยยกทัพขึ้นที่บ้านเก่า ทำให้ชาวบ้านได้ละทิ้งถิ่นฐานลงมาอยู่กลอนโด ทัพพม่าได้ลัดเลาะมาตามชายเขา แล้วได้ยกทัพประชิดแม่น้ำแควใหญ่ ตรงข้ามเมืองกาญจนบุรี (เก่า)

ชาวบ้านแห่งดอนเจดีย์ พังตรุ ทุ่งสมอ หนองขาว หนองสาหร่าย ลาดขาม และบ้านทวน ได้ยกพวกไปช่วยเมืองกาญจนบุรี (เก่า) ต้านพม่า เพื่อรอทัพหลวงซึ่งมาตั้งทัพอยู่ที่บ้านทัพหลวง จ.นครปฐม

แต่กว่าทัพหลวงจะยกมาถึงกาญจนบุรีก็เสียเมืองแล้ว ด้วยน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟ พม่าผ่านเข้าตีเมืองกาญจนบุรี (เก่า) ชาวบ้านแห่งทุ่งลาดหญ้า หนองขาว ดอนเจดีย์ ทุ่งสมอ หนองสาหร่าย พนมทวน ลาดขาม และพังตรุ ได้ร่วมแรงร่วมใจกันรบกับพม่าอยู่หลายเดือน พม่าเห็นว่าคนไทยมีกำลังเข้มแข็ง ทั้งช้าง ม้า วัว ควาย จึงคิดหากลวิธีโดยการให้กำลังส่วนหนึ่งของพม่าปิดกั้นแม่น้ำสายบ้านทวน (ปัจจุบันขุดลอกเป็นคลองจระเข้สามพัน) เพื่อให้ชาวบ้านและช้าง ม้า วัว ควาย อดน้ำจะได้เกิดความระส่ำระสาย ง่ายแก่การโจมตี และอีกส่วนหนึ่งปลอมตัวเข้าไปในหมู่บ้าน ซึ่งรู้มาว่าคนไทยบางหมู่บ้านไม่ถูกกัน จึงใช้อุบายยุยงทำให้คนไทยแตกความสามัคคี ให้ง่ายต่อการเข้าตีเมือง ครั้นเมื่อพม่าปิดกั้นแม่น้ำสายบ้านทวนแล้ว ได้ยกเข้าตีเมืองและเผาหมู่บ้าน ทำลายวัดวาอาราม เอาทรัพย์สินมีค่าไป วัดลาดขามและบ้านลาดขามจึงร้างนับแต่นั้นเป็นต้นมา

กระทั่งเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542 พระอาจารย์เพลิน เตชธัมโม ได้เดินธุดงค์มาพบซากปรักหักพังของวัดและบ้านลาดขาม ท่านเกิดความคิดที่จะบูรณปฏิสังขรณ์ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา จึงได้ปักกลดใต้ร่มไม้บริเวณวัดลาดขามและทำการบูรณปฏิสังขรณ์

ด้วยแรงศรัทธาจากตระกูลพวงปทุมานนท์ พร้อมหมู่คณะศรัทธาญาติโยม ได้ร่วมแรงร่วมใจกันบูรณะจากวัดเก่าที่รกร้าง จนกระทั่งเริ่มมีกุฏิ เสนาสนะต่างๆ ให้พระสงฆ์ได้อยู่จำพรรษาเป็นที่ศึกษาธรรม บำเพ็ญเพียรสืบไป ปัจจุบัน วัดลาดขาม ได้จัดสร้าง พิพิธภัณฑ์หินขรุขระ รวบรวมโบราณวัตถุประเภทหินขัด กำไลสำริด ภาชนะดินเผา สมัยก่อนประวัติศาสตร์อายุประมาณ 2,000-3,000 ปี แผ่นดินเผารูปท้าวกุเวร ภาพพระโพธิสัตว์ประทับนั่งในท่ามหาราชลีลา สมัยทวารวดี อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 13-14 ซึ่งเป็นที่นับถือในศาสนาพุทธด้วย

