ลานธรรมจักร
http://www.dhammajak.net/forums/

วัดโลกโมฬี อ.เมือง จ.เชียงใหม่
http://www.dhammajak.net/forums/viewtopic.php?f=24&t=37441
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  ธรรมบุตร [ 24 มี.ค. 2011, 05:10 ]
หัวข้อกระทู้:  วัดโลกโมฬี อ.เมือง จ.เชียงใหม่

รูปภาพ

วัดโลกโมฬี อยู่ติดถนนมณีนพรัตน์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ บริเวณด้านนอกคูเมืองเชียงใหม่ ช่วงระหว่างแจ่งหัวริน และประตูช้างเผือก ด้านหน้าจะเป็นถนนติดคูเมือง ใครนั่งรถผ่านก็สามารถเห็นได้ชัดเจน เห็นซุ้มประตูที่มีลวดลายสวยงาม เห็นวิหารที่เป็นรูปแบบของล้านนาและสร้างด้วยไม้สักหลังใหญ่ วัดโลกโมฬีถูกทิ้งร้าง ไม่มีพระจำพรรษา ขาดการบูรณะดูแลมาตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดโลกโมฬีเป็นโบราณสถานของชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2502 ด้วยความสำคัญของวัดโลกโมฬีในเชิงประวัติศาสตร์ ดังนั้น ในปี พ.ศ.2544 คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่มีมติให้พระญาณสมโพธิ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นประธานในการก่อสร้างและฟื้นฟูวัด โลกโมฬีให้เป็นวัดที่มีพระสงฆ์จำพรรษา อีกครั้งหนึ่ง และยกฐานะจากวัดร้างเป็นวัดที่ถูกต้องตากกฎหมาย วัดนี้ถือเป็นวัดที่สวยโดดเด่น จนหลายคนอดไม่ได้ที่จะแวะเข้าไปชม ซึ่งมีทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ

วัดโลกโมฬี เป็นวัดเก่าแก่โบราณ มีสถาปัตยกรรมงดงามมากมาย อาทิ เจดีย์ของวัดโลกโมฬี ในปัจจุบันเป็นเจดีย์ที่สร้างปลายพุทธศตวรรษที่ 21 ตำนานระบุว่าสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลพระเมืองเกษเกล้า เมื่อ พ.ศ.๒๐๗๑ เป็นเจดีย์ทรงปราสาท ภายในองค์เจดีย์ก็ได้ประดิษฐานอัฐิของพระองค์ด้วย วิหารสร้างขึ้นด้วยไม้สักทั้งหลังซึ่งเป็นเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมแบบล้านนาโบราณ และโดดเด่นที่รูปปั้นนาคาบริเวณทางขึ้นวิหาร ทำให้ดูน่าเกรงขาม ทั้งส่วนหน้าบันของวิหารได้ประดับไปด้วยกระจกสี หลังคาลงพื้นด้วยสีดำทำให้ขับกับแสงสะท้อนของกระจกดูสวยงามเป็นอย่างยิ่ง ส่วนด้านหลังของวิหารเป็นที่พำนักและกุฏิของสงฆ์ ซึ่งเป็นการสร้างขึ้นในแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่

วัดโลกโมฬี ก่อตั้งมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 19 ส่วนรูปแบบทางสถาปัตยกรรมองค์เจดีย์มีอายุในช่วง พุทธศตวรรษที่ 21 แต่ไม่หลักฐานชัดเจนว่าสร้างขึ้นในปีใด มีชื่อปรากฏในตำนานของวัดพระธาตุดอยสุเทพ ซึ่งอยู่ในปีพุทธศักราช 1910 ช่วงการครองราชย์ของ สมัยพระเจ้ากือนาธรรมมิกราช กษัตริย์ล้านนาองค์ที่ 6 แห่งราชวงศ์มังรายและเป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาเป็นอย่าง มาก ทรงโปรดให้คณะสงฆ์ของพระมหาอุทุมพรบุปผา มหาสวามี จำนวน 10 รูป จำพรรษาอยู่ที่วัดโลก และสมัยพระเมืองแก้วในปี พ.ศ.2070 โปรดให้สร้างวิหารและมหาเจดีย์ ในปี พ.ศ.2088 ช่วงปลายราชวงศ์มังรายในรัชสมัยของพระนางวิสุทธิราชเทวี กษัตรย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์มังราย ได้ทรงทำนุบำรุงในพระศาสนาจวบจนพระนางเสด็จทิวงคต ในปี พ.ศ.2121 ได้มีการถวายพระเพลิงพระนางวิสุทธิราชเทวีและบรรจุพระอัฐิไว้ภายในบริเวณพระอารามหลวงโลกโมฬี หลังจากการบูรณะครั้งใหญ่ในปี พ.ศ.2545 ได้มีการเททองหล่อรูปเหมือนพระนางจิรประภามหาเทวี และได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่เศียรพระประธานในวิหารวัดโลกโมฬี

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/