ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล วัดเขากงมงคลมิ่งมิตรปฏิฐาราม
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=45877
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  สาวิกาน้อย [ 16 ก.ค. 2013, 18:02 ]
หัวข้อกระทู้:  พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล วัดเขากงมงคลมิ่งมิตรปฏิฐาราม

รูปภาพ

:b47: :b47: ไหว้พระประธาน ๗๗ จังหวัด

พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล
พระประธานคู่เมือง ณ พุทธอุทยาน บนยอดเขากง
วัดเขากงมงคลมิ่งมิตรปฏิฐาราม ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส
พระพุทธรูปกลางแจ้งอันงดงามและใหญ่ที่สุดในภาคใต้


พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล ประดิษฐานเป็นองค์พระประธานในพื้นที่พุทธอุทยาน วัดเขากงมงคลมิ่งมิตรปฏิฐาราม ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส เป็นพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาขนาดใหญ่ พระหัตถ์ขวายกขึ้นจีบเสมอพระอุระ พระหัตถ์ซ้ายวางหงาย นั่งขัดสมาธิเพชรอยู่บนยอดเขากง ศิลปะรัตนโกสินทร์ โดยได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะสกุลช่างอินเดียตอนใต้แบบโจฬะรุ่นหลัง ที่แพร่หลายในพื้นที่ภาคใต้และแหลมมลายู ผสมกับศิลปะสกุลช่างนครศรีธรรมราช (หรือแบบขนมต้ม) องค์พระพุทธรูปสร้างขึ้นด้วยวัสดุคอนกรีตเสริมเหล็ก ประดับกระเบื้องโมเสกสีทองทั้งองค์ มีขนาดหน้าตักกว้างถึง ๑๗ เมตร และมีความสูงวัดจากพระเกศบัวตูมถึงฐานบัวใต้พระเพลารวม ๒๔ เมตร หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออกของอ่าวไทย

เนินเขาลูกถัดไปมีเจดีย์สิริมหามายาซึ่งเป็นทรงระฆัง เหนือซุ้มประตูทั้ง ๔ ทิศ มีเจดีย์รายประดับอยู่ ภายในประดิษฐานพระพรหม บนยอดสุดบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ เนินเขาถัดไปอีกลูกหนึ่งเป็นที่ตั้งของอุโบสถ ผนังด้านนอกทั้งสี่ด้านประดับกระเบื้อง ดินเผาแกะสลัก ด้านหลังเป็นรูปช้างหมอบถวายดอกบัว หน้าบันเป็นรูปนักรบมีเทวดาถือคนโทถวาย

วัดเขากงมงคลมิ่งมิตรปฏิฐาราม เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นตั้งแต่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และได้กลายเป็นวัดร้างอยู่ชั่วระยะหนึ่ง จนมีพระภิกษุมาจำพรรษาอีกครั้งในปี พ.ศ.๒๔๙๔ และได้รับการฟื้นฟูจนมีความรุ่งเรืองมาในปัจจุบัน

ประวัติความเป็นมาในการก่อสร้าง “พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล” ขึ้นบนยอดเขากงนี้ ด้วยสาเหตุว่า พื้นที่แห่งนี้เคยเป็นพุทธสถานมาตั้งแต่ครั้งโบราณ โดยมีการค้นพบหลักฐานที่เป็นซากโบราณสถานอันเป็นส่วนประกอบของเจดีย์พร้อมทั้งเศียรพระพุทธรูป และพระโพธิสัตว์ฝ่ายมหายานรวมทั้งโบราณวัตถุมากมาย ดังนั้น บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายจึงรวมใจกันสร้างองค์พระพุทธรูปขนาดใหญ่บนยอดเขากง เพื่อให้เป็นพระพุทธรูปประจำภาคใต้ทั้ง ๑๔ จังหวัด

พระพุทธรูปทักษิณมิ่งมงคล มีสีทอง ปางปฐมเทศนาขัดสมาธิเพชรอยู่บนยอดเขา เริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๙ แล้วเสร็จในปี พ.ศ.๒๕๑๒ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่พระอุระเบื้องซ้ายของพระพุทธทักษิณมิ่งมงคลด้วยพระองค์เองในปี พ.ศ.๒๕๑๓ อันเป็นสิริมงคลสูงสุด นับแต่นั้นองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคลได้ประดิษฐานอย่างมั่นคงคู่กับจังหวัดนราธิวาสและดินแดนภาคใต้ จัดเป็นพระพุทธรูปกลางแจ้งที่งดงามและใหญ่ที่สุดในภาคใต้ และเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจ ควรค่าแก่การบูชาสักการะอย่างสูงของชาวพุทธในดินแดนภาคใต้สืบมา

สถานที่ตั้ง : วัดเขากงมงคลมิ่งมิตรปฏิฐาราม ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส ห่างจากตัวเมืองไปประมาณ ๙ กิโลเมตร ใช้เส้นทางนราธิวาส-ระแงะ (ทางหลวงหมายเลข ๔๐๕๕)

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

:b44: ขอขอบพระคุณที่มาของข้อมูล ::
http://nwt.onab.go.th/index.php?option= ... &Itemid=83
https://sites.google.com/site/gotchagor ... g-mngkhl-1

:b8: ขอขอบพระคุณที่มาของรูปภาพ ::
http://photo.lannaphotoclub.com/index.php?topic=1950.0


เดี๋ยวมาต่อนะค่ะ

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/