วัดลาดขาม เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญของไทย มีนามว่า “พระพุทธเบญจนวมงคลกาญจน์” หรือ “หลวงพ่อพระเจ้าเก้าแสนเหรียญ” เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย หรือปางพิชิตมาร มีขนาดหน้าตักกว้าง 59 นิ้ว สูง 87 นิ้ว พระปฏิมากรองค์นี้สร้างขึ้นด้วยเหรียญสตางค์แดง, เหรียญรัชกาลที่ 5, เหรียญรัชกาลที่ 8 และเหรียญรัชกาลที่ 9 เป็นต้น กล่าวคือ เป็นเหรียญเงินตราหลายรุ่น หลายสมัย จำนวนมากกว่า 9 แสนเหรียญ ซึ่งได้มาจากการที่ประชาชนผู้มีความศรัทธาร่วมกันบริจาคเพื่อนำมาสร้างองค์พระปฏิมากร โดยนำมาเรียงกันอย่างละเอียดทุกตารางนิ้วให้กลายมาเป็นองค์พระปฏิมากรขนาดใหญ่ที่วิจิตรงดงามน่าทึ่ง ชาวบ้านจึงพากันเรียกท่านว่า “หลวงพ่อพระเจ้าเก้าแสนเหรียญ” ดังนั้น พระปฏิมากรองค์นี้นับเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอีกองค์หนึ่งของไทย

หม่อมเจ้าหญิงจันทรจรัสศรี ยุคล (ไพบูลย์เลิศ) พระธิดาในพลโทพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ องค์อุปถัมภ์ เป็นผู้ประทานนามพระปฏิมากรองค์นี้ว่า “พระพุทธเบญจนวมงคลกาญจน์”

ปัจจุบัน “พระพุทธเบญจนวมงคลกาญจน์” หรือ “หลวงพ่อพระเจ้าเก้าแสนเหรียญ” หรือ “พระพุทธเจ้าเก้าแสนเหรียญ” ได้ประดิษฐานเป็นองค์พระประธานภายในมณฑปแก้ว วัดลาดขาม จ.กาญจนบุรี


สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ทรงประทานพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐาน ณ วัดลาดขาม เพื่อเป็นที่สักการบูชายึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นที่ตั้งมั่นแห่งพระพุทธศาสนา เป็นสิริมงคลเป็นขวัญกำลังใจแก่พระภิกษุ-สามเณร และพุทธศาสนิกชนสืบไป นอกจากนี้แล้ว ภายในวัดยังมี บ่อน้ำศักดิ์สิทธ์ ซึ่งมีสาธุชนผู้ที่มาอธิษฐานขอนำไปต้มดื่มกินและอาบ เชื่อว่าจะทำให้หายจากโรคภัยต่างๆ เป็นที่น่าแปลกใจอย่างยิ่งคือ น้ำในบ่อที่กล่าวมานี้ มีการเปลี่ยนสีได้โดยธรรมชาติ ตอนเช้าน้ำในบ่อก็เป็นสีหนึ่ง พอตกเย็นก็เปลี่ยนเป็นอีกสีหนึ่ง บางวันก็มีถึงสามสี เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ยังไม่มีใครรู้ได้ว่าน้ำในบ่อเปลี่ยนสีได้อย่างไร


ที่มาของเนื้อหา...หนังสือพิมพ์ข่าวสดรายวัน ออนไลน์
คอลัมน์ เดินสายไหว้พระพุทธ โดย ยุทธศักดิ์ สุขเจริญ


smiley smiley smiley smiley

เจ้าของ:  ฟ้าใสใส [ 05 ส.ค. 2013, 23:40 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระพุทธเบญจนวมงคลกาญจน์ วัดลาดขาม จ.กาญจนบุรี

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  Duangtip [ 01 ต.ค. 2013, 09:43 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระพุทธเบญจนวมงคลกาญจน์ วัดลาดขาม จ.กาญจนบุรี

ขอกราบ “พระพุทธเบญจนวมงคลกาญจน์” หรือ “หลวงพ่อพระเจ้าเก้าแสนเหรียญ” วัดลาดขาม จ.กาญจนบุรีคะ ไปทำบุญ-ปฏิบัติธรรมที่กาญจนบุรีบ่อยพอควร จะหาโอกาสไปกราบองค์หลวงพ่อให้ได้สักครั้งคะ

เจ้าของ:  daoduan [ 07 ส.ค. 2015, 20:48 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระพุทธเบญจนวมงคลกาญจน์ วัดลาดขาม จ.กาญจนบุรี

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  น้องพลอย [ 24 ม.ค. 2016, 17:55 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระพุทธเบญจนวมงคลกาญจน์ วัดลาดขาม จ.กาญจนบุรี

Kiss

เจ้าของ:  ดาราวรรณ [ 11 ส.ค. 2018, 16:31 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระพุทธเบญจนวมงคลกาญจน์ วัดลาดขาม จ.กาญจนบุรี

:b8: :b8: :b8:

เจ้าของ:  AAAA [ 17 เม.ย. 2019, 13:22 ]
หัวข้อกระทู้:  Re: พระพุทธเบญจนวมงคลกาญจน์ วัดลาดขาม จ.กาญจนบุรี

4Aขออนุโมทนาสาธุการค่ะ :b8: :b8: :b8:

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/